Nieuwsbrief Nederlandse Zorgautoriteit - juli 2013

5 years ago


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 7 | 2 juli 2013
Eén tarief helpt verzekeraar goed zorg in te kopen
Integrale tarieven ziekenhuiszorg
Zorg dat de belemmeringen die er nu zijn voor selectieve inkoop van verzekeraars verdwijnen. Verzekeraars moeten kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ze welke behandelingen willen inkopen, en bij welk ziekenhuis niet. Dit staat in het definitieve advies dat de Nederlandse Zorgautoriteit aan de minister heeft uitgebracht over het invoeren van integrale tarieven in de ziekenhuiszorg in 2015.
Lees verder
Hoe verloopt contracteren in de apotheekzorg?
Online vragenlijst NZa
De NZa vraagt apothekers en apotheekhoudend huisartsen naar hun ervaringen met de contractering in de farmacie. Hoe verloopt het proces? Wat is de inhoud van de contracten? Apothekers kunnen een online vragenlijst invullen. De uitkomsten verwerkt de NZa in de quickscan extramurale farmaceutische zorg, die in september 2013 uitkomt. 
Lees verder
Eerder zicht op uitgaven ziekenhuiszorg
De NZa wil dat aanbieders van ziekenhuiszorg verleende zorg eerder kunnen declareren bij verzekeraars. Snellere declaratie heeft als voordeel dat eerder zichtbaar is hoeveel er aan medisch specialistische zorg is uitgegeven en of het totale beschikbare bedrag voor deze zorg is overschreden. Aanbieders krijgen eerder betaald, waardoor hun liquiditeitspositie verbetert. 
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit
Wijzigingen AWBZ
Beleidsregels per 2014
De NZa heeft de AWBZ- beleidsregels voor 2014 vastgesteld. Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject.
Lees verder
Basis GGZ
Per 1 januari 2014 wordt de curatieve GGZ anders georganiseerd. In het dossier op onze website leest u meer over de veranderingen en de Basis GGZ.
Lees verder
Apotheek controleert zelf naleven regels
NZa stuurt 100 apothekers self-assessment
Voldoe ik aan de regels die er zijn over transparantie? Apothekers kunnen vanaf nu zelf bekijken of zij helder genoeg zijn over wat zij leveren en voor welke prijs. De NZa heeft de regels op een rij gezet. Apothekers kunnen in een enquête testen of ze aan de regels voldoen.
Lees verder
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Categories: Insurance
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018