Nieuwsbrief - december 2012

6 years ago


Text only:

Nieuwsbrief - december 2012

Beste lezer,
De provincie Zuid-Holland bezuinigt op cultuur. Gelukkig blijft Kunstgebouw bestaan. Maar we worden wel kleiner en moeten daarom afscheid nemen van veel collega’s. Naast vertrouwde gezichten zult u per 1 januari wellicht ook een aantal vertrouwde activiteiten bij ons missen. Vanaf 2013 richt Kunstgebouw zich primair op cultuureducatie in het basisonderwijs.  Kunstmenu gaat verder onder de naam Kijk|Kunst en Kunst in uitvoering onder de naam Doe|Kunst. We gaan door met het organiseren van netwerkactiviteiten voor gemeenten, onderwijs en culturele instellingen. Onze cultuurparticipatieprojecten bundelen we onder de noemer De hartslag van… We stoppen helaas met het aanbieden van workshops voor het voortgezet onderwijs.
Nu maken we nog vier verschillende nieuwsbrieven, maar vanaf volgend jaar is er één nieuwsbrief over al onze activiteiten. Deze zult u automatisch ontvangen.
Wij wensen u alvast een fijn cultureel nieuw jaar!
Margriet Gersie
directeur Kunstgebouw

lees meer over Kunstgebouw in 2013


Verslag

RAS Cultuurdag 2012

Op donderdag 20 september 2012 organiseerde de provincie haar jaarlijkse RAS Cultuurdag. Het onderwerp was Cultuureducatie met kwaliteit.
Het programma was geheel toegespitst op het plan dat de RAS-regio’s
voor 15 december 2012 moeten indienen bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie om aanspraak te kunnen maken op de
matchingsregeling.

lees het verslag en bekijk het filmpje


Primair Onderwijs

Nieuwe Kunstmenu-tentoonstelling

Vol van kleur

Vanaf januari gaan vier nieuwe tentoonstellingen langs alle basisscholen in Zuid-Holland die deelnemen aan Kunstmenu. Onder meer Vol van kleur met werk van Fransje Killaars. Zij maakt textielinstallaties uit
gekleurde lagen stof. De leerlingen ontdekken nieuwe kleuren en de
werking van kleuren onderling.

bekijk het filmpje met Fransje Killaars


Verslag

Slotbijeenkomst De Ontdekking

Op 26 september 2012 sloot Kunstgebouw vijf edities van het project De
Ontdekking af met een feestelijke en inspirerende slotbijeenkomst voor
ruim honderd scholen, cultuurorganisaties, kunstenaars en gemeenten uit
Zuid-Holland. Onder leiding van de zingende dagvoorzitter Gregor Bak
deelden de oud-deelnemers en andere sprekers hun kennis en ervaringen op
het gebied van cultuureducatie en (lokale) samenwerking.

lees het verslag en bekijk het filmpje


Voortgezet Onderwijs

Per 1 januari 2013

Beëindiging bemiddeling workshops

Al jaren bemiddelt Kunstgebouw tussen scholen (VO en MBO) en
aanbieders van culturele workshops. Veel Zuid-Hollandse scholen zijn we
hierbij van dienst geweest. Helaas moeten we deze bemiddeling per 1
januari 2013 stopzetten. Vanwege de bezuiniging op cultuur door de
provincie Zuid-Holland zal Kunstgebouw zich namelijk primair gaan
richten op cultuureducatie in het basisonderwijs.

lees meer


Lespakketten

Downloaden en meteen aan de slag

Kunstgebouw heeft diverse lespakketten voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld en online gezet: My Stage!; Merkwaardig; Laat maar hangen; Zuid-Holland Waterland; Archeologie van de 25ste eeuw. Download de handleiding en ga direct aan de slag!

lees meer


Publieke Werken

Film over de Drechtsteden

Première Waterlanders

In opdracht van Bureau Drechtsteden ontwikkelde Kunstgebouw een
documentaire film over de Drechtsteden gebaseerd op oud en nieuw
filmmateriaal en verhalen van bewoners. Waterlanders ging op 23
november 2012 in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam in première.
Het voorprogramma bestond uit een montage van korte filmpjes die
Drechtenaren hebben gemaakt tijdens een filmworkshop.

lees meer


De hartslag van...

Cultuurparticipatieprojecten

Cultuur vormt het hart van een dorp, stad, buurt of regio. Inwoners
bepalen samen de culturele hartslag. Kunstgebouw biedt onder de noemer De hartslag van… vijf typen cultuurparticipatieprojecten aan. Deze projecten worden op
maat voor uw gemeente, regio of organisatie gemaakt. Ze kunnen ook
ingezet worden als onderdeel van een groter project.

lees meer


Kunstgebouw
Broekmolenweg 16
2289 BE Rijswijk
telefoon 015 215 45 15
fax 015 215 45 66
e-mail kunstgebouw@kunstgebouw.nl
De activiteiten van Kunstgebouw worden mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.
Deze nieuwsbrief online bekijken kan via deze link.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via deze link.

Kunstgebouw.nl

Categories: Others | Miscellaneous Art | Culture
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018