Nieuwsbrief Nature Today - 16 maart 2019

4 months ago
  • Html
  • Text

Natuurberichten

zaterdag 16 maart 2019

Ecoducten verbinden natuur op de Utrechtse Heuvelrug

De natuur in de provincie Utrecht wordt vaak doorsneden door infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en kanalen. Daardoor kunnen dieren zich niet goed verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Voor veel planten- en diersoorten zijn grote, robuuste natuurgebieden belangrijk. Als natuurgebieden te klein zijn en bovendien geïsoleerd, nemen de overlevingskansen af.

16.03.2019

Lees verder

De waarde van akkerranden in de Hoeksche Waard

Akkerranden, gewasvrije stroken aan de rand van akkerpercelen, kunnen vele functies vervullen. In een tweejarig project (2017-2018) zijn de effecten van akkerranden op verschillende functies onderzocht. Zo kunnen akkerranden ondersteuning bieden aan organismen, waaronder soorten die belangrijk zijn voor plaagbestrijding. Boeren konden hierdoor meestal afzien van het gebruik van insecticiden.

15.03.2019

Lees verder

Log in op Mijn Nature Today om je instellingen voor deze nieuwsbrief te wijzigen.

Share this newsletter on

© 2019