Nieuwsbrief publieke werken - december 2012

6 years ago


Text only:

Nieuwsbrief publieke werken - december 2012

Beste lezer,
De provincie Zuid-Holland bezuinigt op cultuur.
Gelukkig blijft Kunstgebouw bestaan. Maar we worden wel kleiner en
moeten daarom afscheid nemen van veel collega’s. Naast vertrouwde
gezichten zult u per 1 januari wellicht ook een aantal vertrouwde
activiteiten bij ons missen. Vanaf 2013 richt Kunstgebouw zich primair
op cultuureducatie in het basisonderwijs.  Kunstmenu gaat verder onder de naam Kijk|Kunst en Kunst in uitvoering onder de naam Doe|Kunst.
We gaan door met het organiseren van netwerkactiviteiten voor
gemeenten, onderwijs en culturele instellingen. Onze
cultuurparticipatieprojecten bundelen we onder de noemer De hartslag van… We stoppen helaas met het aanbieden van workshops voor het voortgezet onderwijs.
Nu
maken we nog vier verschillende nieuwsbrieven, maar vanaf volgend jaar
is er één nieuwsbrief over al onze activiteiten. Deze zult u automatisch
ontvangen.
Wij wensen u alvast een fijn cultureel nieuw jaar!
Margriet Gersie
directeur Kunstgebouw

lees meer over Kunstgebouw in 2013


Film over de Drechtsteden

Première Waterlanders

In opdracht van Bureau Drechtsteden ontwikkelde Kunstgebouw een documentaire film over de Drechtsteden gebaseerd op oud en nieuw filmmateriaal en verhalen van bewoners. Waterlanders ging op 23 november 2012 in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam in première. Het voorprogramma bestond uit een montage van korte filmpjes die Drechtenaren hebben gemaakt tijdens een filmworkshop.

lees meer


De hartslag van...

Cultuurparticipatieprojecten

Cultuur vormt het hart van een dorp, stad, buurt of regio. Inwoners bepalen samen de culturele hartslag. Kunstgebouw biedt onder de noemer De hartslag van… vijf typen cultuurparticipatieprojecten aan. Deze projecten worden op maat voor uw gemeente, regio of organisatie gemaakt. Ze kunnen ook ingezet worden als onderdeel van een groter project.

lees meer


Verslag

RAS Cultuur Academie

“Veranderingen in het culturele veld vragen een lange adem, maar blijven investeren in cultuurparticipatie is noodzakelijk om een samenleving betrokken en creatief te houden.” De vijf wethouders in het forum van de derde RAS Cultuur Academie op 1 november 2012 in het Jeugdtheaterhuis in Gouda zijn het opvallend eens. De manier waarop zij investeren in hun eigen gemeente is veelal maatwerk.

lees meer


Kunstgebouw
Broekmolenweg 16
2289 BE Rijswijk
telefoon 015 215 45 15
fax 015 215 45 66
e-mail kunstgebouw@kunstgebouw.nl
De activiteiten van Kunstgebouw worden mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.
Deze nieuwsbrief online bekijken kan via deze link.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via deze link.

Kunstgebouw.nl

Categories: Others | Miscellaneous Art | Culture
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018