Nieuwsbrief NZa - 27 september 2012

6 years ago


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 3 | sept 2012
Inkoopmacht zorgverzekeraar geeft consument de sterkste troef
Interview met Theo Langejan
De afgelopen maanden ontving de Nederlandse Zorgautoriteit veel klachten van fysiotherapeuten en logopedisten over hoe zorgverzekeraars contracten afsluiten. Zij vinden dat zorgverzekeraars teveel macht hebben. "Het klopt dat verzekeraars een bepaalde mate van inkoopmacht hebben", aldus Theo Langejan, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, "en dat is ook beter dan wanneer zorgaanbieders verkoopmacht hebben. Nu heeft de consument de sterkste troef". 
Lees verder
Correct doorverwijzen belangrijk
Interview Loes de Maat
De NZa heeft twee keer ingegrepen bij zorgaanbieders die patiënten niet goed doorverwezen. In augustus bij vier ziekenhuizen die thuiszorginstellingen lieten betalen voor doorverwijzen. En in september is de NZa een procedure gestart tegen twee samenwerkingsverbanden van huisartsen die niet wilden doorverwijzen naar een bepaalde apotheek. Loes de Maat, directeur Toezicht en Handhaving van de NZa, legt uit waarom. 
Lees verder
NZa stelt DBC-pakket medisch specialistische zorg voor 2013 vast
Prestaties en Tarieven voor de ziekenhuiszorg
De prestaties en tarieven voor de ziekenhuiszorg voor 2013 zijn bekend. De NZa heeft de DBC-zorgproducten en tarieven van medisch specialisten voor volgend jaar vastgesteld. Vooral de prestaties en tarieven van de complexe en topreferente zorg zoals Universitair Medisch Centra die bieden zijn uitgebreid. Met dit pakket wordt een grote stap gezet in de doorontwikkeling van het nieuwe declaratiesysteem DOT. Ook zijn de honorariumtarieven geactualiseerd en de regels op onderdelen aangepast. 
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook op Twitter via
@Zorgautoriteit
De laatste wijzigingen op onze website zijn te volgen via de RSS-feed
Agenda
Optredens Raad van Bestuur
Rode Hoed Symposium 2012
'Medisch Specialistische Zorg
3 oktober 2012
Mediforum
spreker: Theo Langejan
GGZ Dialogen
24 oktober 2012
Menzis ism Blommestein Groep
spreker: Theo Langejan
Wat vindt u van onze website?
De NZa voert een bezoekers-
enquête uit om een goed beeld te krijgen van uw mening over onze website.
Klik hier om uw mening te geven.
Vooraankondiging
Stand van de Zorgmarkten 2012 -Van Fabels naar Feiten
Veel fabels hinderen de genuanceerde, concrete discussie die nodig is om de consequenties van de keuzes waar we voor staan in de zorg inzichtelijk te maken.
In oktober verschijnt de publicatie 'Stand van de Zorgmarkten 2012 - Van Fabels naar Feiten' van de NZa. Daarin presenteren we een overzicht van de feitelijke ontwikkelingen in de zorg, de uitdagingen voor 2013 en de feiten achter de  meest gehoorde zorgfabels en reacties daarop van kenners van de zorg.
De publicatie is te zijner tijd via onze website te downloaden.
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Categories: Insurance
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018