Over goede smaak en fatsoen

5 years ago


Text only:

En over de nieuwe Reclamecode Social Media.
Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
JANUARI 2014
Uit de praktijk
Afhandeling van klachten in cijfers
Grensoverschrijdende klachten 2013
Compliance en het effect van zelfregulering
Nieuws
Agenda

Geachte heer Do,


In dit eerste kwartaalbericht van het nieuwe jaar krijgt u, zoals u van ons gewend bent, informatie over klachten die de Reclame Code Commissie en het College van Beroep in behandeling heeft genomen. Niet alleen in aantallen en grafisch uitgebeeld, maar ook gaan we nader op enkele opmerkelijke casus in.
2014 is voor de Stichting Reclamecode een jubileumjaar. De viering van ons 50-jarig bestaan vindt haar hoogtepunt bij het seminar dat op 3 april a.s. in het Rijksmuseum wordt gehouden. Dan werpen we o.m. een blik op de toekomst en zoomen we in op zelfregulering in het digitale tijdperk. Of dit een Evolutie of Revolutie wordt, zal misschien duidelijk worden gemaakt door het onderzoek dat Trendbox in opdracht van de stichting momenteel uitvoert.
Mocht u suggesties hebben voor onderwerpen waar u graag wat meer over zou willen lezen in onze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@reclamecode.nl
Uit de praktijk
Toelichting artikel 2 NRC over goede smaak en fatsoen uitgebreid
Volgens artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) moet reclame in overeenstemming zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. De toelichting bij dit artikel is onlangs uitgebreid. Bij de vraag of sprake is van strijd met de goede smaak en het fatsoen, moet de wijze waarop de uiting is gepubliceerd en het effect dat zij daardoor op het publiek heeft, worden meegewogen. Zo oordeelde de Reclame Code Commissie onlangs dat een promo voor een tv-serie waarin een man met zijn handen in zijn onderbroek was te zien, niet voor 20.00 uur had mogen worden uitgezonden. Dat deze promo werd uitgezonden op een tijdstip dat (jonge) kinderen tv kijken, werd in strijd met de goede maak en fatsoen bevonden.
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie.


De Reclame Code Commissie en College van Beroep doen uitspraken over zeer uiteenlopende onderwerpen, waar regelmatig een bredere reclamevraag achter schuilt. In aanvulling op de eerder genoemde zaak over goede smaak en fatsoen volgen hier nog twee besprekingen van recente uitspraken.
Uber Tweets
Inmiddels is de Reclamecode Social Media in werking getreden. Voordat de code gold, was het ook al mogelijk te klagen over reclame via social media. Na 1 januari 2014 worden dergelijke klachten op basis van de nieuwe code beoordeeld. De nieuwe code bevat onder meer gedetailleerde voorschriften over de wijze waarop kenbaar moet worden gemaakt dat degene die een bericht via social media verspreidt, dit doet tegen betaling of enig voordeel, voor zover dit de geloofwaardigheid van de reclame kan beïnvloeden. Voorheen werden dergelijke klachten getoetst aan de algemene bepalingen van de Nederlandse Reclame Code zoals blijkt uit een beslissing over tweets van tv-persoonlijkheden over de diensten van taxidienst Uber.
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie.


Vandaag voor 22.00 uur besteld, morgen (toch niet) in huis.
Op diverse websites staat dat als men iets voor een bepaalde tijd bestelt, de bestelling de volgende dag wordt thuisbezorgd. Uit beslissingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep blijkt dat deze leus moet worden genuanceerd als niet is gegarandeerd dat de bestelling daadwerkelijk de volgende dag wordt ontvangen. Indien een dergelijke nuancering ontbreekt, zal de consument erop vertrouwen dat de adverteerder zijn toezegging nakomt en is sprake van misleiding als dat niet het geval is. Zie ook de check informatieverplichtingen voor de informatie die niet mag ontbreken. Hoe moet hiermee in de praktijk worden omgegaan?
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van het College van Beroep en de Reclame Code Commissie in dossier 2013 00506.
Lees hier de volledige uitspraak van het College van Beroep en de Reclame Code Commissie in dossier 2013 00531A.


Afhandeling van klachten in cijfers
Hieronder ziet u een overzicht van de afhandeling van klachten in het 4e kwartaal van 2013:
Lees verder
Voorzittersbeslissingen
Er werden in het afgelopen kwartaal 208 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie.
Lees verder

Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie nam in het 4e kwartaal van 2013 in totaal 121 beslissingen.
Lees verder
College van Beroep
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 9 uitspraken. Het CvB heeft 8 aanbevelingen van de RCC bevestigd en 1 vernietigd. Zie de grafiek hieronder voor een jaaroverzicht van de door het CvB genomen beslissingen.


Grensoverschrijdende klachten 2013

De Stichting Reclame Code is lid van de European Advertising Standards Alliance (EASA). EASA streeft naar hoogwaardige en effectieve zelfregulering van reclame, en heeft o.a. ook tot doel ervoor te zorgen dat klachten over grensoverschrijdende klachten reclame snel en doeltreffend worden behandeld. In 2013 heeft SRC 1 klacht doorverwezen naar een andere zelfreguleringsorganisatie in de EU, en 21 klachten zelf ontvangen van andere zelfreguleringsorganisatie in de EU.
Lees verder


Compliance en het effect van zelfregulering

Wat is Compliance?
De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. Zoals in de rubriek "Uit de praktijk" aangekondigd, was in dossier 2013/00513A ook de vraag aan de orde welke betekenis aan "compliance" toekomt.
De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting ter zake waarvan een aanbeveling is gedaan, wordt ingetrokken of gewijzigd. Indien de reclame wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep oordelen of de uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.
Cijfers
In het derde kwartaal is in 103 uitspraken de klacht toegewezen en was er dus sprake van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. In 2013 is in totaal in 365 dossiers de klacht definitief (dus na eventueel bezwaar/beroep) toegewezen. Daarvan is de afdeling Compliance op dit moment nog in 17 dossiers in afwachting van een reactie van de adverteerder waarin hij aangeeft op welke wijze hij gevolg geeft/heeft gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of CvB. In 93% van de dossiers uit 2013 is reeds sprake van compliance. De verwachting is dat dit percentage nog zal stijgen na afhandeling van de 17 dossiers waarin de adverteerder nog moet reageren. In 2012 was het compliance percentage 96%. De definitieve compliance cijfers over 2013 kunt u teruglezen in het jaarverslag 2013, dat dit voorjaar zal verschijnen.Nieuws
Nieuwe bijzondere reclamecodes
Per 1 januari 2014 zijn de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) en de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) vernieuwd en is de Reclamecode Social Media als bijzondere reclamecode aan de NRC toegevoegd.
Lees verder
Voorlichtingsbijeenkomst Reclamecode Social Media op
29 januari
Alles weten over nut en noodzaak van de nieuwe Reclamecode voor Social Media? De DDMA organiseert op 29 januari een voorlichtingsbijeenkomst. Een van de sprekers is Fiona Vening die namens SRC zal stilstaan bij de voordelen van zelfregulering en de afhandeling van klachten door de Reclame Code Commissie. U kunt zich tot 27 januari a.s. via de DDMA-site gratis inschrijven.
Lees verder
Wijzigingen team SRC
In het afgelopen kwartaal heeft SRC afscheid genomen van twee van haar medewerkers: Willemijn Hengeveld (secretaris RCC) en Jackie Demoitie (secretaresse). De functie van Willemijn wordt (voorlopig) ingevuld door Iedje de Gelder (plaatsvervangend secretaris). Voor de functie van Jackie wordt momenteel gezocht naar een geschikte kandidaat. De omschrijving van de vacature kunt u hier lezen. Laura van Lingen (communicatie & pr) wordt in de periode januari-april 2014 vervangen door Margot Bary.


Agenda
Klik hier voor een actueel overzicht van de geplande zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Direct op de hoogte van de meest recente RCC en CvB uitspraken via de RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier ook (gratis) abonneren op de RSS-feed, te vinden rechts onderaan de pagina.
Mocht u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2014 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019