Nieuwsbrief passend onderwijs
Bekijk online versie
Afmelden
Oktober 2013 Stroomschema's helpen scholen bij uitvoeren zorgplicht
Uitgelicht
Stroomschema's helpen bij uitvoeren zorgplicht
Met de komst van passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Om scholen te helpen hun zorgplicht uit te voeren bij de aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, heeft het ministerie van OCW stroomschema’s ontworpen. De stroomschema’s laten precies zien welke procedures een school moet doorlopen.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
En verder
Twitter LinkedIn Facebook
Het speciaal onderwijs verdwijnt niet
In de media hoort u regelmatig dat het speciaal onderwijs wordt afgeschaft en dat alle kinderen nu naar een gewone school moeten. Maar de invoering van passend onderwijs betekent niet dat het speciaal onderwijs verdwijnt. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds speciaal onderwijs volgen.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
OCW en DUO voeren nog eenmaal groeibekostiging uit
Het ministerie van OCW en DUO voeren op verzoek van de PO-Raad en de VO-raad nog eenmaal de groeibekostiging voor het (v)so uit op basis van de teldatum 16 januari 2014.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Eerste indruk van simulaties Onderwijsinspectie
De Inspectie van het Onderwijs voerde vanaf begin dit schooljaar 20 simulatieonderzoeken bij samenwerkingsverbanden uit. Tijdens zo’n simulatie bootst de inspectie een kwaliteitsonderzoek na.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Goed samenwerken geeft energie
Woensdagochtend, 10 uur. Ik draai met mijn auto de A270 op. De zon schijnt en geeft de bladeren aan de bomen langs de weg de kleurenpracht van de herfst. Ik ben weer op weg naar mijn werkplek.
Lees deze blog van Addie Smolders
Twitter LinkedIn Facebook
Praktijkvoorbeeld: cluster 2-onderwijs
Reguliere scholen die lesgeven aan cluster 2-leerlingen krijgen met de invoering van passend onderwijs een ondersteuningsplicht. Op ons YouTube-kanaal vindt u video’s van Siméa en Kentalis over het onderwijs in cluster 2.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Aanbod Steunpunt medezeggenschap
Wist u dat het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs ook cursussen organiseert voor medezeggenschapsraden? We maakten een overzicht van alle diensten.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Veelgestelde vragen over het ontwikkelingsperspectief en onderwijstijd
Deze maand beantwoorden we veelgestelde vragen over het ontwikkelingsperspectief en onderwijstijd.
Vragen over ontwikkelingsperspectief
Vraag over onderwijstijd
Agenda
21 november 2013
25 november 2013
Aan het woord
Esther van Groningen en Ellen van den Brand
 
De Loodsboot levert (preventieve) ambulante begeleiding aan het primair onderwijs in de regio Den Haag. Ook samenwerkingsverband PO Westland koopt ondersteuning in bij De Loodsboot. Esther van Groningen en Ellen van den Brand vertellen over de samenwerking.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Uw gegevens
    
  newsletter@newslettercollector.com
  Functie onbekend
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het informatiepunt passend onderwijs dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De informatie in deze nieuwsbrief wordt verstrekt door OCW, de PO-Raad, de VO-raad, de AOC Raad en de MBO Raad.