Nieuwsbrief december 2018

3 months ago


Text only:

December 2018
Nog geen abonnee? Meld je hier aan
Deze nieuwsbrief in webbrowser openen

Save the Date
Zero Tolerance Day 2019


Jaarlijks wordt op 6 februari wereldwijd stilgestaan bij de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). In Nederland organiseert Platform 6/2 op woensdag 6 februari 2019 de Zero Tolerance Day (ZTD) in Amsterdam op uitnodiging van de gemeente Amsterdam, FSAN en Veilig Thuis Amsterdam - Amstelland. Platform 6/2 is een samenwerkingsverband tussen Amref Flying Doctors, Defence for Children, Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Plan Nederland. Het thema dit jaar is ‘Community Engagement: Verandering door Verbinding’. Hou de Pharos website in de gaten voor meer informatie over dit event.

Vernieuwde meldcode KM/HG per 1 januari 2019


 
Vrouwelijke genitale verminking (vgv) is een vorm van kindermishandeling. Professionals die een vermoeden hebben van een dreiging op vgv of een vermoeden van een uitgevoerde vgv moeten de stappen in de meldcode volgen. 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt in stap 4 gebruik gemaakt van een afwegingskader waarmee je de signalen die je in stap 1, 2 en 3 verzameld hebt afweegt. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. 
Augeo maakte een duidelijk filmpje over de vernieuwde meldcode. Ook zijn via de site van Augeo de afwegingskaders van verschillende beroepsgroepen te raadplegen.
Eind november organiseerde Pharos een scholingsbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vgv van JGZ, Veilig Thuis en KNOV. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Nathalie Sie van GGD Hollands Midden hoe zij voor hun medewerkers JGZ het afwegingskader heeft geïntegreerd met de werkwijze zoals omschreven in het Standpunt preventie vrouwelijke genitale verminking voor de Jeugdgezondheidszorg. 
Bekijk het filmpje over de nieuwe meldcode

Factsheets over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling


 
Ruim 300.000 kinderen en volwassenen worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Professionals die dit signaleren, hebben de kans om in te grijpen. Het is dan ook belangrijk en wettelijk verplicht dat alle professionals werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer dan vijftig organisaties, waaronder Pharos, hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. Deze factsheets kunnen professionals helpen bij het signaleren van specifieke typen geweld en wat te doen wanneer ze die tegenkomen in hun werkzaamheden. Pharos heeft i.s.m. diverse ketenpartners de factsheet: vrouwelijke genitale verminking ontwikkeld. Alle factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar op de website van huiselijkgeweld.nl/typengeweld. De factsheets komen ook beschikbaar in het Engels.
Factsheet vrouwelijke genitale verminking

Politieke en media aandacht voor vgv


 
VGV is de afgelopen periode een veel besproken onderwerp geweest in de Tweede kamer en in de media. Zo leidde uitspraken van een prediker tijdens een uitzending van het televisieprogramma Nieuwe Maan tot Kamervragen. Deze Kamervragen zijn ondertussen beantwoord door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.
Ook de vergoeding van een reconstructieve operatie is onderwerp van discussie geweest. Tweede Kamerleden hebben ook hier Kamervragen over gesteld. Deze Kamervragen zijn beantwoord door de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins.
De politieke aandacht voor vgv creëerde ook aandacht voor vgv in de media. O.a. het AD en Medisch Contact schreven hier artikelen over.

Nieuwsbericht End FGM Network: animatiefilmpje ‘How to talk about FGM’


 
Pharos en FSAN nemen deel aan het Europese netwerk END FGM EU. Dit netwerk is een paraplu organisatie van 21 Europese organisaties die zich inzetten voor het stoppen van vgv en het organiseren van goede zorg voor vrouwen die besneden zijn. Onlangs maakte het netwerk de animatie ‘How To Talk About FGM’. Het is een bewerking van een paper die zij samen met het netwerk ontwikkelde over hoe te praten in media en voorlichtingen te geven over vgv. De paper en de beelden in de film zijn ontwikkeld samen met vrouwen die besneden zijn.
Bekijk de animatie ‘How To Talk About FGM’

Nieuws van FSAN
Voorlichtingsbijeenkomst vgv met de Sierra Leone gemeenschap


 
Op 18 november 2018 heeft FSAN een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over vgv, in samenwerking met de stichting Sierra Leone in Arnhem. Bij de bijeenkomst waren er 30 mannen en vrouwen uit Sierra Leone aanwezig.  
Verschillende gastsprekers zijn aan het woord geweest. Dit waren sleutelpersonen door FSAN getraind die op een unieke manier tot hun gemeenschap hebben gesproken. Er is o.a. gesproken over de rol van sleutelpersonen en hoe belangrijk het is om de strijd tegen vgv samen aan te gaan. Ook gaven de sleutelpersonen advies aan vrouwen over hoe ze hun dochter kunnen beschermen tegen vgv en is er voorlichting gegeven over de wet in Nederland en de nazorg voor besneden vrouwen.
Een mannelijke sleutelpersoon heeft verteld over hoe mannen betrokken kunnen raken bij het onderwerp vgv en legde uit waarom mannen zo’n grote rol kunnen spelen in de strijd. Ook werd er uitgelegd wat de verschillen zijn tussen een besneden en een onbesneden vrouw, en dat vgv een oorzaak kan zijn van pijnlijke seks en relatieproblemen. De mannen hebben de vrouwen gevraagd hen te helpen om begrip te krijgen in hun pijn tijdens de seks. Communicatie tussen man en vrouw is van groot belang om vgv effectief te bestrijden.
Zahra Naleie zelf is ook aan het woord geweest en de deelnemers hebben heel veel vragen gesteld en oprecht hun interesse getoond. De bijeenkomst was een succes. De deelnemers suggereerden om meer voorlichtingsbijeenkomsten per jaar te organiseren: er zijn nog veel mensen uit Sierra Leone die deze belangrijke boodschap moeten horen.

Nieuws van GGD Gelderland-Zuid
Presentatie dr. Karim over reconstructie in Nijmegen


 
Vrijdag 28 september heeft plastisch chirurg Dr. Karim de sleutelpersonen vgv van GGD Gelderland Zuid, professionals uit de sociale kaart en andere geïnteresseerde een presentatie gegeven over clitoris reconstructie na besnijdenis. Voor zowel de sleutelpersonen als de professionals was dit een leerzame middag. Een dergelijke ingreep vindt pas plaats na een grondig intakegesprek, uitleg over de operatie en realistische verwachting van het eindresultaat van de operatie. Hiernaast maakte dr. Karim erg duidelijk dat dit niet voor iedere vrouw de gewenste oplossing hoeft te zijn. Maar dat het goed en belangrijk is om besneden vrouwen voor te lichten over deze mogelijke ingreep.

Nieuws van GGD Gelderland-Zuid
Bijscholing sleutelpersonen vgv


 
Vanaf januari 2019 gaat de GGD Gelderland-Zuid alle sleutelpersonen van het nazorgspreekuur vgv bijscholen. Hiernaast zullen nieuwe geïnteresseerde sleutelpersonen uit de regio ook aansluiten bij deze training en zo mogelijk nog de 2-daagse training door FSAN in januari of februari volgen. In 5 bijeenkomsten zullen de sleutelpersonen bijgeschoold worden en elkaar bijpraten op verschillende onderwerpen (met behulp van het werkboek voor sleutelpersonen vgv van Pharos). De onderwerpen die aan bod komen zijn: voorlichting geven en organiseren, lichaam en hormonen, seks(ualiteit) en lhbt, meisjesbesnijdenis en trauma en preventie. In de 6e bijeenkomst zullen alle sleutelpersonen een toets in het Nederlands maken waarin de behandelde lesstof terug zal komen.

Dalende prevalentie van vgv? 
Review artikel ‘Secular trends in the prevalence of female genital mutilation/cutting among girls: a systematic analysis’


 
De prevalentie van vgv onder meisjes tussen 0 en 14 jaar neemt sterk af van 71% naar 8% in Oost-Afrika. Dat schrijven onderzoekers in BMJ Global Health. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van DHS en MICS, grootschalige nationale enquêtes naar de voeding- en gezondheidsstatus van vrouwen en kinderen.
 
Volgens de studie is de prevalentie van vgv in Noord-Afrika gedaald van 57.7% in 1990 naar 14.1% in 2015. Eveneens is de prevalentie in West-Afrika gedaald van 73.6% in 1996 naar 25.4% in 2017. De sterkste daling is zichtbaar in Oost-Afrika (van 71.4% in 1995 naar 8% in 2016). Daarbij concludeert de studie dat er grote verschillen bestaan in de prevalentie van vgv tussen landen- en tussen regio’s binnen landen.
 
De resultaten moeten met enige behoedzaamheid worden geïnterpreteerd. Vgv is in de meeste landen bij wet verboden, maar dat wil niet zeggen dat het in de praktijk niet meer gepraktiseerd wordt in deze landen. De gegevens zijn afkomstig uit een vragenlijstonderzoek en kan bij de moeders sociaal wenselijk antwoorden teweegbrengen over de besnijdenisstatus van hun dochter. Verder vindt besnijdenis meestal plaats bij jonge meisjes, maar kan ook bijvoorbeeld vlak voor het huwelijk gebeuren. De leeftijd is dus afhankelijk van lokale tradities en omstandigheden. Het is mogelijk dat een grote groep meisjes tussen 0 - 14 “het gebruikelijke moment- of leeftijd van besnijdenis” op het moment van de survey nog niet bereikt hebben en later alsnog worden besneden. Door dit alles, zouden de uitkomsten in het onderzoek lager kunnen uitvallen dan dat daadwerkelijk het geval is.  
Lees het artikel
Copyright © 2018 Meisjesbesnijdenis, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwbrief omdat je als abonnee bij Pharos geregistreerd staat
Adresgegevens:
Meisjesbesnijdenis
Arthur van Schendelstraat 600 tweede etage
Utrecht, Ut 3511 MJ
Netherlands Voeg ons toe aan je contactpersonen 
Je gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
 
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Meisjesbesnijdenis · Arthur van Schendelstraat 600 tweede etage · Utrecht, Ut 3511 MJ · Netherlands

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019