Nieuwsbrief Turkije Instituut - December 2015

2 years ago


Text only:

 
 
 
 December 2015 
 
 
Actueel
 
 
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Het Turkije Instituut sluit per 31-12-2015 zijn deuren. Aanleiding tot dit besluit is het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. 
Sinds eind 2012 was het instituut gevestigd bij het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), onderdeel van de Faculteit Geesteswetenschappen en kon het dankzij die steun overleven. Met projectsubsidies van de ministeries van OCW, van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie en via samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een achttal Nederlandse en Turkse universiteiten en een EU project konden in de afgelopen drie jaar nog  activiteiten worden georganiseerd. 
Mét de nog steeds goed bezochte website, de gastcolleges, lezingen en mediaoptredens van de directeur zorgde dit voor een weliswaar sterk ingeperkt maar evenwichtig programma, dat vrijwel zonder personeelskosten kon worden uitgevoerd.
 
De huidige politieke ontwikkelingen in Turkije hebben tot de inschatting geleid dat het werven van fondsen de komende tijd onvoldoende perspectief biedt om de kosten van een substantieel programma en de exploitatie te dekken. Gevoegd bij het feit dat de directeur per 1-1-2016 werkzaam zal zijn als manager van het LeidenAsiaCentre heeft het bestuur besloten tot opheffing van de stichting.
De website (www.turkije-instituut.nl)  zal mogelijk door vrijwilligers worden voortgezet. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.
We danken alle sponsoren (bedrijfsleven, overheden, NGO’s en andere organisaties) die het Turkije Instituut sinds de oprichting in 2007 hebben ondersteund. Ook alle overigen die op een of andere wijze bij ons werk betrokken waren en uiteraard alle oud-medewerkers en tallozen stagiair(e)s  zijn we veel dank verschuldigd.
 
Bestuur en directeur Stichting Turkije Instituut Leiden, 18 december 2015
 
Actueel
 
 
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
De afgelopen maanden speelt Turkije de hoofdrol in een repeterend verhaal: Het valt van de ene crisis in de andere. De politieke impasse, veroorzaakt door de mislukte formatie na de verkiezingen van 7 juni, werd doorbroken door de nieuwe verkiezingen van 1 november, waar de AKP wederom een meerderheid in het Turkse parlement behaalde. Het nieuwe Turkse kabinet is inmiddels geïnstalleerd, zij het vrij geruisloos. Dit heeft alles te maken met de turbulente context: president Erdoğan gaf goedkeuring aan het kabinet van minister-president Davutoğlu op dezelfde dag dat de Turkse strijdkrachten een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht schoten. Naast het feit dat de Turks-Russische betrekkingen hierdoor een flinke deuk hebben opgelopen, brengen de recente moordaanslag op de Koerdische advocaat Tahir Elçi, alsmede de arrestaties van de prominente Cumhuriyet-journalisten Dündar en Gül aan het licht dat de Turkse rechtsstaat alleen maar verder erodeert en de crisissituatie in Turkije voortduurt.
 
Lees hier verder.
 
Actueel
 
 

Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen


Met het neerhalen van het Russische gevechtsvliegtuig, in de loop van de ochtend van dinsdag 24 november, zijn de internationale verhoudingen tussen de NAVO en Rusland danig op de proef gesteld. Volgens de lezing van Turkije schond de Russische SU-24 het Turkse luchtruim, ondanks dat de Russen volgens de Turken ‘minimaal tien keer’ gewaarschuwd werden in de nabijheid van de Syrisch-Turkse grens. Gedurende de loop van de dag was er nog veel onduidelijk over het voorval, onder meer omtrent het lot van de piloten en dat van de twee Russische helikopters die naar hen op zoek waren. Daarentegen lijkt het duidelijk dat het incident ernstige gevolgen kan hebben voor de Turks-Russische verhoudingen, voor de rol van de NAVO in het gebied en voor het ideaal van een internationale coalitie tegen Daesh/IS 
 
Lees hier verder.
 
Actueel
 
 
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Het was op z’n minst opvallend te noemen dat de publicatie van het voortgangsrapport van de Europese Commissie ten aanzien van het toetredingsproces van Turkije tot de EU werd uitgesteld aan het begin van oktober. Afgelopen week verscheen het rapport waarin de EU jaarlijks onder meer de Turkse politieke situatie, de staat van de rechtsstaat en de voortgang in de verschillende ‘hoofdstukken’ bespreekt. In het rapport spreekt de EU haar zorgen uit over onder meer het gebrek aan vrijheid van meningsuiting, de politieke druk op de onafhankelijkheid van het rechtssysteem en de verslechterende veiligheidssituatie in Turkije. Het rapport is kritisch ten aanzien van de ontwikkelingen in Turkije, zoals vooraf al werd voorspeld. 
 
Lees hier verder.
 
Nieuws
 
 
 
 
Europalia Turkey
 
Uitzonderlijke kunstwerken uit de grootste Turkse musea, de fine fleur van de hedendaagse kunst, hedendaagse en traditionele dans, co-creaties, klassieke muziek, electronische muziek, literaire evenementen, een focus op film... van 6 oktober 2015 tot 31 januari 2016, worden al deze facetten van dit veelzijdige en fascinerende land getoond in België en de omliggende regio's.
Klik hier voor de website, waar u het gehele programma kunt vinden.
 
 
        Volg ons ook op  en                                                                               
 
Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP

Turkije-instituut.nl

Categories: Blog Holidays Abroad
Age: 7 until 13 year 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018