Nieuwsbrief NUZO maart 2012

6 years ago


Text only:

Nieuwsbrief 9 (maart
2012)Voorwoord
door Frank Miedema UMC
Utrecht 
Update
NUZO-projecten 
Uitgelicht;
project TREE 

Best practice
NOOM 


NPO
visitatiecommissie 


Brede
netwerkbijeenkomst oktober
2011 


Brede
netwerkbijeenkomst NUZO-VNG afdeling Utrecht
december 2011


Nieuws,
agenda, mijlpalen en belangrijke
data


 


  

 


Heeft u deze
nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen, dan kunt
u zich hier aanmelden voor de
nieuwsbrief.partners berichten van ZonMw agendaContactgegevens:
NUZO secretariaat
T. 088 –
75 68122
E-mail

  


NUZO
In het kader van het Nationaal Programma
Ouderenzorg heeft het ministerie van VWS alle
Universitair Medisch Centra gevraagd het
initiatief te nemen om regionale ouderennetwerken
tot stand te brengen. Het NUZO is het regionale
netwerk in de Onderwijs en Opleidingsregio (OOR)
van het UMC Utrecht en is in het voorjaar 2008
van start gegaan. Het NUZO stimuleert en
bevordert de kwaliteit van leven van ouderen en
in het bijzonder de kwetsbare ouderen, in de
regio Utrecht.

 


 


 


 
Voorwoord
door Frank Miedema UMC Utrecht 


NUZO 2.0 is NUZO light!
NUZO gaat in
2012 de tweede en nieuwe fase in. De partners
hebben de zomer van 2011 gebruikt om zich te
bezinnen op hun samenwerking en op de manier
waarop het NUZO kan doorstarten nu de grote
projectfinanciering van ZONMW ten einde is
gekomen.


De financiering loopt nog door tot de
zomer van 2012, daarna is er naar verwachting
aanzienlijk minder subsidiegeld beschikbaar. De
partners hebben elkaar diep in de ogen gekeken en
de vraag gesteld waarom ze willen blijven
deelnemen aan het NUZO, wat ze van het NUZO
verwachten en wat ze denken te kunnen bijdragen
aan NUZO 2.0. We waren het erover eens dat het
voor iedereen om zowel halen als brengen moet
gaan.


NUZO 2.0 moet vooral een
netwerkorganisatie zijn, een regionaal platform
waar de organisaties die actief zijn op het brede
gebied van ouderenzorg elkaar ontmoeten en
partners voor hun projecten kunnen vinden. De
partners bestrijken de eerste, tweede en derde
lijns gezondheidszorg maar ook diensten en
projecten op het gebied van welzijn, wonen en
vervoer. NUZO 2.0 is gestaag gegroeid tot een
volwassen netwerk dat nadrukkelijk de inbreng van
ouderen blijft opzoeken, waarbij de
ziektekostenverzekeraar, maar ook de lokale
overheden en vooral de gemeenten hun rol zullen
gaan nemen. Het netwerk faciliteert zodat de
partners hun projecten optimaal kunnen
uitvoeren.


NUZO 2.0 moet het platform zijn waar,
zonder te veel top-down regie, best practices
kunnen worden uitgewisseld en waar problemen en
vragen kunnen worden neergelegd bij de aanbieders
van diensten en zorg. NUZO 2.0 wordt dus NUZO
Light, een lichte variant die voortbouwt op het
levende netwerk dat de laatste jaren is ontstaan.
Vanuit het UMC Utrecht zien we hier mooie kansen
om ons nog meer te verbinden met onze klanten in
de regionale gemeenschap en om onze relatie met
de andere zorgaanbieders in de regio te
versterken.                 
 
Prof. dr. Frank Miedema
Decaan en
vicevoorzitter Raad van Bestuur


naar
boven


Update
NUZO-projecten 

Lees hier meer over de stand van zaken
van onze NUZO-Projecten OmU, Stem van de Oudere
Migrant, Profiel, TREE en HELP.
lees
meer...


naar boven


                                                   
Uitgelicht; project
TREE                    

Betere kwaliteit van leven door
screening?               


‘Screening
naar hartfalen en chronische longziekten (COPD)
bij kwetsbare ouderen met klachten van
kortademigheid en verminderd vermogen tot
inspannen.’ Zo luidt de omschrijving van
het Nuzo-project TREE. Inmiddels doen 841 ouderen
aan het onderzoek mee, de laatste deelnemers
werden in januari geïncludeerd. Al deze
ouderen worden gezien als ‘kwetsbaar’
omdat ze vijf of meer geneesmiddelen tegelijk
gebruiken en/of  drie of meer chronische of
vitaal bedreigende aandoeningen hebben.
lees
meer....

   
                                                                             
naar
boven


Best practice NOOM; bewegen met
cognitieve stimulatie voor (migranten)
ouderenVeel ouderen maken
zich zorgen over hun geheugen. Dat geldt ook voor
migrantenouderen, die bijvoorbeeld bang zijn om
hun tweede taal te verliezen. Zij vragen wat ze
kunnen doen om hun hersenen fit te houden op een
manier die bij hen past. Het Netwerk van
Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) heeft
daarom het project ‘Bewegen met cognitieve
stimulatie voor (migranten)ouderen’ in het
leven geroepen. lees
meer...
           
   


naar boven


NPO visitatiecommissie
complimenteert
NUZO-netwerk


 De
programmacommissie van het Nationaal Programma
Ouderenzorg,NPO heeft ook in 2011 ons netwerk
weer bezocht.
Tijdens deze
‘site-visit’ stonden behalve het
netwerk zelf, de twee transitieprojecten Om U en
De Stem van Oudere Migranten centraal.


De
visitatiecommissie was zeer positief over het
NUZO: “De best practices zijn verrassend
origineel. Deze eigen aanpak genereert veel
enthousiasme. Een goed voorbeeld, ook om
eventueel landelijk uit te rollen. Complimenten
ook voor de aanpak van de toekomstige structuur.
Deze geeft vertrouwen in de borgingsfase. De VNG
afdeling Utrecht en de zorgverzekeraar zijn al
lang betrokken bij het netwerk. Er is veel
geïnvesteerd in het creëren van
draagvlak en barrières zijn doorbroken. Er
is een balans gevonden tussen praktijk en
wetenschap.”
 


naar
boven
 


 Brede netwerkbijeenkomst
oktober 2011:
'Leven is
bewegen' een
86-jarige deelneemster aan de workshop met
Silverfit beweegcomputer
Zo’n veertig ouderen en professionals
kwamen in Zeist bij elkaar om ervaringen en
kennis uit te wisselen over bewegen en vooral
zelf in actie te komen. De middag was voorbereid
met Aveant, de Nederlandse Vereniging van
Fysiotherapeuten in de Geriatrie, en de afdeling
Geriatrie van het UMC Utrecht. lees
meer...


 
naar
boven
 


Brede
netwerkbijeenkomst NUZO-VNG
december 2011:
WMO en best practices
de winnende best
practices
De zorg voor ouderen
komt steeds meer op het lokale niveau te liggen.
Dat biedt kansen voor zorg op maat. Maar
tegelijkertijd stelt het gemeenten voor een
behoorlijke opgave. ”Met die woorden opende
Koos Janssen, voorzitter van de VNG afdeling
Utrecht en lid van de NUZO-raad, op 15 december
2011 de netwerkbijeenkomst in het cultuurhuis van
de gemeente Utrechtse Heuvelrug. lees
meer....
  


naar boven


Nieuws,
agenda, mijlpalen en belangrijke
data 


De
eerstkomende Brede Netwerkbijeenkomst vindt
plaats op donderdagmiddag 31 mei
a.s. Het programma start om 12.30
uur en eindigt rond 18.00 uur.
Ook
dit keer zijn we te gast bij NUZO-partner
Altrecht, in De Kapel, Altrecht locatie
conferentiecentrum Sanatoriumterrein, gelegen aan
de Oude Arnhemsewg 260 te Zeist.
Tijdens deze bijeenkomst zullen alle bekroonde
NUZO best practices hun tool kit presenteren.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda.
U ontvangt binnenkort meer informatie van
ons.  


naar
boven
  


Het Nationaal Programma
Ouderenzorg helpt de zorg voor ouderen met
complexe hulpvragen verbeteren. Het is een
programma van ZonMw, in samenwerking met de NFU.
Opdrachtgever is het Ministerie van VWS.
Zie www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl 


  


Klik hier om u in- of uit
te schrijven voor onze
nieuwsbrief

Klik
hier om u uit te schrijven

Nuzo-utrecht.nl

Categories: Health Health | Welfare Elderly | 65+
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019