Onderwijsbegroting 2018: Een goede eerste stap voor het primair onderwijs - Nieuwsbrief funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 3
Onderwijsbegroting 2018: Een goede eerste stap voor het primair onderwijs
De koning zei over de stand van zaken in het land: Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld. De AVS vindt dit ook van toepassing voor de onderwijssector. Er is 270 miljoen  euro beschikbaar voor betere salarissen
en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: Dit is een goede eerste stap, maar niet ons eindbeeld.
Inschrijving voor herziening onderwijscurriculum gestart 
Sinds maandag 18 september kunnen schoolleiders, leraren en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zon 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum.
Voor negen vakgebieden buigen zij zich, in zogenoemde ontwikkelteams, over de vraag wat leerlingen moeten leren om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn n met zelfvertrouwen in het leven
staan. 
Vraag een tegemoetkoming aan voor duurzame inzetbaarheid
Schoolleiders kunnen bij het Arbeidsmarktplatform PO een tegemoetkoming aanvragen om duurzame inzetbaarheid onder het schoolteam te bevorderen. Scholen kunnen op basis van een kort projectplan (indienen tot 15 november) aanspraak maken op maximaal 5000 euro
cofinanciering.  
Staking 5 oktober
Overig nieuws
Brochure 'Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen
in de CAO PO 2016-2017' uitgebracht
 
Registratie in Schoolleidersregister PO: uiterlijk op 1 januari
2018

Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal leerlingen
Loftrompet voor inzet leerkracht muziekonderwijs 
Programma Nationale Onderwijsweek 2017 in het teken van gelijke
kansen

Enqute professioneel HRM-beleid
Meer nieuws
Advertentie
Educatieve reizen 2017-2018
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Leergang -
Action Learning
*  (3 november 2017)
Leergang -
Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
* (9 november 2017)
Leergang -
Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
* (10 november 2017)
Leergang -
Theorie U in de school samen leren van de toekomst
* (22 november 2017)
Leergang -
Middenkader
** (8 november 2017)
Meer professionaliseringsaanbod
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
** Deze leergang is gevalideerd door het Registerleraar  
Vacatures
Ottersum -
Directeur basisschool 
(per 1-1-2018)
Utrecht -
Bestuursassistent AVS
(per 1-9-2017)
Oud-Beijerland -
Directeur
 (per direct) 
Meer vacatures 
Fiscaal voordeel - verrekening vakbondscontributie
 
Agenda
Week tegen pesten (18 september 2017 tot en met 22 september 2017)
Kind & Natuur (22 september 2017)
Onderwijsvastgoed Dag 2017 (26 september 2017)
Nationale onderwijsweek (2 oktober 2017 tot en met 6 oktober 2017)
Meer gebeurtenissen
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018