Nieuwsbrief juni 2013

5 years ago


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 5 |juni 2013
Groei uitgaven zorgverzwaring minder sterk in 2012
Factcheck Nederlandse Zorgautoriteit
Eerder berichtten de media dat de kostenstijging in de langdurige zorg uitsluitend komt door zorgverzwaring. Dit is feitelijk onjuist. De groei in de uitgaven voor zorgverzwaring was in 2012  minder dan in 2011. De stijging van de AWBZ-uitgaven tussen 2010 en 2012 wordt vooral veroorzaakt door hogere tarieven als gevolg van de jaarlijkse indexering en de maatregelen voor ‘meer handen aan het bed’.
Lees verder
Marktwerking maakt misstanden zichtbaar
Systeem en zichtbaarheid
De NZa ontvangt meer meldingen dan ooit van mogelijk onjuiste zorgdeclaraties. De zorg is complex en de bekostiging ervan is niet eenvoudig. Toch zijn onjuiste declaraties veel zichtbaarder dan voorheen: door de controle van verzekeraars en het feit dat patiënten zich steeds bewuster zijn van de kosten van zorg. En wat zichtbaar is, kun je aanpakken.
Lees verder
Wijzigingen vergoeding zorginfrastructuur
Contracteerruimte AWBZ
De NZa adviseert om per 1 januari 2014 de vergoeding voor de zorginfrastructuur op te nemen in de contracteerruimte AWBZ. Dit betekent dat voor iedere regio een budget komt voor deze uitgaven. Zorgkantoren verdelen dit budget vervolgens over de zorgaanbieders. 
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit
Vijf vragen over zorgplicht
Bij het contracteerproces en bij mogelijk failliete zorginstellingen hoor je vaak de term voorbij komen: is de zorgplicht in het geding? Maar wat is zorgplicht en wat vindt de NZa ervan? In deze nieuwsbrief vijf vragen en antwoorden over de zorgplicht van verzekeraars.
Lees verder
Kostenonderzoek mondzorg 
Start medio juni
De NZa verstuurt half juni 2013 de digitale vragenlijsten voor het onderzoek mondzorg.  Met dit onderzoek onderbouwt de NZa de tarieven van onder andere tandartszorg en orthodontie in 2014.
Lees verder
Informatielijn
Voor reacties en vragen kunt u zich richten tot onze Informatielijn. De Informatielijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur op T (0900) 770 70 70 (€ 0,05 per minuut). U kunt uw vraag ook via e-mail stellen aan info@nza.nl.
Links
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Categories: Insurance
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018