NZa-nieuwsbrief augustus 2013

5 years ago


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 8 | augustus 2013
Marktscan zorgverzekeringsmarkt
Zorgpremie lager in 2013 door inspanning zorgverzekeraars
De zorgpremie is licht gedaald in 2013. Dit komt door de positieve resultaten van zorgverzekeraars, die zij onder andere behalen door een scherpe inkoop van zorg.
Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast in haar jaarlijkse marktscan van de zorgverzekeringsmarkt.
Zonder de inspanning van verzekeraars had iedere verzekerde dit jaar 117 euro meer moeten betalen aan de zorg.
Lees verder
Meer informatie op nota
Ziekenhuizen moeten meer informatie gaan vermelden op de nota's die ze naar verzekeraars of patiënten sturen. Door de extra informatie op de nota, is die beter te controleren door de verzekeraar en uiteindelijk door de patiënt.
Lees verder
NZa digitaliseert budgetteringsproces
Beschikbaar via webportaal
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen over enige tijd hun budgetaanvraag en nacalculatieopgave online indienen. Dit najaar start hiervoor een test. Daarnaast kunnen aanbieders en verzekeraars vanaf volgend jaar elektronisch bezwaar indienen tegen een beschikking van de NZa. 
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit
Invoering Basis GGZ
De NZa heeft prestaties en tarieven voor de generalistische basis GGZ (basis GGZ) voor 2014 vastgesteld. Zorgverzekeraars en aanbieders kunnen deze tarieven gebruiken bij de onderhandelingen over de inkoop van zorg voor 2014. 
Lees verder

Nieuw beleid geneesmiddelen
Verzekeraar en ziekenhuis aan zet over apart declareren geneesmiddel
Laat verzekeraars en ziekenhuizen zelf voorstellen doen welke geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg zij apart willen declareren. Dat staat in een advies van de NZa aan de minister.
Lees verder
Informatiebijeenkomsten
Op woensdagen 25 september en 2 oktober organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit twee identieke informatiebijeenkomsten voor HEADs en Controllers van zorgaanbieders in de langdurige zorg.
Lees verder

Links
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Categories: Insurance
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018