Nieuwsbrief: online reviews, grensoverschrijdende reclame en nieuwe trainingsdata

1 year ago


Text only:

Bekijk deze e-mail online

1 augustus 2017 

Geachte heer of mevrouw **bedrijf**,


In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het tweede kwartaal waarin onder meer het Jaarverslag 2016 is gepresenteerd. In ‘Uit de praktijk’ leest u over een selectie van vier interessante cases waaruit de diversiteit aan klachten blijkt. Ook kijken we vooruit naar het najaar waarin een nieuwe serie trainingen plaats gaat vinden. Een mooi moment om na de zomer(vakantie) kennis bij te spijkeren over de Nederlandse Reclame Code in de praktijk. In ‘SRC Training’ leest u meer over de inhoud en hoe u zich kunt aanmelden. 

 

NieuwsSRC TrainingUit de praktijkAfhandeling van klachten in cijfersComplianceAgenda

Nieuws

Jaarverslag 2016 gepresenteerd
Dit voorjaar verscheen het SRC Jaarverslag 2016. Enkele highlights:

In 2016 zijn er in totaal 3.696 klachten en meldingen geregistreerdDe (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben gezamenlijk 1.284 beslissingen genomen n.a.v. een klachtWederom een hoog compliance-cijfer van 97%! Dat betekent dat in 97% van de gevallen de adverteerder een veroordeelde reclame-uiting wijzigt of niet meer gebruikt  Lees verder

Online reviews: de rol van de Reclame Code Commissie bij het vaststellen van de betrouwbaarheid 
Online reviews kunnen een belangrijke rol spelen bij het aankoopbesluit van een consument. De Stichting Reclame Code vindt het dan ook van belang dat wanneer deze reviews worden gebruikt als (onderdeel van) reclame, de regels uit de Nederlandse Reclame Code worden nageleefd. Daarom heeft de SRC onlangs een persbericht verspreid waarin wordt benadrukt dat ook bij online reviews geldt dat deze (onder meer) geloofwaardig, betrouwbaar en transparant moeten zijn.  Lees verder

Internationale bundeling van krachten voor verantwoorde reclame
De International Council for Ad Self-Regulation (ICAS), die eind vorig jaar door de Europese koepelorganisatie EASA is geformaliseerd, begint steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels hebben twaalf niet-Europese landen zich aangesloten bij dit mondiale platform, naast o.a. de World Federation of Advertisers, de International Advertising Association en de internationale uitgevers vertegenwoordigd in EPC. Ook de SRC onderstreept dat internationale samenwerking noodzakelijk is in tijden van nieuwe mondiale uitdagingen met digitalisering en een toename in grensoverschrijdende reclame. Dit vloeit mede voort uit het door de SRC geïnitieerde actieprogramma Responsible Advertising 2020 dat plaatsvond in het kader van het bredere onderzoeksplatform Shopping Tomorrow
Lees verder

 

Inspirerende Best Practices van internationale zusterorganisaties 
Vanuit de Europese koepelorganisatie EASA worden de aangesloten organisaties, en dus ook de SRC, op verschillende manieren geïnspireerd en ondersteund bij het promoten van zelfregulering. Een van die manieren is het delen van Best Practice-richtlijnen. Best practices worden gedeeld maar ook beloond. Afgelopen mei zijn tijdens de halfjaarlijkse EASA-meeting de Best Practice Awards 2016 en 2017 uitgereikt. Zo kreeg de Mexicaanse zusterorganisatie CONAR de Best Practice Award 2017 voor de ontwikkeling van certificering voor professionals en studenten die middels een e-learning programma getraind zijn op reclame en zelfregulering. Nieuwsgierig naar de overige winnaars? U leest hier meer op de website van EASA. 

Trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’ najaar 2017 


In het najaar organiseert de SRC wederom een serie trainingen waarin op praktische wijze de regels uit de Nederlandse Reclame Code worden uitgelegd en waarbij voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de eigen praktijk. De trainingen zijn op dinsdagmiddag 12 september, 3 oktober en 21 november van 15:00 tot 17:00 uur en vinden plaats op kantoor bij de Stichting Reclame Code. De training wordt verzorgd door Fiona Vening, bij de SRC verantwoordelijk voor Compliance, Copy-advies en Training. 

Lees verder

Uit de praktijk

 

Hieronder leest u enkele interessante en opvallende cases uit de praktijk van de Reclame Code Commissie.
 

Vloggen over zuigelingenvoeding verboden
Een vlogster is op de vingers getikt nadat zij in een filmpje op YouTube reclame had gemaakt voor Nutrilon 1. Bij navraag bleek dat zij niet op de hoogte was van de regelgeving omtrent reclame voor zuigelingvoeding. De vlogster vond het erg vervelend dat zij onbewust de regels had overtreden en heeft het filmpje direct verwijderd. De fabrikant Nutricia was overigens op geen enkele manier betrokken bij deze vlog.

Lees verder

Te veel seks vóór 20.00 uur
Een tv-commercial voor condooms van ‘Orgasm Intense’ mag niet vóór 20.00 uur ’s avonds uitgezonden worden. Ook al had de adverteerder gevraagd aan de zenders om deze spot pas later uit te zenden, de adverteerder blijft verantwoordelijk voor het daadwerkelijke uitzendtijdstip. De Reclame Code Commissie oordeelt dat in de spot een duidelijk verband wordt gelegd tussen het product en seks, en dat dit verband ook door kinderen zal worden gelegd.  
Lees verder

Een auto kopen OF winnen met YouTube views?
In de tv-commercial waarbij men een “Astra Online Edition al voor 922.800 views kan kopen” is niet duidelijk dat het om een actie gaat. Deze uiting wekt volgens de Commissie de indruk dat de betreffende auto door iedereen die dit aantal YouTube views weet te bereiken aangeschaft kan worden. In werkelijkheid blijkt echter dat uitsluitend degene die als eerste het benodigde aantal views behaalt eigenaar van de auto wordt. Dat het hier een actie betreft, is volgens de Commissie essentiële informatie die in de commercial zelf duidelijk gemaakt dient te worden. Dit om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet.  Lees verder

Lees verder

Video over slachtproces varkens geeft te rooskleurig beeld
Een film over het slachtproces van varkens op de website van de adverteerder schetst een onvolledig, en daardoor te rooskleurig beeld. Er wordt op de site vermeld dat de film stap-voor-stap het productieproces van varkensvlees laat zien. Die indruk is volgens de Reclame Code Commissie echter niet juist aangezien essentiële informatie, namelijk over de verdoving van de varkens, niet wordt gegeven. 

Lees verder

RSS-feed 

Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

Afhandeling van klachten in cijfers


In het tweede kwartaal van dit jaar (april tot en met juni 2017) zijn in totaal 919 klachten en meldingen door de Stichting Reclame Code (SRC) ontvangen. 

Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 2e kwartaal van 2016):
 

 

In het afgelopen kwartaal zijn ten opzichte van vorig jaar 12% meer klachten en meldingen over reclame-uitingen ontvangen, terwijl het aantal uitspraken is afgenomen (309 vs. 289). Niet alle klachten leiden namelijk tot een uitspraak omdat ze bijvoorbeeld niet voldoende gemotiveerd zijn door de klager of omdat ze na tussenkomst van de SRC worden opgelost.  Lees verder

Voorzittersbeslissingen

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het tweede kwartaal 201 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen. 

 

Lees verder

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 2e kwartaal van 2017 in totaal 77 beslissingen.

Lees verder

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 11 uitspraken (7 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 4 afwijzingen). Het College heeft 8 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd en 3 keer (deels) vernietigd.

Compliance

 

De afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als “compliant” aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken (of verspreiden) of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. De afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code. 
 
De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

 

Cijfers
In de afgelopen jaren heeft zo’n 96-97% van de adverteerders wiens reclame-uiting in strijd met de regels is bevonden gevolg gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep. Daaruit blijkt dat het overgrote merendeel van de adverteerders waartegen is geklaagd de uitspraken serieus neemt en op verantwoorde wijze reclame wil maken.
Er zijn tot nu toe in 2017 4 adverteerders op de non-compliant lijst geplaatst, waarvan 1 adverteerder een verzoek tot ongedaan making heeft ingediend omdat hij een nieuwe website heeft. 
 

Agenda

In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar de Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.

 

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

Raadpleeg onze website voor meer informatie | Gegevens wijzigen | Contact

Schrijf u hier uit


Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019