Onderwijsprofessionals ervaren meer bureaucratie bij Passend onderwijs - Nieuwsbrief funderend onderwijs

2 years ago


Text only:

Klik hier voor de online versie


Nieuwsbrief funderend onderwijs - december 2015 - Nummer 7
Onderwijsprofessionals
ervaren meer bureaucratie bij Passend onderwijs

67 procent van de leerkrachten/mentoren en 59 procent van de intern begeleiders/zorgcordinatoren vindt dat er nu meer bureaucratie is dan voor de invoering van Passend onderwijs. Minder dan 5 procent vindt dat er sprake is van een afname.
Tweede Kamer: eerst veldraadpleging fusietoets afwachten
De Tweede Kamer houdt zich nog vast aan de fusietoets. Tijdens het notaoverleg van maandag 7 december merkt staatssecretaris Dekker van OCW op dat de fusietoets aangepast zou kunnen worden, maar hij heeft het niet over afschaffen.
Dekker biedt meer ruimte voor samenwerking tussen vo-scholen
bij krimp

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan andere scholen. Dit stelt scholen in staat om beter samen te werken en zo de gevolgen van demografische krimp het hoofd te bieden.
Onderwijsgevenden onvoldoende in staat
om vluchtelingenkinderen goed onderwijs te bieden
Onnodige belemmeringen weg bij opvang vluchtelingen
Gratis e-learning voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen
Advertentie
Maatwerkbekostiging asielzoekerskinderen
Dekker: geen grote problemen bij invoering schooladvies
leidend bij schoolkeuze
Intentieverklaring uitvoering correctie centrale examens vo
Gezichtsbedekkende kleding onder voorwaarden niet meer
toegestaan
Raad van State zet vraagtekens bij rekentoets
Veel vo-scholen gaan door met maatschappelijke stage
Pilot samen werken aan werkdruk
Trainingen, opleidingen en leergangen
Training -
Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
* (22 januari 2016)
Training -
Begrijpen vr ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
* (28 januari 2016)
Training -
Professioneel Kapitaal en Uplifting Leadership: opwaartse kracht in de school
* (29 januari 2016)
Leergang -
Middenkader
** (13 januari 2016)
Training -
Geluk voor leidinggevenden
* (13 januari 2016)
Leergang -
Strategische communicatie en PR
* (26 januari 2016)
Meer informatie en trainingen en opleidingen
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
** Deze leergang is gevalideerd door registerleraar.nl
E-mailadres gewijzigd? Nieuwsbrief op een ander adres?
Niet-leden van de AVS kunnen zich afmelden voor deze nieuwsbrief via deze link:

http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

 
Agenda
Regionale netwerkbijeenkomsten overgang po-vo
20 januari, 27 januari, 3 februari of 10 februari 2016
Vernieuwend Leiderschap in de school
27 januari 2016
KindVak 2016
28 t/m 31 januari 2016
Meer gebeurtenissen
U I T G E L I C H T
Lexima
Thema: Veranderen, verbeteren n verbinden! Veranderen doen we continu, met als doel de zorg voor leerlingen met dyslexie te verbeteren door de juiste professionals met elkaar te verbinden. Het succes van de jaarlijkse Nationale Dyslexie Conferentie ligt
in de mix van onderwijspraktijk, zorg en wetenschap!
www.nationaledyslexieconferentie.nl

Vacatures
Directeur (Zwolle)
Locatiedirecteur Jenaplanschool De Kring (Oegstgeest)
Enthousiaste directeur Archipel school De Sprong (Koudekerke)
Bevlogen Verbinder - Directeur De Dorendal (Doorweth)
Meer vacatures

Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018