Nieuwsbrief Nature Today - 07 maart 2019

4 months ago
  • Html
  • Text

Natuurberichten

donderdag 7 maart 2019

Met soundscaping naar meer balans in stedelijke leefomgeving

Van alle factoren die bepalend zijn voor de leefbaarheid van een stad, krijgt geluid de minste aandacht. Maar geluid biedt kansen voor een gezonde leefomgeving! De nieuwe benadering 'soundscape' focust niet op het aantal decibellen, maar op hoe mensen geluid beleven. Dit levert verrassende inzichten. Deze inzichten kunnen beleidsmakers inzetten bij het ontwerpen van een stedelijke leefomgeving.

07.03.2019

Lees verder

Opnieuw zeldzame vogelsoorten op Park Vliegbasis Soesterberg

Op Park Vliegbasis Soesterberg in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn in 2018 opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen. Tijdens onderzoek naar op de grond broedende vogels werden vijf territoria van de grauwe klauwier geteld. Ook troffen de onderzoekers een broedgeval aan van de draaihals, de meest zeldzame specht in Nederland.

06.03.2019

Lees verder

Log in op Mijn Nature Today om je instellingen voor deze nieuwsbrief te wijzigen.

Share this newsletter on

© 2019