Nieuwsbrief Vastgoed Belang

3 years ago


Text only:

Korte introductie van deze nieuwsbrief
(zichtbaar in mailclient voor het openen...)
Open deze nieuwsbrief in je browser

Headlines


Blok kiest onderscheid corporaties - particuliere verhuurders bij invulling HuursombenaderingVoorkom huurverlaging of bestuurlijke boetes: Zorg voor een Energielabel of Energie-Index!Warmtewet:
Reken servicekosten op oude manier af


Blok kiest onderscheid corporaties - particuliere verhuurders bij invulling Huursombenadering


 In een brief aan de Tweede Kamer schetst minister Blok (wonen) een nieuwe huurverhogingssystematiek. Dit jaar is nog gewerkt met de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Volgend jaar moet daarvoor de huursombenadering in de plaats komen.


De invulling van de huursombenadering voor corporaties is gebaseerd op een voorstel dat Aedes en de Woonbond hebben gedaan. Daarbij geldt een maximale huurverhoging over het gehele bezit voor individuele corporaties en géén huurverhogingen boven inflatie wanneer de huurprijs reeds op 80% of hoger ligt van de maximaal toegestane huur. Aedes en de Woonbond drongen erop aan om dezelfde voorwaarden van toepassing te verklaren op particuliere verhuurders. Vastgoed Belang heeft hierop – voor én achter de schermen – een stevig tegengeluid laten horen. Resultaat is dat er geen huursom (maximaal huurverhogingspercentage over het gehele bezit) geldt voor particuliere verhuurders, er géén staffel wordt gehanteerd en dus alle huurders een verhoging kan worden aangezegd van inflatie + 2,5% als het WWS dat toe laat.


Wij mogen dit beschouwen als een belangrijke stap, omdat het een doorbraak is in het onderscheid tussen corporaties en particuliere verhuurders. Ook wordt de administratieve rompslomp sterk beperkt, omdat er geen inkomensindicaties meer nodig zijn en er geen huursom of staffel geldt voor particuliere verhuurders.


Voorkom huurverlaging of bestuurlijke boetes: Zorg voor een Energielabel of Energie-Index!


Nogmaals vragen wij uw aandacht voor de veranderingen per 1 januari 2015. Op de website www.samenenergiebesparen.nl vindt u onder de knop “Energielabel per 1 januari 2015” alle informatie die u nodig heeft.
 
Indien u vanaf 1 juli 2015 geen energielabel kunt overleggen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van € 405,= per woning of € 20.250,= voor een niet –woning. Zie ook hoofdstuk 7.5 in het Handboek voor de verhuur en exploitatie van vastgoed 2015/2016 (blz. 304 t/m 307).
 
Verhuurders met woningen onder de liberalisatiegrens (€ 710,=) dienen te beschikken over een Energie-Index (EI) van de woning én een label. De EI is van belang voor het vaststellen van de maximale huurprijs van de woning.
 

Er zijn nu drie mogelijkheden:


Heeft uw verhuurwoning al een label van vóór 1 januari 2015 en is deze niet ouder dan 10 jaar, dan geldt voor u het oude WWS met de labelsystematiek.
Heeft u geen geldig label, dan moet u een EI laten opstellen. Na afmelden bij het RVO krijgt u het label er gratis bij.
Indien u na 1 januari 2015 nieuwe huurcontracten heeft afgesloten en er is geen definitief label of EI aanwezig, dan geldt het nieuwe WWS en geldt de bouwjaar systematiek, hetgeen veelal 0 punten betekent. De huurder kan dan bij de Huurcommissie huurverlaging aanvragen. Daarnaast riskeert u een bestuurlijke boete van € 405,= voor het niet hebben van een label.

Warmtewet:
Reken servicekosten op oude manier af


Minister Kamp (EZ) heeft aangekondigd in de loop van 2016 een nieuwe Warmtewet aan de Tweede Kamer aan te bieden. Daarom hebben wij ons standpunt dat particuliere verhuurders geen warmteleverancier zijn in allerlei gremia voor het voetlicht gebracht. Daar kunnen we op steeds meer draagvlak voor ons standpunt rekenen. Ook regelwaakhond ACTAL heeft dit standpunt inmiddels overgenomen, zie het gezamenlijke persbericht van Vastgoed Belang en IVBN op de website.
Dankzij de lobby van Vastgoed Belang is het de ACM inmiddels duidelijk geworden dat de particuliere verhuurder geen warmteleverancier is!
Wij kunnen het onze huurders niet aan doen hen tijdelijk met een nieuw afrekensysteem te confronteren en wellicht in 2016/2017 weer het oude systeem te gaan hanteren.
Om onnodige administratieve lasten en onrust bij de huurders te voorkomen adviseren wij dus de eindafrekening 2014 van de servicekosten op de oude manier uit te voeren. Dus niet volgens de Warmtewet (tenzij u een echte warmteleverancier bent). Dit in afwachting van de nieuwe Warmtewet die in 2016 in de Tweede Kamer behandeld zal worden.
 
© 2015 Vastgoed Belang
U heeft zich aangemeld voor updates van Vereniging Vastgoed Belang via onze website
Dit bericht is verzonden aan Nnewsletter@newslettercollector.com. U kunt zich direct uitschrijven of uw voorkeuren aanpassen.
Heeft u nog verder vragen, neemt u dan contact op met
Vastgoed Belang
Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam
Telefoon: (020) 34 63 123
E-mail: info@vastgoedbelang.nl

vastgoedbelang.nl

Categories: Real Estate
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019