Nieuwsbrief Streekwerk Friese Waddeneilanden

9 months ago


Text only:

Bekijk deze nieuwsbrief online
Mei 2018

Iepen Mienskipsfûns weer open!


Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid van hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 mei tot en met 1 juni (17:00u.) 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Samen met jou, maatschappelijke instanties en de deelnemende partners in Streekwerk (provincie Fryslân, gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân) willen we energieke, duurzame en vooral leefbare eilanden creëren.
Subsidierondes en hulp bij aanvragen
Het projectbureau in Harlingen helpt je graag bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Vertel ons zo snel mogelijk je idee, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag te bespreken voordat deze wordt ingediend.


Subsidie aanvragen kan in 2018 op de volgende momenten:
 
* 7 mei tot en met 1 juni
* 17 september tot en met 12 oktober
Het aanvraagformulier is alleen tijdens openstelling van de subsidierondes te downloaden via www.streekwurk.frl/imf. Buiten deze data kun je natuurlijk ook altijd bij het projectbureau terecht om je ideeën te bespreken.

Projecten In Beeld


Wil je inspiratie opdoen voor een projectidee in jouw dorp, stad of regio? Bekijk dan de nieuwe projectenkaart van het IMF! Hierop vind je heel veel projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Zie: www.streekwurk.frl/projecten.

Leeuwarden-Fryslân 2018


Gedurende het hele Culturele Hoofdstadjaar zijn er in Fryslân prachtige voorstellingen, evenementen en tentoonstellingen te bezoeken. Ook op de Waddeneilanden! Het hoofdprogramma van LF2018 is aangevuld met honderden projecten uit de mienskip. Kijk voor het volledige programma en het boeken van tickets op www.2018.nl.


Wat levert het op?


Op de Friese Waddeneilanden bruist het van de initiatieven! Zo hebben we in 2017 maar liefst 55 initiatieven kunnen ondersteunen met een bijdrage vanuit het IMF. Onderstaand twee voorbeelden van projecten die een subsidie toegekend hebben gekregen:
Een nacht in de Sint Janskerk - Deze zomer speelt Compagnie Barrevoet, in samenwerking met spelers en muzikanten van Terschelling, de muzikale theatervoorstelling ‘Een nacht in de Sint Janskerk’. De historie, verhalen en legendes rond de Sint Janskerk in Hoorn worden op een fantasierijke manier in beeld gebracht. De voorstelling maakt deel uit van Under de Toer, een onderdeel in het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018. In de herfst zijn er kennismakingsworkshops georganiseerd op alle basisscholen en het VMBO van Terschelling. Jonge spelers die enthousiast waren om mee te acteren in de voorstelling konden zich opgeven voor een selectiecursus. Inmiddels zijn er meer dan vijfenveertig eilanders van acht tot tachtig jaar, die actief deelnemen aan Een nacht in de Sint Janskerk. Zij werken samen met vier professionele acteurs uit Nederland en Italië, een regisseur en een muzikaal leider. Voor de jonge spelers worden er muziekworkshops en een theatercursus gegeven, zodat de kinderen en jongeren in de zomer vol overtuiging op het podium staan! Voor meer informatie: www.barrevoet.nl

Op avontuur op Ameland - Dit IMF project heeft de prijs 'Het beste erfgoededucatieproject van Fryslân' in de wacht gesleept. Deze prijs is een initiatief van Keunstwurk en Museumfederaasje Fryslân voor projecten die het behoud van lokaal erfgoed stimuleren.


In september 2017 is dit project gestart op de Amelander basisscholen. Samen met de (figuurlijke) hoofdpersonen Tim en Tamara duiken de leerlingen in het verleden van het eiland, met al zijn tradities en gebruiken. De historie van hun eigen cultuur wordt (her-) ontdekt en de kinderen worden spelenderwijs aangemoedigd zelf op avontuur te gaan. In de lessen wordt onder andere aandacht besteed aan het Wad, de geschiedenis van de dorpen, de duinen en de dialecten die op het eiland gesproken worden.


Dit heemkundeproject wordt in samenwerking met de Amelander Musea, Staatsbosbeheer, de Fryske Academie en Stichting de Ouwe Pôlle aangeboden. Zie voor meer info: www.opavontuuropameland.nl.


Adviseren over het IMF: Barbara de Bruijn


In het voorjaar van 2016 ben ik gevraagd of ik, namens Vlieland, platformlid wilde worden van het Gebiedsplatform Waddeneilanden. Na uitleg te hebben gekregen over de functie was ik direct erg enthousiast en eerlijk gezegd ook best wel trots. Dit vanwege het in mij gestelde vertrouwen en de mogelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de eilanden, individueel en gezamenlijk.


Het is erg bijzonder een onafhankelijk advies te mogen uitbrengen, zonder last of ruggenspraak, over projecten die zijn ingediend voor het Iepen Mienskipsfûns. Om dit goed te kunnen doen voel ik extra verantwoordelijkheid om goede contacten te hebben op het eiland en te weten wat er speelt en gedacht wordt. Anderzijds krijg je juist ook interessante informatie over ophanden zijnde plannen op Vlieland. Alle informatie die je ontvangt over plannen en ideeën op de drie andere eilanden maakt het extra leuk en geeft daarnaast de mogelijkheid verbinding te leggen naar Vlieland. De diversiteit van projecten, groot en klein, is enorm en het bevragen van elkaar geeft extra inzicht in de plaatselijke situaties en mogelijkheden.


Na twee jaar kan ik voluit zeggen dat de samenwerking fantastisch is in het Gebiedsplatform. Het is elke keer weer prachtig te ervaren dat alle commissieleden erg betrokken, geïnteresseerd, kritisch en enthousiast zijn. Mooi om hier onderdeel van te mogen zijn! Het is dat we allen vastzitten aan boottijden, om naar onze eilanden terug te keren, anders zouden we niet uitgepraat raken over de kansen van de Friese Waddeneilanden.
                                                                                           Barbara de Bruijn, Vlieland (foto)


Streekwerk aanspreekpunt voor Budget Lokale Innovaties van Waddenfonds


Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000,- in lokale innovaties in het waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.
De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni 2018 tot medio januari 2019. In deze periode kunnen per project aanvragen van maximaal € 50.000,- bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.
Projecten die in aanmerking komen voor het Budget Lokale Innovaties moeten de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken. De nieuwe BLI-regeling is toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt ten opzichte van de vorige regeling. De beoordelingssystematiek is vereenvoudigd. Initiatiefnemers van lokale innovaties vanaf de eilanden kunnen voor voorlichting en advies terecht bij Streekwerk Waddeneilanden. De aanvragen worden bij het Waddenfonds ingediend en daarna ook door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld. 


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u aangegeven heeft op de hoogte te willen blijven van Streekwerk Friese Waddeneilanden en het Iepen Mienskipsfûns.
 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Streekwerk Waddeneilanden · Waddenpromenade 1, 8861 NT Harlingen · Postadres: Postbus 100, 8860 AC Harlingen · Harlingen, Fr 8861 NT · Netherlands

Fryslan.nl

Categories: Government County
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019