NUZO Nieuwsbrief April 2015

3 years ago


Text only:

"Iemand met overzicht die met me meedenkt"
View this email in your browser

 


Nieuwsbrief April 2015
 
Promotie Ilona Verhagen "Community health  workers"
Nieuwe folder is alles besproken ?
De tweede ronde NUZO implementatie trajecten okt 2014 - okt 2015:
Interview met Ellen Jansen projectleider van "Weet wat U slikt!?!"
Ketenzorg NoordWest Veluwe
Nieuwe Website van NPO → nu Beter Oud.nl
Concrete aanbeveling voor grotere rol ouderenzorg in onderwijs
Continuering en ontwikkeling NUZO
Nieuws van de partners
Agenda: 2 juli NUZO Brede Netwerk Bijeenkomst
Promotie Ilona Verhagen
Op dinsdag 14 april heb ik mijn proefschrift “Community health workers: Bridging the gap between health needs of immigrant elderly and health- and welfare services in the Netherlands” verdedigd. De kern van de in dit proefschrift beschreven studie “Stem van de oudere migrant” was de inzet van sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap van de doelgroep oudere migranten in het contact met het bestaande zorg- en welzijnsnetwerk. Lees meer 
 
Nieuwe folder
"Is alles besproken? voor Nu, Zo en later"
Tegenwoordig wordt steeds meer van ons als burgers verwacht dat we zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven en zelf bepalen wat we nodig hebben. Voor veel ouderen met een migratieachtergrond is het moeilijk om goed invulling te geven aan deze rol. Zij zijn vaak niet gewend om hun klachten en wensen te verwoorden en met anderen te bespreken. Ook hebben ze vaak geen beeld bij ondersteuning die mogelijk is. Lees meer  
 

Weet wat u slikt!?!
Lees het intervieuw met Ellen Jansen, projectleider.
Het doel van dit project is het stimuleren van de bewustwording van de eigen rol van ouderen bij goed en veilig medicijngebruik. Hiertoe worden in de brede Utrechtse regio 10 lokale interactieve bijeenkomsten gehouden voor en door ouderen, samen met professionals, met als titel: “Weet wat u slikt?!”. Lees meer 


Nieuwe website www.BeterOud.nl

"Centrale plek voor innovaties die wonen, welzijn en zorg voor ouderen verbeteren"


Persbericht
Medio april is de NPO-website overgegaan in www.BeterOud.nl. Vilans, CBO en Movisie lanceren deze nieuwe website over innovaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
Ook de NUZO producten van Om U, de Stem van de Oudere Migrant, Is alles besproken? en Mondzorg vindt u op deze website. Lees meer
42 huisartsen praktijken gestart met Ketenzorgprogramma Kwetsbare Ouderen in Noordwest Veluwe en Zeewolde, “Ouderenzorg Medicamus”   
“Het initiatief van de dokter om iemand te sturen die thuis op bezoek komt was een heel goede zet van ‘hem’. “
NUZO partner Medicamus startte oktober 2014 met het invoeren van dit ketenzorg model waarin alle aanbieders van zorg en welzijn geregisseerd samenwerken. Lees meer .
Lees meer: een interview met een praktijk ondersteuner over Ervaringen met de implementatie van Ouderenzorg Medicamus.
 
Concrete aanbevelingen voor grotere rol ouderenzorg in onderwijs
Het huidige wo-, hbo- en mbo-zorgonderwijs in Nederland bereidt studenten onvoldoende voor op de veranderende inhoud van de zorg als gevolg van de vergrijzing. Dat staat in het rapport ‘Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn’. De auteurs doen concrete aanbevelingen voor een prominentere rol van ouderenzorg binnen het onderwijs. Lees meer
Nieuws van de Ouderendelegatie:
Continuering en ontwikkelingen NUZO
 

De NUZO Ouderendelegatie heeft voor de komende twee jaar 2015-2016 haar doelen, en de daarop gerichte activiteiten en benodigde ondersteuning verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan heeft als titel ‘


'NUZO ouderen voorbereid de toekomst tegemoet’


In dit plan wordt aangehaakt bij de al bestaande ontwikkelingen binnen de ouderendelegatie en het netwerk. Kortom de Ouderendelegatie gaat door op de ingeslagen weg. Tegelijkertijd signaleren de ouderen binnen NUZO de noodzaak van uitbreiding van de taken ten behoeve van het bereiken van de ouderen en partnerorganisaties in de brede regio. Een flinke uitdaging die zoals verwoord door één van de ouderen in het netwerk: "veel van ons adaptatievermogen, flexibiliteit en pro-actieve positionering vergt".


Dit voorjaar legt het ouderenpanel haar 85 panelleden voor de tweede keer een aantal vragen voor. Lees meer


In juni organiseert gaat NUZO Ouderendelegatie de hei op om het ouderenbeleid nieuwe stijl verder uit te werken en concreet handen en voeten te geven. Lees meer


Nieuws van partners


Axioncontinu heeft in de kennis reeks het boekje Revalidatie, samen werken aan herstel uitgebracht. Lees meer
Agenda
2 juli 2015
NUZO Brede Netwerk Bijeenkomst
Reserveer deze middag alvast in uw agenda.
Het programma voor deze middag volgt binnenkort.

In de volgende nieuwsbrief:


Continuering en ontwikkeling NUZO
Stand van zaken NUZO 3.0
Overzicht van NUZO Partners
Copyright © 2015 NUZO, All rights reserved.
Nieuwsbrief nr. 18
Wilt u voortaan de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Heeft u een tip of suggestie over de nieuwsbrief?
Stuur een e-mail, of bel met het NUZO-secretariaat.
NUZO-Secretariaat
Telefoon: 088-7568122
E-mail: secretariaatnuzo@umcutrecht.nl
Aanwezig op dinsdag en donderdag
Julius Centrum, UMC Utrecht
unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 
This email was sent to Nnewsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NUZO · Heidelberglaan 100 · Utrecht, UT 3584 CX · Netherlands

Nuzo-utrecht.nl

Categories: Health Health | Welfare Elderly | 65+
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019