NUZO Nieuwsbrief 10, zomer 2012

6 years ago


Text only:

Nieuwsbrief zomer
2012 Voorwoord
IJsselstein
Community
Zie je
zo!

Zomerschool
Houten


Is alles
besproken


Levensverhalen


Dementelcoach


Beweeg je
brein


Helpjemee
Utrecht

Museum voor
1dag
Buiten komt
voorbij
Mondzorg
Ouderen
Zorg na ziekenhuis
65+

 


Heeft u deze
nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen, dan kunt
u zich hier aanmelden voor de
nieuwsbrief.partners berichten van ZonMw
agendaContactgegevens:
NUZO secretariaat
E-mail

 


 


 

 


 


 


 


In het
kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg
heeft het ministerie van VWS alle Universitair
Medisch Centra gevraagd het initiatief te nemen
om regionale ouderennetwerken tot stand te
brengen. Het NUZO is het regionale netwerk in de
Onderwijs en Opleidingsregio (OOR) van het UMC
Utrecht en is in het voorjaar 2008 van start
gegaan. Het NUZO stimuleert en bevordert de
kwaliteit van leven van ouderen en in het
bijzonder de kwetsbare ouderen, in de regio
Utrecht.

Voorwoord


Beste NUZO
partners en NUZO
geïnteresseerden,


In deze 10e
editie van de NUZO nieuwsbrief presenteren wij u
vol trots de toolkits van de 12 winnaars van de
NUZO stimuleringsprijs. Alle winnaars hebben
afgelopen jaar hard gewerkt aan een product
waarmee hun goede voorbeeld van ouderenzorg ook
te gebruiken is in andere organisaties.
Bijvoorbeeld een website, film, draaiboek of
workshop. In deze nieuwsbrief zetten we de best
practices en hun produkten nog eens voor u op een
rij.


Kennis en ervaring delen is een van de
doelen van het NUZO ouderennetwerk.
De best
practices laten u zien dat hun voorbeeld van
ouderenzorg dat op kleine schaal al goed werkt
ook breder te verspreiden en te gebruiken is. De
ouderendelegatie van het NUZO heeft afgelopen
jaar de ontwikkeling van de producten op de voet
gevolgd vanuit het ouderenperspectief. Een
bijzondere ervaring voor de ouderen maar ook
zeker ook voor de
prijswinnaars.


Eind mei
presenteerden alle best practices hun toolkit
tijdens de Brede Netwerkbijeenkomst. Maar het
verhaal is nog niet af. We horen graag of we
hiermee als NUZO nog verdere stappen kunnen
maken. Wat er bijvoorbeeld nodig is om nog meer
professionals en organisaties te kunnen laten
profiteren van goede ideeën die leiden tot
betere zorg.


Of kunt u er al morgen
mee aan de slag in uw organisatie, moeten we het
gewoon maar gaan doen – zoals een deelnemer
aan een van de workshops zei: “Eenvoudige
concepten kunnen door gewoon doen succes
leveren!”


Meta de Graaff


Coördinator NUZO, Julius Centrum,
UMC Utrecht


naar
boven


IJsselstein
Community


IJsselstein
heeft sinds maart 2011  als eerste
gemeente in Nederland  een eigen
community voor senioren: IJsselstein Community.
Op deze virtuele ontmoetingsplaats kunnen
zij informatie halen en uitwisselen
over lokale diensten, activiteiten
en andere actuele zaken. Ook kunnen zij
een profiel aanmaken, met elkaar communiceren en
kennis en ervaringen delen. IJsselstein Community
is veilig, gebruiksvriendelijk en kan vanaf elke
computer met internet worden benaderd.


Doel van dit
initiatief is het stimuleren van participatie en
zelfredzaamheid van senioren en het voorkomen van
sociaal isolement. Vrijwilligers uit de doelgroep
spelen een belangrijke rol in IJsselstein
Community. Zij denken mee over de inhoud, zitten
in de redactie, plaatsen berichten en helpen
minder vaardige computergebruikers. 
IJsselstein Community is een initiatief van de
welzijnsorganisatie Pulse, de Gemeente
IJsselstein, en de woonzorginstellingen
AxionContinu, Vecht en IJssel en van
Woningbouwvereniging Provides.


[lees
verder]


               


naar
boven


Zie je zo!


            
     


Hoe kun je
ouderen in staat stellen om langer thuis te
blijven wonen? Welke mogelijkheden zijn er om
eenzaamheid onder ouderen te 
verminderen?  Hoe kan internet
zelfredzaamheid van ouderen 
bevorderen?  Deze vragen vormden de basis
voor ‘Zie je zo!’, een project van
Alleato waarin leerlingen van middelbare scholen
en ROC’s ouderen helpen bij het installeren
en gebruiken van Skype.


Skype is een methode voor gratis
videobellen via internet. Door ouderen vertrouwd
te maken met videobellen worden ze zelfredzamer
en kunnen ze hun netwerk vergroten. Eenzaamheid
is immers één van de grootste
bedreigingen voor het welbevinden van ouderen en
ontmoeting is hét antwoord op eenzaamheid.
Zowel fysieke als virtuele ontmoetingen dragen bij
aan de kwaliteit van leven. Ontmoetingen via
sociale media kunnen een opstap zijn naar
ontmoetingen in het echte leven. En Skype maakt
ontmoetingen met mensen op grote afstand
mogelijk.


[lees verder…]


                 naar boven


Zomerschool Houten


Senioren
blijken vooral in de stille zomermaanden last te
hebben van eenzaamheid. Kinderen en kleinkinderen
gaan met vakantie, de buren zijn weg en ook de
vertrouwde mensen van de thuiszorg, zoals
vrijwilligers, mantelzorgers en welzijnswerkers
reizen naar het buitenland. Veel reguliere
activiteiten waar ouderen wekelijks naar toegaan
liggen in de zomer stil. En dat alles terwijl zij
in de zomervakantie zelf juist niet met vakantie
gaan.


Om deze
eenzaamheid te verlichten, biedt de Senioren
Zomerschool Houten, een samenwerkingsverband
tussen de Samenwerkende Bonden Ouderen Houten
(SBOH) en Van Houten&co, daarom educatieve,
recreatieve en culturele activiteiten in
groepsverband aan.  Denk daarbij aan een
bezoek aan een museum, kerk of stad, een lezing
over schilderkunst of de lokale geschiedenis,
bewegingsactiviteiten als fietstochten, medische
fitness, zwemmen of wandelen of aan activiteiten
als bloemschikken of mandalatekenen.


[lees
verder…]


                 naar boven


Is alles
besproken?


De NUZO-commissie Ethiek en
Ouderenperspectief vroeg zich af hoe kwetsbare
ouderen kunnen worden geholpen om alle relevante
zaken die van invloed zijn op de kwaliteit van
hun leven te bespreken met een hulpverlener. Zij
kunnen ouderen immers met veel zaken
ondersteunen.  In de praktijk blijken niet
alle ouderen echter relevante zaken te benoemen
en hulpverleners nemen niet altijd de tijd om
alles uit te vragen. Om deze reden is de flyer
"Is alles besproken?" ontwikkeld.


De Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft
onderzoek gedaan naar de vraag welke domeinen de
kwaliteit van leven van een persoon bepalen.
Hiervoor is in een aantal landen onder
verschillende bevolkingsgroepen, met
verschillende religie en leeftijden onderzoek
gedaan. Voor alle bevolkingsgroepen zijn dezelfde
domeinen benoemd. De inkleuring is natuurlijk per
persoon, land en groep verschillend. 


[lees verder]


naar
boven


Levensverhalen


Veel ouderen
halen graag herinneringen op aan het verleden.
Door hun levensverhalen op te tekenen, kunnen zij
de balans opmaken. Wat heeft het leven gebracht?
Waar kijk ik met plezier op terug? Wat waren de
moeilijke tijden? In het kader van het project
Zingeving, op weg naar bezieling, tekenen
vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen De
Bilt het levensverhaal van thuiswonende ouderen
op. En dat gebeurt ook in Leusden, waar 16
enthousiaste vrijwilligers zijn getraind in de
methode ‘Mijn leven in kaart’.


Het gaat in beide
gemeenten vooral om kwetsbare ouderen die wel wat
contact kunnen gebruiken. Het uiteindelijke
resultaat, hun levensboek, biedt hen bovendien
een tastbare terugblik op het leven en laat zien
wie de oudere was en is. Het biedt hen de
gelegenheid om met bijvoorbeeld kinderen en
kleinkinderen in gesprek te gaan.


[lees
verder…]
 


naar
boven


Dementelcoach 


Zorgen voor
iemand met dementie overkomt je en is zwaar.
Mantelzorgers hebben daarbijvaak hulp en
ondersteuning nodig. Dementelcoach biedt
telefonische hulp op afspraak aan de
mantelzorgers van mensen met dementie. In
ongeveer 10 gesprekken met een vaste coach kunnen
zij hun hart luchten, advies inwinnen en problemen
bespreken.


Dementelcoach richt zich op
mantelzorgers van mensen met dementie die thuis
wonen, of in een verzorgingshuis verblijven.
Ondersteuning is mogelijk vanaf het moment dat de
diagnose dementie gesteld is. Na opname in een
verpleeghuis, is ondersteuning van Dementelcoach
niet meer mogelijk. Aan de telefonische coaching
van Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen
kosten verbonden.


[lees verder]


naar
boven


Beweeg je
brein                                            


“Het
bijzondere is dat mensen gaan bewegen en
tegelijkertijd denken”, aldus de van
oorsprong Argentijnse bewegings-wetenschapper
Laura Kerszenblat in de film over ‘Beweeg
je brein’, een workshop bewegen met
cognitieve stimulatie voor ouderen. Kerszenblat
ontdekte dat het essentieel is om niet alleen het
cognitief vermogen, maar tegelijkertijd meerdere
delen van de hersenen te prikkelen. Tijdens haar
onderzoek bleek dat het stimuleren van de
hersenen in combinatie met lichaamsbeweging een
goede manier is om actief te blijven. De methode
die zij daarop ontwikkelde, berust op uitdagingen
die de deelnemers motiveren om samen te presteren.
Geheugen, motoriek en aandacht worden ermee
geactiveerd.


Veel ouderen maken zich zorgen over hun
geheugen. Dat geldt zeker ook voor
migrantenouderen, die bijvoorbeeld bang zijn om
hun tweede taal te verliezen. Het Netwerk van
Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) heeft
daarom het project ‘Bewegen met cognitieve
stimulatie voor (migranten)ouderen’ in het
leven geroepen. Dit project kreeg medio vorig
jaar een stimuleringsprijs van het NUZO. Daardoor
was het mogelijk de methodiek te beschrijven, een
introductiefilm te maken en een training te
ontwikkelen voor de vrijwilligers die het
programma gaan draaien. Het project kreeg als
titel: Beweeg je brein! Conditietraining voor de
hersenen.


[lees
verder
]


naar
boven


Helpjemee Utrecht


Ruim 2,6
miljoen Nederlanders zorgen langere tijd
intensief voor hun zieke familieleden of
vrienden. Volgens de definitie die daaraan is
gegeven zijn zij mantelzorgers. Lang niet
iedereen herkent zich echter in die term of voelt
zich er door aangesproken. Wat zij wel gemeen
hebben, is de gedachte achter de hulp die zij
bieden: zij vinden het vanzelfsprekendheid om hun
naaste te helpen.


Dat dit best wat
gemakkelijker mag worden gemaakt, vond onder
andere Arjan in ‘t Veld, de initiatiefnemer
van dit project en zoon van een moeder met MS. In
2010 is daarom www.helpjemee.nl
gelanceerd. Deze website biedt een gratis
digitale agenda en logboek aan iedereen die een
ander helpt of die geholpen wordt. Via de website
kan men (zorg)taken, bezoek en informatie
gemakkelijk organiseren en delen met
familieleden, vrienden, kennissen,
collega’s en buren. Zij kunnen onderdeel
worden van het netwerk door de vraag ‘help
je mee?’ positief te
beantwoorden.


[lees verder]


naar
boven


Museum voor 1
dag


Museum Voor 1
Dag (MV1D) creeert een museale beleving op
locatie; een alternatief voor een museumbezoek.
Het programma is ontwikkeld voor bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen in Utrecht die
niet meer in staat zijn om mee te gaan naar het
museum. MV1D brengt daarom collecties uit 13
Utrechtse musea naar de verpleeg- en
verzorgingshuizen toe.


MV1D is een ‘programma op
maat’. De mogelijkheden en behoeften van de
doelgroep vormen het uitgangspunt van het
programma. Elk object wordt vanuit verschillende
invalshoeken bekeken om tegemoet te komen aan de
verschillende behoeften en interesses. Een
deskundige verhalenverteller met didactische en
organisatorische kwaliteiten brengt de collectie
samen met de bewoners tot leven. En neemt de
bewoners mee in het verhaal door ze te laten
vertellen, luisteren, zien, voelen en
proeven.


[lees verder]


naar
boven


Buiten komt
voorbij


Buiten komt
voorbij is een interactief kunstproject dat is
ontwikkeld voor dementerenden. Het is een
‘fietsinstallatie’ die fysieke en
mentale beweging stimuleert bij mensen die in het
dagelijks leven nauwelijks meer bewegen. Twee
omafietsen staan binnen opgesteld, voor een wand
waarop ‘buiten’ wordt geprojecteerd.
De film die tijdens het fietsen te zien is, toon
niet alleen het landschap, maar ook het leven
buiten; mensen, kinderen, dieren en bijvoorbeeld
auto’s. De eerste twee installaties staan
in verpleeghuis Eldenstaete in Arnhem.


Het project is
ontwikkeld door Vrouwopdeveranda, in opdracht van
de stichting Pleyade en in nauwe samenwerking met
behandelaars, verzorgenden en familie. Buiten
komt voorbij richt zich op een aantal
verschillende doelgroepen, maar is vooral bedoeld
om dementerenden zowel fysiek als mentaal in
beweging te brengen. Voor jong dementerenden is
het vooral een instrument om alleen of samen met
een familielid of begeleider iets actiefs te
doen. Voor oudere dementerenden is het behalve
een bewegingsinstrument vooral ook een manier om
gepaste prikkels te bieden. Het landschap, de
setting en de passanten bieden ongedwongen
aanknopingspunten voor herinneringen en
associaties. De fietsbeweging is een beweging die
bij de meeste mensen zo is ingesleten, dat velen
er niet bij na hoeven denken en het dus nog wel
kunnen. Daardoor is de drempel tot andere
ervaringen laag.


[lees verder]


naar
boven


 Mondzorg Ouderen

Om klachten
te voorkomen is het belangrijk je gebit of
prothese regelmatig te controleren door een
tandarts. Maar er zijn veel ouderen die dat niet
regelmatig doen. Zij weten vaak niet dat een
prothese na zes of zeven jaar moet worden
vervangen. En dat er oplossingen zijn wanneer een
prothese los zit. Lies van Wegen nam daarom het
initiatief voor Mondzorg Ouderen, een
informatiecampagne over mondzorg voor
ouderen.


Het
doel van de campagne is mondverzorging bij
ouderen, verzorgenden en naasten van ouderen
onder de aandacht brengen, informatie te
verschaffen om zo de mondgezondheid te
optimaliseren. Hoe wordt een prothese het best
gereinigd? Hoe verzorg je je echte tanden? Of wat
wordt er bedoeld met parodontitis? Op de website
www.mondzorgouderen.nl
is informatie te vinden over alle aspecten van
mondzorg.


[lees verder]


naar
boven


Zorg na ziekenhuis
65+


Zorg na
Ziekenhuis 65+ is één van de
zorgprogramma's van het Gezondheidscentrum
Maarn-Maarsbergen. Deze zorgprogramma's vormen de
basis van de samenwerking binnen de eerste lijn in
het gezondheidscentrum. Zorg na Ziekenhuis 65+ is
ontstaan naar aanleiding van het
patiëntenpanel in het kader van het
ECB-traject én de constatering vanuit de
huisartsenpraktijk dat er een slechte
continuïteit van zorg was bij ontslag uit
het ziekenhuis. Directe aanleiding was een vrouw
die was opgenomen met de indicatie hartfalen. Op
vrijdag werd zij uit het ziekenhuis ontslagen en
op zondag weer opgenomen in verband met
hartklachten. Zij had thuis de verkeerde
medicijnen gebruikt… Met dit zorgprogramma
worden patiënten na terugkeer uit het
ziekenhuis direct welkom geheten in de eerste
lijn. Ze worden proactief benaderd en de
zorgbehoefte wordt geïnventariseerd. Daarbij
is gekozen voor de leeftijd boven de 65 omdat bij
deze patiëntengroep vaak sprake is van
multimorbiditeit en polyfarmacie. In het project
werken de huisartsen van Gezondheidscentrum
Maarn-Maarsbergen, wijkverpleging (Vitras CMD) en
apotheek samen.


[lees
verder
]


naar
boven


Het Nationaal Programma Ouderenzorg helpt de
zorg voor ouderen met complexe hulpvragen
verbeteren. Het is een programma van ZonMw, in
samenwerking met de NFU. Opdrachtgever is het
Ministerie van VWS. Zie
www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl
 
  Klik hier om u in- of uit
te schrijven voor onze
nieuwsbrief

Klik
hier om u uit te schrijven

Nuzo-utrecht.nl

Categories: Health Health | Welfare Elderly | 65+
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019