Nieuwsbrief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2 years ago


Text only:

Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nieuwsbrief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid18 december 2015Een selectie van het nieuws van de afgelopen week op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


 

Inhoud


Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2016Technische wijzigingen in Ontslagregeling en Regeling UWV OntslagprocedureKosten inburgeringsexamen buitenland omlaagKlijnsma stelt nieuwe regels voor overhevelen pensioen bij wisselen van baanVolledige AOW-rechten voor oorlogsgetroffenenAlgemeen verbindend verklaarde cao's 

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016
In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen.


Meer informatie
 

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2016Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.507,80 naar € 1.524,60 bruto per maand.
Meer informatie


 

Technische wijzigingen in Ontslagregeling en Regeling UWV OntslagprocedureOp 17 december 2015 zijn technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure gepubliceerd. Deze houden verband met de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt enige andere technische aanpassingen te doen.
Meer informatie


 

Kosten inburgeringsexamen buitenland omlaag
De prijs van het examen dat huwelijks- en gezinsmigranten in het land van herkomst moeten doen voordat ze naar Nederland komen, wordt verlaagd van 350 naar 150 euro. Daarnaast wordt het zelfstudiepakket voor dit examen voortaan gratis digitaal beschikbaar gesteld.


Meer informatie
 

Klijnsma stelt nieuwe regels voor overhevelen pensioen bij wisselen van baan

Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan.


Meer informatie
 

Volledige AOW-rechten voor oorlogsgetroffenen
Door Nederland (wettelijk) erkende oorlogsgetroffenen krijgen per 2016 overal ter wereld dezelfde AOW-rechten als in Nederland. Ook als deze AOW-gerechtigden in een land wonen waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee heeft. Normaal wordt in deze situaties de norm voor gehuwden uitgekeerd (maximaal 50% van het wettelijk minimumloon in plaats van 70% wettelijk minimumloon voor alleenstaanden).


Meer informatie
 

Algemeen verbindend verklaarde cao's
In de afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus (10 december 2015 - 31 december 2015);
- Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten  (19 december 2015 - 31 juli 2017).
Meer informatie
 

Colofon


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag


Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn


 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018