Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP-fractie Den Haag

3 years ago


Text only:

Nieuwsbrief raadsfractie ChristenUnie/SGP
Jaargang 2, nummer 2, zomer 2015
View this email in your browser
Beste leden en volgers van de ChristenUnie/SGP in Den Haag,
We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief voor u samengesteld waarin we u bijpraten over de lokale politiek en onze inzet de afgelopen maanden.  Intensieve maanden waarin weer veel is gebeurd, zowel in de raad als daarbuiten, met als triest dieptepunt het overlijden van Mitch Henriquez als gevolg van politieoptreden en de daaropvolgende dagenlange onacceptabele rellen in de Schilderswijk. Hopelijk lijkt de rest van de zomer niet op die van vorig jaar en verloopt deze in relatieve rust. 
Ik wens u in ieder geval, mede namens het fractieteam, een rustige en verkwikkende zomerperiode toe,
Pieter Grinwis
Prostitutie
De afgelopen tijd hebben we veel aandacht gevraagd voor het thema prostitutie, onder andere door het stellen van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders en het schrijven van een opinieartikel in het Algemeen Dagblad. Dat het stellen van vragen effect heeft bleek uit het feit dat de minimumleeftijd voor prostituees binnenkort alsnog omhoog gaat van 18 naar 21 jaar. Dit in reactie op vragen die wij samen met enkele andere fracties hebben gesteld. Daarnaast is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de discussienota ‘Recht doen. Voor een betere aanpak van misstanden in de prostitutie’, die we hebben gepresenteerd tijdens de Algemene Beschouwingen. Download hier de nota. 9 september a.s. bespreekt de Commissie Bestuur de prostitutieplannen van het college en van de ChristenUnie/SGP.
Scheveningen Haven
In de vorige nieuwsbrief hebben we u bericht over ons alternatieve plan voor Scheveningen Haven. Inmiddels is er in de commissie en Raad gedebatteerd over Scheveningen Haven. Lees hier verder.
Fractievertegenwoordiger Bert Jan Urban
Naast raadslid Pieter Grinwis, zijn fractievertegenwoordigers Anil Kumar en Bert Jan Urban woordvoerder namens de ChristenUnie/SGP-fractie in de raadscommissies. Met één seizoen achter de rug, vertelt Bert Jan over zijn eerste ervaringen. Lees verder.
Naast al deze onderwerpen hebben we ook vragen gesteld over:
Naamsverandering station Laan van NOI
Overlast evenementen voor bewoners 
Scheveningen
Sluipverkeer in woonwijken
Hitteplan en klimaatbeleid
Bewegwijzering Haagse Mart
Tweerichtingsverkeer Hellingbaan
Algemene Beschouwingen
Dit jaar vonden de Algemene Beschouwingen voor het eerst plaats net voor het zomerreces. Dit ‘belangrijkste politieke debat van het jaar’ werd overschaduwd door de gebeurtenissen in het Zuiderpark en de Schilderswijk. Naast aan deze gebeurtenissen en aan prostitutie hebben we ook de werkgelegenheidsplannen van het college en de financiële tegenvaller op de bijstandsuitkeringen aan de orde gesteld. U kunt de hele bijdrage hier vinden. 
Parkeerdebat
Op 18 juni was er op initiatief van de ChristenUnie/SGP een debat over het parkeerbeleid in Den Haag. Ter voorbereiding hierop hebben we u allen gevraagd input te leveren en dat deed u massaal! Parkeren leeft in Den Haag! We hebben onder andere nadrukkelijk gevraagd om de parkeerregeling die toegezegd is voor (sport)verenigingen ook voor kerken te laten gelden. Na het zomerreces zal het debat worden voortgezet, waarin de wethouder ook antwoord zal geven op de gestelde vragen. 

Opnieuw een hete zomer?
De relatieve rust is weer teruggekeerd in de Schilderswijk. Maar makkelijk ging dat niet. Vier avonden en nachten werd het gebied rond het Hobbemaplein geteisterd door rellen. Tegen het einde van een demonstratie (naar aanleiding van het overlijden van Mitch Henriquez) op maandag 29 juni voor het Politiebureau De Heemstraat - die daar wat ons betreft nooit had moeten plaatsvinden - sloeg de vlam in de pan. En dat bleek voor veel ‘reltoeristen’ uit andere wijken en steden de aanleiding om op ‘relvakantie’ te gaan naar deze toch al kwetsbare wijk. Met als gevolg veel schade. Alleen al aan publieke bezittingen voor ruim
€ 77.000. En ook aan personen, want op facebook en twitter werd een wijkagent, die part nog deel had aan de arrestatie van Mitch, aangewezen als dader en bedreigd. En aan een kwetsbare wijk, die vorig jaar zomer ook al zo veel te verduren heeft gehad.
Lees hier het bericht naar aanleiding van het debat over de gebeurtenissen in het Zuiderpark en de Schilderswijk. 
 


Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Bezoek onze website
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
 
Copyright © 2015 ChristenUnie/SGP Den Haag, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP, of als belangstellende.
This email was sent to Nnewsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019