Nieuwsbrief primair onderwijs - september 2012

6 years ago


Text only:

Nieuwsbrief primair onderwijs - september 2012

Beste leerkracht,
De illustratie hierboven komt uit het prachtige kinderboek 'Tien bolle biggetjes keken naar de maan'. Dit is één van de acht kinderboeken die de inspiratie vormden voor ons Kinderboekenweek lesboek 'Ver weg om de hoek'. Vanaf vandaag kunt u dit lesboek bij ons los bestellen. In deze nieuwsbrief leest u hoe u dat doet en we informeren u over een aantal andere mooie projecten.
Tonnie Bulsink
Programmamanager Onderwijs


Bestel nu: slechts €36!

Lesboek Kinderboekenweek

De onbevangen nieuwsgierigheid naar de wereld staat centraal in het Kinderboekenweek lesboek Ver weg om de hoek. Het lesboek kost € 36. Ook kunt u bij ons een docent inhuren om de lessen uit het lesboek te verzorgen. De kosten voor één dag, waarop de docent vier lessen van 45 minuten verzorgt, bedragen € 200,-. Het lesboek en de gastlessen bestelt u via onze site.

lees meer


Cultuureducatie met partners

Slotbijeenkomst 5 jaar De Ontdekking

Scholen in 70 Zuid-Hollandse gemeenten bewezen tijdens het project De Ontdekking dat samenwerking met culturele partners loont. In de afgelopen vijf jaar ontwikkelden zij met lokale kunstenaars, kunst- en erfgoedinstellingen talloze cultuureducatieve projecten met kwaliteit. Tijdens de Slotbijeenkomst op 26 september 2012 delen we hun ervaringen en tips graag met u: scholen, kunstenaars, culturele organisaties en gemeenten. Want cultuureducatie met kwaliteit ligt om de hoek!

lees meer


VerRASsend Verder

RAS Cultuurdag 2012

Op donderdag 20 september 2012 organiseert de provincie haar jaarlijkse RAS Cultuurdag voor wethouders en ambtenaren cultuur, cultuurnetwerkers en medewerkers van culturele instellingen. Het onderwerp is dit keer Cultuureducatie met kwaliteit. Om die reden zijn (beleids)vertegenwoordigers van het onderwijs ook van harte welkom. Het programma spitsen wij geheel toe op het plan dat de RAS-regio’s voor 1 december 2012 moeten indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om aanspraak te kunnen maken op d
e matchingsregeling.

lees meer


Nieuw bij Kunst in uitvoering

Het mooiste geluid van de wereld

Het mooiste geluid van de wereld is ons nieuwste Kunst in uitvoering project. Kleuters gaan op op jacht naar mooie geluiden in alledaagse voorwerpen. Elke les luisteren ze naar een stukje van het verhaal over de man die heel goed geluiden kan horen en vangen. Naast een handleiding ontvangt de leerkracht het boekje De man met de grote oren en een cd met liedjes van Jazz4kids. Luister naar het liedje Nu hoort het bij mij.

lees meer


Cultuurnetwerk Nederland

Cursus 'Cultuur en Creativiteit bso'

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso’s culturele activiteiten aan. Maar hoe geef je cultuur en creativiteit een zinvolle plaats binnen het geheel van activiteiten in de bso? In opdracht van Cultuurnetwerk Nederland heeft een aantal externe deskundigen de cursus Cultuur en creativiteit in de bso ontwikkeld.

lees meer


Makeover van mediaeducatie game

MonsterMedia 2

Kunstgebouw en Waag Society ontwikkelen MonsterMedia 2, de geheel nieuwe versie van de succesvolle online mediaeducatie game. Het gameplatform krijgt een inhoudelijke en technische update en ook het monster krijgt een ‘makeover’. De online game voor de bovenbouw van het basisonderwijs is ook geschikt om thuis of in de bibliotheek te spelen. De huidige versie van MonsterMedia is nu niet meer te bestellen. Vanaf najaar 2012 kunt u zich inschrijven voor deelname aan de pilot van MonsterMedi
a 2.

lees meer


Cultuuronderwijs met kwaliteit?

Verslag CULTED 2012

Op CULTED waren 13 juni 2012 voor het eerst ook docenten van
basisscholen. Samen met collega’s uit het voortgezet onderwijs en
medewerkers van culturele instellingen bogen ze zich over de vraag hoe
je cultuuronderwijs met kwaliteit kunt realiseren. De dag in de
Stadsgehoorzaal in Vlaardingen bood hen daartoe volop aanknopingspunten
en inspiratie. Lees het verslag op onze site.

lees meer


Kunstgebouw
Broekmolenweg 16
2289 BE Rijswijk
telefoon 015 215 45 15
fax 015 215 45 66
e-mail kunstgebouw@kunstgebouw.nl
De activiteiten van Kunstgebouw worden mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.
Deze nieuwsbrief online bekijken kan via deze link.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via deze link.

Kunstgebouw.nl

Categories: Others | Miscellaneous Art | Culture
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018