Nyt fra Det Etiske Råd: Nyt om genomunders øgelser og sundhedsdata – Nyt r ådsmedlem – H øringssvar om gravide misbrugere

3 years ago


Text only:

 

Kortlægning af 100.000 danskeres arvemasse

Danske Regioner har i september 2015 præsenteret en handlingsplan med en satsning på
personlig medicin. Ambitionen er at gennemføre genom-sekventeringer – det vil sige omfattende kortlægninger af arvemassen – på 100.000 raske og syge danskere.

Formålet er i første omgang forskning, men på sigt håber man at kunne bruge data til at skabe forbedringer inden for behandling, diagnostik og forebyggelse. I dag ved man, at mange patienter ikke har effekt af den medicin, de får. Hvis man ved, hvem der ikke har effekt, kan man spare patienter for en masse bivirkninger og samfundet for omkostninger ved dyr og uvirksom medicin.


Læs Danske Regioners handlingsplan
 

Etiske dilemmaer ved kortlægning af arvemasse


Som Danske Regioner gør opmærksom på, rejser projektet dog en række etiske dilemmaer. Genetiske data rummer fx oplysninger om medfødte risikofaktorer, der kan skabe bekymring, selvom de er præget af stor usikkerhed og derfor har begrænset sundhedsmæssig værdi.


 
 

Genomundersøgelser til forskning og diagnostik

Det Etiske Råd fremsatte allerede i 2012 en række anbefalinger omkring brugen af genomundersøgelser i sammenhæng med forskning, i diagnostik og direkte til forbrugeren 


Læs anbefalinger om brug af genomundersøgelser
 
 

Sundhedsdata og biologisk materiale

I maj 2015 præsenterede Rådet anbefalinger om forskeres brug af biologisk materiale – fx blodprøver – og sundhedsdata – fx genetiske data.

 


Læs anbefalinger om forskning i sundhedsdata
 
 

Rapport og udtalelse oversat til engelsk

Vi har fået oversat rapporten om genomundersøgelser samt udtalelsen om forskning i sundhedsdata og biologisk materiale til engelsk. Find dem herunder.


 
 

Genome Testing. Ethical dilemmas in relation to diagnostics, research and direct-to-consumer testing


 
 


Research with health data and biological material in Denmark


 
 
 

Gravide med et misbrug af rusmidler

Læs Rådets høringssvar på afrapporteringen fra en arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler. I høringssvaret beskriver Rådet nogle af de værdier og dilemmaer, der er involveret, når man forsøger at nedsætte eller stoppe gravides forbrug af rusmidler.

Læs høringssvaret


 

Nyt rådsmedlem

Kulturjournalist og sognepræst Anders Raahauge er i september 2015 tiltrådt som nyt medlem af Rådet.

Læs mere


 

Nye emner på Rådets arbejdsplan

Rådet har i løbet af sommeren 2015 vedtaget ny arbejdsplan, og arbejdet med de nye emner er allerede i gang.

Læs mere om de nye emner


 
 
 
 
 
 
 
"Nyt fra Det Etiske Råd" udkommer 5–8 gange årligt. Vi er glade for, at du ønsker at modtage nyhedsmailen med nyheder om Rådets udtalelser, rapporter, debatarrangementer og andet, der handler om mennesker, sundhed, natur, miljø, fødevarer og etik.
Ingen billeder? Web-version
  ·  
Opdater indstillinger
  ·  
Afmeld
Det Etiske Råd
Holbergsgade 6
1057 København K
+45 72 26 93 70
dketik@dketik.dk
www.etiskraad.dk
Like
  ·  
Tweet
  ·  
Videresend
 

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018