Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP Den Haag

3 years ago


Text only:

Nieuwsbrief raadsfractie ChristenUnie/SGP
Jaargang 2, nummer 3, december 2015
 
View this email in your browser
Inhoud nieuwsbrief:
- chronisch zieken en gehandicapten
- huisvesting vluchtelingen/statushouders
- Haagse Markt
- aanpak prostitutie
- innovatief fietsbeleid
- ondernemers/startups
- bereikbaarheid Scheveningse Haven
- afvalplan
- begroting
- overig
Huisvesting vluchtelingen/statushouders
Net als alle andere gemeenten moet Den Haag asielzoekers met een verblijfstatus (statushouders) gaan huisvesten. De ChristenUnie/SGP heeft gepleit voor het ombouwen van leegstaande panden naar woonruimte en dit – voor een goede integratie – te combineren met co-housing. Dit betekent dat ook studenten bijvoorbeeld hier kunnen gaan wonen, zodat er een mix ontstaat. De gemeente gaat hiermee aan de slag, waarschijnlijk als eerste in het oude SZW-gebouw. Daarnaast heeft de fractie gepleit voor een actieve bijdrage van de asielzoekers, bijvoorbeeld in het opknappen van de panden. Lees verder.
Aanpak prostitutie
Vlak voor het zomerreces presenteerde de ChristenUnie/SGP haar prostitutienota 'Recht Doen -  Voor een betere aanpak van misstanden in de prostitutie’. In het debat hebben we ons samen met de buurt ook voor de leefbaarheid van het Oude Centrum ingezet. De coalitie van  D66, PvdA, HSP, VVD en CDA neemt helaas geen initiatief om de prostitutiestraten te sluiten. Veel andere aanbevelingen van de fractie nam het college wel over, zoals het stellen van strengere eisen aan exploitanten. Lees verder.​
Bereikbaarheid Scheveningse Haven
Al eerder vroeg de ChristenUnie/SGP aandacht voor een bereikbare Scheveningse Haven, en in het bijzonder voor een hellingbaan met tweerichtingsverkeer tussen de Dr. Lelykade en de Westduinweg. Na de laatste vragenserie gaf de wethouder eindelijk thuis: de tweerichtingsoptie wordt eindelijk serieus onderzocht. Komende weken moet blijken of dit plan haalbaar is.
Begroting
Tijdens de begrotingsbehandeling 2016-2019 heeft de ChristenUnie/SGP aandacht gevraagd voor het goede werk van mantelzorgers en vrijwilligers en gepleit voor kleinschalige initiatieven vanuit de samenleving. Lees het bericht en de bijdrage.
Chronisch zieken en gehandicapten
In Den Haag is er ruimhartig armoedebeleid, maar de inzet van het college voor chronisch zieken en gehandicapten is te mager. De ChristenUnie/SGP liet het er niet bij zitten en diende een motie in zodat chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 150% van het minimum zich voortaan collectief via de gemeente kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Deze motie is aangenomen. Lees verder.
Haagse Markt
De afgelopen zomer hebben we een enquête gehouden onder de ondernemers van de Haagse Markt over de gang van zaken tijdens de verbouwing en een eventuele zondagsopenstelling, die D66 en VVD-wethouder Revis graag wil. Uit de enquête bleek dat er geen meerderheid is voor een permanente zondagsopenstelling, en dat een betekenisvolle minderheid van 40% helemaal niet op zondag open wil. Uiteraard hebben we dit het college te kennen gegeven en heeft Pieter Grinwis dit toegelicht bij Den Haag FM (vanaf 11.48). Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.
Innovatief fietsbeleid
Ruim baan voor de fiets als het aan de ChristenUnie/SGP ligt. Tijdens de behandeling van het meerjarenprogramma Fiets is er brede steun gekomen voor de CU/SGP-motie voor meer innovatief fietsbeleid en moeten fietsonveilige situaties zoals het Soestdijkseplein met voorrang worden aangepakt. Lees verder.
Ondernemers/startups
De ChristenUnie/SGP ontwikkelt zich steeds meer tot dé ondernemerspartij van Den Haag. De fractie ziet kansen in het aantrekken en behouden van startups, startende en vaak innovatieve ondernemers. De fractie heeft hier onlangs een notitie over uitgebracht, die vervolgens grotendeels is overgenomen door het college. Ook zijn er enkele moties aangenomen. Lees verder.
Afvalplan
Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar werd het Huishoudelijk Afvalplan voor de komende jaren besproken.  De ChristenUnie/SGP heeft gepleit voor een slimme combinatie van afval scheiden bij zowel de mensen thuis als na het ophalen, passend bij een grote stad als Den Haag met veel portiekwoningen. De fractie heeft zich opnieuw hard gemaakt voor geluiddempende glasbakken, maar bijvoorbeeld ook gevraagd naar ruimte bij de afvalbrengstations voor herbruikbare spullen. Voor het gemak gooien mensen vaak alle spullen op één locatie weg, terwijl nog veel spullen opnieuw te gebruiken zijn. De wethouder gaat op onderzoek uit. 
Overig
Naast alle onderwerpen die in debatten aan de orde zijn geweest, hebben we ook de nodige schriftelijke vragen gesteld. Deze kunt u hier vinden.
Stagiair Kars Terlouw
Sinds 17 november is er een stagiair actief bij de fractie. Hij stelt zich graag aan u voor!
“Mijn naam is Kars Terlouw en ik volg de studie Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan De Haagse Hogeschool. Ik zit nu in het derde jaar, wat stage lopen betekent. Het leek me een lastige klus een stage te vinden, maar gelukkig is het toch gelukt!” Lees verder.
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © 2015 ChristenUnie/SGP Den Haag All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP, of als belangstellende.
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019