Nieuwsbrief Woon- en Leefomgeving

2 years ago


Text only:

Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Woon- en Leefomgeving17 december 2015


 

Inhoud


 NieuwsJongeren centraal tijdens Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015De Genderhof wint de inspiratieprijs flexwonenEerste City Deal Agenda Stad geslotenMinister opent short stay acommodatie voor arbeidsmigrantenBewonersdag LSA 'hackt de agenda' AchtergrondSCP rapport: Betrokken wijken Agenda20 januari, Update Gebiedonline: van idee naar coöperatie 28 januari, Preventieve aanpak radicalisering voor professionals 

Nieuws


 


Jongeren centraal tijdens Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015In de DRU cultuurfabriek in Ulft (krimpregio Achterhoek) kwamen op 10 december zo’n 270 deelnemers bij elkaar tijdens de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling. Jongeren stonden dit jaar centraal. In krimp- en anticipeergebieden zijn jongeren hard nodig om de regio’s leefbaar te houden. Toch trekken veel jongeren richting het Westen omdat daar ogenschijnlijk meer kansen lijken te liggen.
Lees verder


 

De Genderhof wint de inspiratieprijs flexwonenInspirerend wonen in een voormalig verzorgingshuis. Dat doen arbeidsmigranten, ouderen en jongeren in de 190 zelfstandige appartementen van De Genderhof in Eindhoven. Juist deze mix van bewonersgroepen en de charme van de eenvoud, maakt dit project de winnaar van de inspiratieprijs flexwonen die door minister Stef Blok (Wonen) is uitgereikt.
Lees verder


 

Eerste City Deal Agenda Stad geslotenOp 1 december is de eerste City Deal in het kader van Agenda Stad gesloten. In deze deal, die werd ondertekend door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de ministeries van EZ en BZK, committeren partijen zich aan het economische strategietraject ‘Roadmap Next Economy’. De roadmap moet de acties en investeringen beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de metropoolregio.
Lees meer


 

Minister opent short stay acommodatie voor arbeidsmigrantenMinister Blok heeft maandag 30 november samen met wethouder Tseard Hoekstra, burgemeester Liesbeth Spies, ondernemer Jan Zeeman en Frank van Gool, directeur OTTO Work Force, een hotel voor arbeidsmigranten geopend in Boskoop. Deze short-stay accommodatie is opgezet voor de EU-arbeidsmigranten die werkzaam zijn in Alphen a/d Rijn en omliggende gemeenten. Het project bestaat uit twee delen: het getransformeerde voormalige kantoorgebouw van Conexxion, dat plaats biedt aan 166 personen en een nieuwbouwlocatie, gerealiseerd door unitbouw met plaats voor 184 personen. Door de combinatie van vastgoedtransformatie, nieuwbouw en unitbouw is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de locatie. Het project laat zien dat huisvesting van arbeidsmigranten volop kansen biedt voor leegstaand vastgoed. Het complex bestaat uit 4-persoonsstudio’s met een eigen woonkamer, badkamer en keuken. Bovendien bevatten de gebouwen verschillende gemeenschappelijke ruimtes waaronder een fitnessruimte, leslokaal, kantine, wasruimtes en een groot buitenterras.


 


Bewonersdag LSA 'hackt de agenda'
Onder de titel 'Onze toekomst, onze agenda', kwamen op 28 november zo'n 600 actieve bewoners bijeen in eht Topsportcentrum Almere voor de Landelijke Bewonersdag 2015. Een van de hoofddoelen was het maken van een BewonersAgenda; een oproep aan de samenleving om de doe-democratie te laten werken. De bewonersagenda is een reactie op de Agenda Stad van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Plasterk zelf kwam langs in Almere. Hij beloofde met het LSA om tafel te gaan om de Right to challenge concreter vorm te geven.
 


Lees meer
 

Achtergrond


 

SCP rapport: Betrokken wijken
Hoe kijken bewoners, ondernemers en professionals in aandachtswijken terug op alle inspanningen die in de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk te verbeteren? Waar zien zij de successen, gemiste kansen en uitdagingen voor de toekomst? Gesprekken met betrokkenen in vier naoorlogse aandachtswijken vormen de ruggengraat van deze studie naar de resultaten van het 40-wijkenbeleid: bewoners uit Nieuwland in Schiedam, Kruiskamp in Amersfoort en Slotervaart en de Bijlmer K-buurt in Amsterdam.
 Een breed spectrum van interventies komt aan bod, op het terrein van wonen, het schoon, heel en veilig houden van de wijken, de wijkeconomie, sociale stijging van bewoners, ontmoeten, integreren, sporten, cultuur en ondersteunen van bewoners met persoonlijke problemen.


Lees meer
 

Agenda


 

20 januari, Update Gebiedonline: van idee naar coöperatieGebiedonline is een online platform, in coöperatief eigendom, waarmee gezamenlijk de leefbaarheid van straat, buurt of stad wordt verbeterd. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het platform werkt en wordt ontwikkeld, en in hoe de leden het eigenaarschap in de coöperatie Gebiedonline hebben geregeld.
Lees meer


 

28 januari, Preventieve aanpak radicalisering voor professionalsRadicalisering is in het licht van diverse ontwikkelingen een erg actueel thema waar veel vragen over zijn. Professionals (jongerenwerkers, sociale wijkteams, docenten, et cetera) spelen niet alleen een belangrijke rol bij de signalering van radicalisering, maar ook bij de aanpak en omgang met (mogelijke) radicalisering. Zij zitten echter regelmatig met vragen als: hoe maak je radicalisering bespreekbaar? Hoe kom je er achter of er daadwerkelijk sprake is van een signaal van radicalisering, en hoe stem je dat verder af? Het netwerk Integrale Aanpak organiseert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken een themabijeenkomst specifiek voor professionals die meer willen leren over de plek van signalering van radicalisering binnen een integrale aanpak en over het versterken van hun eigen rol.


De opzet van de bijeenkomst is bij uitstek interactief en zal met name bestaan uit vier inhoudelijke workshops. Elke workshop wordt geleid door experts met stevige ervaring in de praktijk.


Lees meer
 

Colofon


Directie Woon- en Leefomgeving

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018