Nye r ådsmedlemmer | Debatdag om klima og danskernes sundhed | Glædelig jul fra Det Etiske Råd

2 years ago


Text only:

Glædelig jul og godt nytår!


Ingen billeder? Web-version


Seks nye rådsmedlemmer


1. januar 2017 indtræder seks nye medlemmer i Det Etiske Råd. Det betyder samtidig, at seks gamle medlemmer udtræder. De nye medlemmer er:


EVA SECHER MATHIASEN
Cand.psych.aut.
Formand for Dansk Psykolog Forening
Udpeget af Udvalget vedr. Det Etiske Råd


 

HERDIS HANSEN
Sygeplejerske
Hospicechef på Ankerfjord Hospice
Udpeget af Miljø- og fødevareministeren


 

MIA AMALIE HOLSTEIN
Cand.polit. og cand.mag. i filosofi
Kommunikationschef i Dansk Arbejdsgiverforening,
fra januar 2017 Velfærdspolitisk chef i Cepos
Udpeget af Udvalget vedr. Det Etiske Råd


 

MORTEN BANGSGAARD
Ba.scient.pol.
Fhv. adm. direktør, IT-Branchen, fhv. generalsekretær, Det Konservative Folkeparti
Udpeget af Erhvervsministeren


 

RUNE ENGELBRETH LARSEN
Cand.mag. i idéhistorie og religionshistorie
Forfatter, naturfotograf, foredragsholder og freelanceskribent
Udpeget af Udvalget vedr. Det Etiske Råd


 

THOMAS SØBIRK PETERSEN
Ph.d. i filosofi, professor i Etik ved Roskilde Universitet
Udpeget af Udvalget vedr. Det Etiske Råd


 

De seks medlemmer, som forlader Rådet, er:

kunstrådgiver, Christina Wilsonhøjskoleforstander, Jørgen Carlsenformand for Jordemoderforeningen,
Lillian Bondolektor og bioetiker, Mickey Gjerrisforfatter og foredragsholder, Signe Wennebergprofessor i anvendt etik,
Thomas Ploug
 

Kontakt sekretariatschef Christa Kjøller for mere information om de nye medlemmer og Rådets arbejde i øvrigt, tel: +45 72 21 68 52, ck@dketik.dk.


 

Debatdag om klima og danskernes sundhed


Hvad vil klimaforandringerne komme til at betyde for danskernes sundhed og for kravene til sundhedsvæsenet på kort og langt sigt? Det Etiske Råd inviterer til debatdag 21. marts 2017, hvor vi har inviteret oplægsholdere til at belyse flere aspekter af klimaforandringerne og klimaets konsekvenser for det danske sundhedsvæsen.


Læs mere og bliv tilmeldt
 

Glædelig jul fra Det Etiske Råd


2016 har været et travlt år for Det Etiske Råd:

I januar kunne vi præsentere et arbejde om
etiske spørgsmål ved anvendelsen af diagnoser.

I februar fulgte et formandsskifte, nu med overlæge og professor Gorm Greisen som formand for Det Etiske Råd.

Siden fulgte i april-måned en anbefaling om at lægge afgift på oksekød
i et forsøg på at begrænse danskernes kødforbrug. Fødevareproduktion står globalt for 19 % – 29 % af udledningerne af drivhusgasser, og heraf står kvæget alene for 10 % af udledningerne. Anbefalingen blev fremsat som led i Rådets arbejde med den etiske forbruger, og for at få skabt opmærksomhed om fødevareområdets store betydning for udledning af drivhusgasser.
Se video fra præsentationen af arbejdet om klimabelastende fødevarer

I løbet af året har Rådet også arbejdet med spørgsmålet om, hvordan sundhedsvæsenet sikrer, at dets påvirkning af borgerne er etisk forsvarlig, når det handler om brugen af information, rekruttering og anbefalinger. I efteråret udsendte vi en
etisk tjekliste, som kan hjælpe medarbejdere i kommuner, regioner og stat med at sikre en etisk forsvarlig påvirkning af borgerne i sammenhæng med folkesundhedsinterventioner.

I november udkom anden del i arbejdet med den etiske forbruger, nemlig anbefalinger om mærkning af fødevarer fra dyr fordret med GMO.
Se video fra offentliggørelsen på Christiansborg

I december har debatten handlet om borgeres ret til selvbestemmelse, når livets afslutning rykker tæt på. Kan man frasige sig retten til at blive forsøgt genoplivet, skulle man falde om med hjertestop?
Læs vores anbefalinger

Ind imellem har vi svaret på høringer, udsendt nye udtalelser
og udgivet nyt undervisningsmateriale, vi har deltaget i
Folkemødet og rådsmedlemmer har deltaget i flere hundrede andre debatter på tværs af landet. I starten af 2017 udkommer årsberetningen, hvor det er muligt at danne sig et overblik over Rådets aktiviteter.

1. januar 2017 glæder vi os til at byde velkommen til de seks nye medlemmer. Hjemmesiden vil i begyndelsen af januar blive opdateret med mere information om de nye medlemmer.

Glædelig jul og godt nytår!

Rådet samles igen til rådsmøde 19. januar 2017. Det Etiske Råds sekretariat holder
lukket fra 24. december 2016 til 1. januar 2017.


 

Nyeste høringssvar


Høringssvar, bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling – læs Rådets høringssvar

Høringssvar, magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling – læs Rådets høringssvar


 
DET ETISKE RÅD
Holbergsgade 6
1057 København K
+45 72 26 93 70
kontakt@etiskraad.dk
www.etiskraad.dk

Like


Tweet


Del


Videresend


Opdater indstillinger  |  Afmeld
 

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019