Over de grenzen van reclame

3 years ago


Text only:

Over de grenzen van reclame


Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
NOVEMBER 2015
Nieuws
Uit de praktijk
Afhandeling van klachten in cijfers
Compliance en het effect van zelfregulering
Agenda

Geachte heer Do,


De Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben regelmatig te maken met klachten over reclame-uitingen met een grensoverschrijdend karakter en met complexe situaties. Bijvoorbeeld omdat er verschillende (binnenlandse en buitenlandse) partijen betrokken zijn bij een campagne en er moet worden gekeken wie kan worden aangesproken. Of omdat er eerst moet worden vastgesteld of iets onder de definitie van reclame valt of niet. Iedereen is gebaat bij heldere regels en inzicht in hoe je het verantwoord kunt houden. In deze nieuwsbrief vindt u berichten over de activiteiten van SRC en de uitspraken van de Commissie en het College die hieraan bijdragen.


Nieuws

Levensmiddelenindustrie geeft goed voorbeeld: monitoring onderzoek naar online reclamemaken.
In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie heeft de afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code een uitgebreide monitor uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de zelf opgelegde reclameregels in de branche correct worden toegepast als het gaat om online reclame gericht op kinderen. Er bestaat sinds enkele jaren een totaal reclameverbod voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 7 jaar.
Lees meer


Bijeenkomst Bijzondere Reclame Code houders
Op donderdag 26 november a.s. organiseert de SRC een tweede netwerkbijeenkomst voor eigenaren/houders van bijzondere reclamecodes. Dit gebeurt in eigen huis. Eén van de doelen is een commissie Bijzondere Reclame Codes te vormen, die zich o.m. gaat bezighouden met uniform gebruik van begrippen en de standaardisering van de evaluatie van een bijzondere reclamecode. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en meent u wel aanwezig te moeten zijn, stuurt u dan alstublieft een e-mail naar communicatie@reclamecode.nl.
Education permanente
De voorzitters en leden van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep dienen geïnformeerd te zijn over wet- en regelgeving. Daarom organiseert de Stichting Reclame Code doelgerichte kennistrainingen op locatie over actuele (media- en reclame-) ontwikkelingen en de relevante wet- en regelgeving.
Lees meer


Trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’
De SRC breidt het aanbod van trainingen weer uit. Veel professionals, afkomstig van adverterende bedrijven tot medewerkers van brancheorganisaties, hebben behoefte aan bijscholing op het gebied van regelgeving in de reclame. De trainingen die o.a. Fiona Vening geeft zijn interactief.
Lees meer 

Uit de praktijk


Ieder kwartaal selecteren we een paar casus uit de praktijk van de Reclame Code Commissie om een beeld te schetsen van hoe een case wordt beoordeeld en wat daarbij de overwegingen zijn.
Ton is enthousiast over dit product en Shauni ook!
In een reclame-uiting voor een omroepgids worden enthousiaste reacties van klanten geciteerd. Volgens klager bestaan deze personen helemaal niet. Verweerder (een Publisher die via eigen kanalen nieuwe klanten voor de uitgever van de omroepgids werft) maakt het tegendeel niet aannemelijk. Het oordeel van de voorzitter luidt daarom dat...
Lees meer


Webcamsex op het strand
De Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben zich eerder gebogen over reclame-uitingen in verband met de dienst Webcamsex (zie dossiers 2015/00806 en 2015/00507. Deze keer ging het om de tekst ‘webcamsex.nl' zoals die was te lezen op een doek dat op een zonnige zondag door een vliegtuig boven het strand door de lucht werd gesleept.
Lees meer

Gefundenes Fressen
In een zaterdag-bijlage van de Volkskrant (‘Sir Edmund’) staat de Duitse gastronomie centraal. Deze heeft volgens de betrokken culinair journalist van de Volkskrant een “stormachtige ontwikkeling” doorgemaakt. Hierna beschrijft de journalist de ‘culinaire ronde’ die hij door Duitsland heeft gemaakt waarbij hij verslag doet van de door hem bezochte restaurants en de daarbij aan hem geserveerde maaltijden.
Lees meerRSS-feed
Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak. 
Afhandeling van klachten in cijfers


In het derde kwartaal van dit jaar (juli tot en met september 2015) zijn in totaal 935 klachten ontvangen.
Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling in het afgelopen kwartaal (vergeleken met het derde kwartaal van 2014):


Lees meer


Voorzittersbeslissingen
Er werden in het afgelopen kwartaal 208 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.Lees meer


Reclame Code Commissie (RCC)
De Reclame Code Commissie nam in het derde kwartaal van 2015 in totaal 109 beslissingen.


Lees meer


College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 14 uitspraken (3 afwijzingen, 11 aanbevelingen). In al deze uitspraken heeft het College de beslissing van de Reclame Code Commissie waartegen beroep was ingediend bevestigd (waarvan 2 keer met wijziging van gronden).Compliance en het effect van zelfregulering
De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting die in strijd is bevonden met de regels, wordt ingetrokken of gewijzigd. Indien de reclame wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep oordelen of die uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.
Als een adverteerder hulp wil bij het aanpassen van zijn reclame-uiting, is het mogelijk om tegen betaling een Copy Advies aan te vragen. Zie www.checksrc.nl/copy_advies.
Op dit moment staan 7 dossiers als non-compliant geregistreerd, wat betekent dat de adverteerder niet heeft toegezegd de aanbeveling van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep op te volgen. Bekijk hier het non-compliantoverzicht.Agenda
In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.
Social Media
Naast deze nieuwsbrief kunt u ons volgen op LinkedIn, Twitter en Facebook. Zo weet u zeker dat u op de hoogte blijft. En natuurlijk waarderen wij het als u de berichten deelt, die u aanspreken.
Als u deze nieuwsbrief ieder kwartaal automatisch wilt ontvangen, kunt u zich hier eenvoudig aanmelden.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
     nieuwsbrief

  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2015 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019