Nieuwsbrief Seniorweb Noordoost Friesland februari 2012

6 years ago


Text only:

Nieuwsbrief niet te lezen? Klik hier voor internetversie.
Dit is uw Nieuwsbrief van de Stichting Seniorweb Noordoost Friesland.
Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen dan kunt u zich afmelden via de link onder aan de pagina.

NOORDOOST FRIESLAND 


Nieuwsbrief   Jaargang 4 Nummer 1, februari 2012
Inhoud  van deze nieuwsbrief:
Van de redactie
Info en Inschrijfmorgen Seniorweb
Nederlandse ouderen internetten het meest
Nieuwe workshop: Wat biedt Goole nog meer
Tips en Trucs
Redactie:
Jan Corporaal
Dirk de Jong
Jan Schregardus
Van de redactie

Lekker geschaatst de afgelopen weken? Een verrassing voor velen. We dachten al dat het voorjaar was begonnen, maar nee, daar kwam koning winter toch nog uit de winterslaap. En nu dooit het weer en kunnen we onze aandacht op andere zaken richten. Dit kan o.a. de computer en al de daarbij behorende mogelijkheden zijn.
Op zaterdag 18 februari a.s. is er een infomorgen gepland in alle vier de locaties. We gaan voor de zomer nog een serie lessen geven. Maak gebruik van deze kans, want daarna kunt u pas in oktober opnieuw aan de slag. We horen van oud cursisten wel eens de opmerking dat zij blij zijn een cursus bij ons te hebben gevolgd. Er is een wereld van mogelijkheden open gegaan. Fijn om dit te horen.
U hebt vast wel eens van Google gehoord. Aanvankelijk een zoekmachine, maar in de loop der jaren uitgegroeid tot een alleskunner met veel meer mogelijkheden. U leest het in deze nieuwsbrief.
Wist u dat wij ook een leslocatie in Burgum hebben geopend? Hebt u familie, kennissen of vrienden in die regio wonen maak hen er dan op attent. En verwijs naar de infomorgen.
De locaties staan in deze nieuwsbrief vermeld.
Veel leesplezier toegewenst.


Terug naar inhoudsopgave - Bezoek onze website


Info- en inschrijfmorgen Seniorweb

Waarom 50plussers bij Seniorweb aan de computer gaan


Een beetje bijblijven, kunnen mailen met de kinderen en de kleinkinderen, kunnen internettenen gewoon nieuwsgierig naar wat het is. Dat zijn vaak de motieven van 50plussers om toch te beginnen met een basiscursus voor de computer en daar achteraan nog een cursus internet en e-mail te doen.
Tegenwoordig komt daarbij het motief: “We moeten wel, want steeds vaker moet informatie worden ingewonnen via de computer. En we willen niet buitengesloten worden in deze maatschappij”.
En waarom dan bij Seniorweb? Omdat daar leeftijdsgenoten staan die begrijpen dat als je wat ouder wordt alles niet meer zo snel gaat. Daarom nemen ze alle tijd om op een rustige manier de stof uit te leggen. Vaak blijkt dan na een poosje dat heel veel 50plussers het ook nog best leuk vinden. Want er gaat een wereld voor hen open.
Begin maart start de laatste cursussessie voor de vakantie. Op 18 februari is er gelegenheid van 10.30 tot 12.00 uur om informatie in te winnen en in te schrijven voor een cursus.
Dat is te Dokkum in het leslokaal in de Bibliotheek aan de Brokmui, in de Westereen in Zorgcentrum Brugchelencamp en in Kollum in Meckama State alsmede in onze nieuwe locatie te Burgum, Werf 8.
Burgum is voor de komende sessie al bijna volgeboekt. Toch wordt ook daar de gelegenheid gegeven informatie in te winnen en in te schrijven. Maar dan alvast voor na de zomer.
Het cursusaanbod bestaat op alle locaties uit de basiscursus voor Windows 7 en Internet en e-mail met Windows 7. De cursus fotobewerking in Picasa wordt gegeven in Dokkum, Kollum en de Westereen.
In de Westereen is bovendien de cursus Orde brengen in je bestanden in het programma opgenomen. Deze cursus kan ook worden gevolgd in Dokkum, waar ook nog Overstappen op Windows 7 in het pakket zit.
Korte cursussen te Dokkum zijn Veiligheid en Fotoboek maken. Deze cursussen duren 2 of 3 lessen.
Bovendien is er op maandagmiddag een aantal workshops, zoals Internetbankieren, Google Earth en een nieuwe workshop waarin wordt getoond wat naast Google Earth nog allemaal mogelijk is in Google.
Opnieuw een gevarieerd aanbod waar 50plussers weer ruim gebruik van kunnen maken.
Wie niet in de gelegenheid is de info- en inschrijfmorgen te bezoeken kan zich inschrijven via de site www.seniorwebnoordoostfriesland.nl, waar ook alle informatie is te lezen.


Terug naar inhoudsopgave - Bezoek onze website


Nederlandse ouderen internetten het meest

Het aantal ouderen van 65- tot 75 jaar dat gebruik maakt van internet is de laatste zes jaar verdubbeld van 30 naar 60 procent, zo blijkt uit een onderzoek van het CBS. Daarmee lopen ze hun achterstand op jongere generaties snel in. Samen met Luxemburg en enkele Scandinavische landen behoort Nederland tot de Europese landen met het hoogste aantal oudere internetters.
De senioren gebruiken internet het meest voor het versturen en ontvangen van e-mails en voor het zoeken van informatie. Ook nam het internetbankieren en het lezen of downloaden van kranten of nieuwsbrieven sterk toe.
Het kopen via internet is voor de meeste ouderen echter nog een stap te ver. Ze moeten het gemak ervan nog ontdekken. De terughoudendheid heeft vaak te maken met angst voor de betaling, maar betalen kan bijna altijd met een acceptgiro. De combinatie van bestellen op internet en afhalen in de winkel is vaak een uitkomst voor senioren.
De belangenorganisatie voor ouderen maakt zich wel zorgen over de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij hebben of geen geld om een computer aan te schaffen of durven het niet aan om een cursus te volgen.
Artikel gedeeltelijk overgenomen uit een publicatie in De Telegraaf van 29 december 2011.


Terug naar inhoudsopgave - Bezoek onze website


Nieuwe workshop “Wat biedt Google nog meer?”
De meesten van ons kennen Google als zoekmachine. Het werkwoord “Googelen” geeft al aan dat Google een begrip is.

En toch weten weinig mensen wat je allemaal met Google kunt.
Daarom hebben we daarover een workshop gemaakt. Een workshop over de vele mogelijkheden van Google. “Streetview” zegt u misschien nog wel wat en “Gmail” misschien ook nog wel, maar weet u dat u in Google ook een presentatie kunt maken?
Over alle mogelijkheden wordt u volledig bijgepraat, met computerbeelden ondersteund, hoe u met Google aan de slag kunt.
Op de info- en inschrijfmorgen kunt u zich inschrijven en anders via onze site www.seniorwebnoordoostfriesland.nl .


Terug naar inhoudsopgave - Bezoek onze website


Tips en trucs

Tijdelijk e-mailadres
Soms moet u op internet uw e-mailadres opgeven om iets gedaan te krijgen. Als dit een ‘normaal’ bedrijf of een bekende instantie is dan is zoiets geen probleem om dat te doen.
Maar als u b.v. meedoet aan een enquête of u moet uw e-mailadres invullen om iets te winnen dan is het risico groter. De regels dat men goed met uw gegevens omgaat zijn in ons land wel aardig goed geregeld, maar toch… Het zou n.l. heel goed kunnen dat zo’n enquête bureau alle verkregen e-mailadressen doorverkoopt aan een malafide organisatie en dan zou het heel goed kunnen dat u vervolgens bedolven wordt onder allerhande vage en ongewenste aanbiedingen via uw e-mail.
Door een tijdelijk e-mailadres aan te maken kan het eventuele ‘misbruik’ probleem worden voorkomen. Een tijdelijk e-mailadres aanvragen kan via dit adres: www.yopmail.com/en/
Maak daar een eigen yopmail-adres of laat de site er één genereren. Surf vervolgens naar de site die uw adres wil en geef het tijdelijke e-mailadres op. Op de yop-mail website kunt u nu gedurende acht dagen mail op het tijdelijke adres lezen – handig voor wanneer u iets moet bevestigen – en daarna wordt het vanzelf weer opgeheven.
De extensie MP3
Als een bestand op .mp3 eindigt dan is het een muziekbestand, maar waar staat het voor?


MP3 staat voor een bepaalde manier van audio compressie. Op grond van zijn kleine bestandsformaat is bij het luisteren van muziek op PC, laptop of mobiel apparaat de MP3 verrweg de meest bekende. Het MP3 gebruikt een methode waardoor een muziekstuk in voor mensen alleen bewust hoorbare audiosignalen opgeslagen wordt. Hierdoor wordt een compressie mogelijk, die de audio kwaliteit niet of nauwelijks beïnvloedt.
Om een indruk te geven: op een gewone muziek CD passen ongeveer 10 tot 15 nummers.
Op een CD met MP3 nummers passen tussen de 100 en 180 nummers (gemiddeld).
Tips overgenomen uit nieuwsbrief Seniorweb Zuid Friesland van december 2011.


Terug naar inhoudsopgave - Bezoek onze website


Reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief en bijdragen voor de volgende aflevering zijn welkom op:
e-mail:info@seniorwebnoordoostfriesland.nl
de redactie,
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen dan kunt u zich afmelden door hier te klikken.

Seniorwebnoordoostfriesland.nl

Categories: Elderly | 65+
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019