NZa nieuwsbrief september 2013

5 years ago


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 9 | september 2013
Verzekeraar kan GGZ-declaratie beter controleren
Meer informatie op de factuur
Vanaf 2014 staat er op declaraties van GGZ-zorg meer informatie om scherp in te kunnen kopen op kwaliteit en prijs en controle eenvoudiger te maken. Zo moeten aanbieders van GGZ vermelden wie de hoofdbehandelaar is, welk beroep die heeft en welke andere verschillende behandelaren tijd aan een cliënt hebben besteed. Met deze aanpassingen kunnen cliënten en verzekeraars gemakkelijker hun rekening controleren.
Lees verder
Hogere tarieven in GGZ en FZ
Kostprijsonderzoek Nederlandse Zorgautoriteit
De tarieven in de GGZ en Forensische zorg (FZ) gaan omhoog. Na een kostprijsonderzoek van de NZa komen de tarieven van de GGZ gemiddeld 6,4% hoger uit en die in de FZ 7,6%. Bovenop het tarief is er in de GGZ 10% ruimte voor maatwerk tussen aanbieder en verzekeraar.
Lees verder
Regeling POH-GGZ 2014 uitgebreid en verruimd
Wat verandert er?

De regeling over de GGZ praktijkondersteuner voor de huisarts heeft vijf nieuwe elementen:
• Door verhoging van het maximale inschrijftarief (+33%) is er extra capaciteit voor POH-GGZ.
• E-health is opgenomen in de prestaties.
• Consultatieve raadpleging is mogelijk.
• Andere zorgaanbieders dan de huisarts, in de GGZ en zorggroepen, kunnen de werkzaamheden van de POH-GGZ declareren.
• De prestatie groepsconsult is toegevoegd.


Lees verder
Onderzoek naar norminkomens
De NZa heeft KPMG advies gevraagd over hoe zij het norminkomen uit het tarief voor vrije beroepsbeoefenaren kan herijken. De NZa verwerkt het kostenonderzoek huisartsen van vorig jaar naar de tarieven voor 2014, en ook in de mondzorg loopt een kostenonderzoek waar de norminkomens nodig zijn om tarieven te bepalen. Voordat er tariefbesluiten komen, overlegt de NZa over de plannen met de beroepsgroepen.
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit
Wat verandert er in 2014 in de GGZ?
"20% van de mensen in de huidige gespecialiseerde GGZ kan straks in de basis GGZ terecht."
Heine van Wieren, unitmanager GGZ, licht de belangrijkste veranderingen toe, zoals invoering van de basis GGZ, de overgang naar prestatiebekostiging, declareren en de nieuwe tarieven.
Klik hier voor het interview.
Circulaire CI/13/35c
Veranderingen GGZ en FZ
Veranderingen in de NZa- regelgeving voor de GGZ en FZ in 2014.
Klik hier voor de circulaire met alle regelgeving
Links
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Categories: Insurance
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018