Ny formand og nye medlemmer | Nudging og folkesundhed | Video fra debatdag om etiske spørgsm ål ved anvendelse af diagnoser

2 years ago


Text only:

#DelDinHistorie med Rådet, om hvad du syntes om den henvendelse du fik fra sundhedsvæsenet.


Ingen billeder? Web-version


Ny formand og nye medlemmer

Gorm Greisen er blevet udpeget som ny formand for Rådet. Gorm Greisen erstatter Jacob Birkler, der har været Rådets formand siden 2011. Lise von Seelen er i samme ombæring indtrådt som ny næstformand efter Gorm Greisen.

Vi har således sagt farvel til Jacob Birkler og også medlem Lene Kattrup. En stor tak skal lyde til begge to, der har udvist stort engagement i deres tid i Rådet.

Samtidig kan vi byde velkommen til to nye medlemmer af Rådet: Professor og klinikchef på Klinisk Genetisk afdeling på Rigshospitalet, Anne-Marie
Gerdes, samt journalist, Bolette Marie Kjær Jørgensen.


Læs mere om de nye medlemmer

Se alle medlemmer af Rådet


 

"Et kærligt skub?" — et projekt om nudging og folkesundhed

Under overskriften ”Et kærligt skub?" sætter Det Etiske Råd fokus på, hvordan myndighederne påvirker raske danskeres sundhedsadfærd i deres bestræbelser på at fremme sundere og dermed bedre liv. Rådet har taget kontakt til en lang række regionale aviser i hele landet som led i en bred folkelig debat.


Læs mere om projektet
 

#DelDinHistorie med Det Etiske Råd

Med hashtagget #DelDinHistorie
opfordrer Rådet alle danskere til at dele historier om, hvordan man som rask borger oplever at få en henvendelse fra myndighederne. Historierne kan være positive oplevelser såvel som kritiske bemærkninger og de vil indgå i grundlaget for Rådets egen stillingtagen.


Indsend din historie
 

Mangel på donoræg


For tiden verserer en debat om mangel på donoræg og om, hvorvidt kompensationen for ægdonation er passende, eller om den bør reguleres for på den måde at tiltrække flere donorer.

Debatten er langt fra et ukendt område for Det Etiske Råd. I 2013 tog Rådet stilling til international handel med menneskelige æg
og samme år udtalte Rådet sig specifikt om kompensation for ægdonation.


Læs vores rapport om handel med menneskelige æg
 

Video fra debatdag om diagnoser

Nu har du mulighed for at se eller gense oplæg fra debatdagen om etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser, der blev afholdt på Christiansborg, 26. januar 2016.


Se video
 

Nyeste høringssvar


 

Ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner m.v.

Læs høringssvar


Ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser
 

Læs høringssvar


Vejledning om informations-sikkerhed i sundhedsvæsenet
 

Læs høringssvar


 

DET ETISKE RÅD
Holbergsgade 6
1057 København K
+45 72 26 93 70
kontakt@etiskraad.dk
www.etiskraad.dk
Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på Det Etiske Råds nyhedsbrev. Vi udsender nyhedsbrevet 5–8 gange årligt med nyheder om Rådets arbejde.
Opdater indstillinger  |  Afmeld

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018