Loading...

Nieuwsbrief Streekwerk Friese Waddeneilanden

By Fryslan.nl received 11 months ago

Categories: Government County
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years
  • Html
  • Text
Bekijk deze nieuwsbrief online
september 2018

Iepen Mienskipsfûns weer open!

Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid van hun eiland te verbeteren, kunnen van 17 september tot en met 12 oktober (17.00 uur) subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Samen met jou, maatschappelijke instanties en de deelnemende partners in Streekwerk (provincie Fryslân, gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân) willen we energieke, duurzame en vooral leefbare eilanden creëren.
Subsidierondes en hulp bij aanvragen
Het projectbureau in Harlingen helpt je graag bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Vertel ons zo snel mogelijk je idee, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag te bespreken voordat deze wordt ingediend.

Subsidie aanvragen Het aanvraagformulier is alleen tijdens openstelling van de subsidierondes te downloaden via www.streekwurk.frl/imf. Buiten deze periode kun je altijd bij het projectbureau terecht om je ideeën te bespreken.
Op de site vind je onze instructievideo voor het invullen van een projectplan. Hier is ook onze resultatenfilm te vinden over projecten die al uitgevoerd zijn.

Bonus van € 2018

Schaakeiland Schiermonnikoog heeft op woensdag 12 september jl., tijdens de Iepen Up bijeenkomst in Leeuwarden, een bonus van € 2018 ontvangen! "Dit project is een prachtig voorbeeld van een verbindend project tussen jong en oud. Schaken is van alle tijden en voor iedereen. Een spel kan een mooie basis zijn om een ontmoeting te faciliteren. Schaakeiland zorgt voor de voorzieningen samen met de ondernemers, maakt ze beschikbaar voor iedereen en dat is een mooie aanwinst voor Schiermonnikoog. En daar is ook nog creatief over nagedacht; de traditionele schaakstukken zijn Schierse schaakstukken. Dat belonen we graag met een bonus", aldus de jury van LF2018.

Veel belangstelling bij De Hort op
en Skiemerwad

Op 1 en 2 september stond heel Ameland in het teken van ‘De Hort op’ en ‘Skiemer Wad’. 2018 is een bijzonder jaar voor muzikanten op Ameland; het jaar waarin Leeuwarden (Fryslân) culturele hoofdstad van Europa is. Verschillende muziekverenigingen vieren in 2018 een jubileum en willen in dit jaar muziek de verbindende taal laten zijn voor iedereen die muziek maakt op het eiland. Onder bezielende leiding van Baukje Fennema voor De Hort Op en Reinout Douma als muzikaal leider voor Skiemer Wad kregen deze plannen de afgelopen anderhalf jaar vorm. Op 1 en 2 september kon het eindresultaat beluisterd en bewonderd worden.
Zaterdag 1 september waren er op meer dan 10 bijzondere Amelander locaties muzikale en theatrale presentaties te zien. Om 20.18 uur precies startte vervolgens in de Ballumerbocht de muziekvoorstelling Skiemer Wad. Alle Amelander muzikale, theatrale en zangtalenten hebben zich op 1 en 2 september verenigd om met elkaar een prachtig muziekprogramma te realiseren. Bijna 300 Amelander - 8% van de bevolking - muzikanten, zangers en toneelspelers deden aan het programma mee. Al vanaf het voorjaar van 2017 is er een start gemaakt met de voorbereidingen.

Agenda2028

  Niet alleen op Ameland ontplooiden zich activiteiten richting en tijdens het jaar van Culturele Hoofdstad 2018. Op alle eilanden en in de gehele provincie is hard gewerkt. Maar wat doen we met alle creativiteit, samenwerkingen en successen die in dit jaar geboekt zijn? Hoe beleggen we deze nalatenschap? De uitwerking hiervan is vastgelegd in Agenda2028. Cultuurtoerisme, meertaligheid, ondernemerschap, maar ook circulaire economie, zijn speerpunten van de Agenda2028. Eind dit jaar spreekt Provinciale Staten zich uit over het voorstel voor Agenda2028 waarna deze agenda zich kan vullen.
 

Twee leden Gebiedsplatform nemen afscheid

Op 19 juli jl. hebben Marga Wortel en Anne de Jong, na acht jaar, afscheid genomen als lid van het Gebiedsplatform Waddeneilanden. Beiden vertellen hun ervaringen.
"Acht jaar mocht ik adviserend lid zijn namens Terschelling. Indertijd ben ik hiervoor gevraagd met mijn (cultuur)historische achtergrond. En tot mijn grote verrassing bleken er veel initiatiefrijke inwoners/groepen met creatieve ideeën te zijn. Af en toe kon ik ze op het spoor van Iepen Mienskipfûns en het projectbureau brengen. Een steuntje in de rug om met elkaar en met trots een project tot uitvoering te kunnen brengen. Een cursus voor het opstellen van projectplannen en fondsenwerving – georganiseerd door het projectbureau - heeft de drempel verlaagd en kennis op het eiland vergroot om met kansen aan de slag te gaan. Voor mij is de afgelopen periode een inspirerende tijd geweest en heeft onverwachte  eilandcontacten en kennis gebracht. De open en kritische wijze om met elkaar in het gebiedsplatform over alle eilandaanvragen te spreken, heb ik als heel waardevol ervaren."
Marga Wortel
"Ook ik heb acht jaar namens Ameland deel mogen uitmaken van het platform van Plattelandsprojecten en later het Iepen Mienskipsfûns. Mijn taak bestond uit het adviseren over aanvragen voor financiële steun voor projecten op de Friese Waddeneilanden. In de eerste jaren ging het vooral om daadwerkelijke steun aan nieuwe bedrijven of initiatieven. Heel geslaagde projecten zijn de forellenvisvijvers in Buren, de bierbrouwerij te Ballum, beachactiviteiten en diverse start-ups van streekproducten. Jaarlijks gingen we als Local Action Group bij de gerealiseerde projecten langs, maar oriënteerden we ons ook bij vergelijkbare streken in het Waddengebied. Zo hebben we op Norderney kennis kunnen nemen van de eilandkaart die buiten de verhuurders om toeristenbelasting int bij vertrek van het eiland, maar ook financiële voordeeltjes biedt tijdens het verblijf. Je ziet nu dat Terschelling de mogelijkheden onderzoekt om het ook daar in te voeren.
Op Texel hebben we kennis kunnen nemen van unieke streekproducten en voorbeelden van Zilte Teelt. Ook dat komt nu terug op andere eilanden. Evenals de Zorgcoöperatie op Texel waarvan we een presentatie hebben meegemaakt. De laatste vier jaar is de besteding van de gelden meer gegaan  naar Leefbaarheid. Mienskip is nu  het uitgangspunt. Als ondernemer heb ik daar eerst moeite mee gehad, gewend als ik ben bij investeringen te kijken naar wat het financieel opbrengt. Echter, ik heb veel mooie projecten langs zien komen en ben blij dat ik daar een bescheiden bijdrage aan mocht leveren. Ik schrijf dat een dag na een weekend met een prachtige manifestatie op Ameland: De Hort op en Skiemer Wad. Samenwerken, betrokkenheid, versterking van de leefbaarheid, trots op het eiland. Dat komt in me op als ik denk aan Streekwerk voor de Waddeneilanden."
Anne de Jong.
Neeke van Zwol neemt de plek van Marga Wortel op Terschelling over. Voor Anne de Jong is dat Elianne Metz van Ameland.

Vijf natuurlijke personen als aanvrager binnen het Iepen Mienskipsfûns

Het IMF staat bekend als een subsidiebudget voor stichtingen, verenigingen en coöperaties die via een project de leefbaarheid op hun eiland willen verbeteren. Veel minder bekend is het feit dat je ook een aanvraag namens vijf natuurlijke personen kan doen. Deze manier wordt wel gebruikt voor pilots, kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven en initiatieven voor woonwijken en buurtschappen. Om persoonlijk risico te beperken mag je tot € 10.000 subsidie aanvragen. Heb je een idee maar geen rechtsvorm neem dan ook contact op met het projectbureau om de mogelijkheden te bespreken.

Projecten In Beeld

Wil je inspiratie opdoen voor een projectidee in jouw dorp, stad of regio? Bekijk dan de projectenkaart van het IMF! Hierop vind je heel veel projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Zie: www.streekwurk.frl/projecten.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u aangegeven heeft op de hoogte te willen blijven van Streekwerk Friese Waddeneilanden en het Iepen Mienskipsfûns.
  Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven

This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Streekwerk Waddeneilanden · Waddenpromenade 1, 8861 NT Harlingen · Postadres: Postbus 100, 8860 AC Harlingen · Harlingen, Fr 8861 NT · Netherlands

Share this newsletter on

Loading...

Related newsletters

© 2019