'Over informatieverplichtingen, reizen en hotels boeken en voetbaluitslagen’

4 years ago


Text only:

SRC wordt actiever op social media


Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
JULI 2014
Nieuws
Uit de praktijk
Afhandeling van klachten in cijfers
Compliance en het effect van zelfregulering
Agenda

Geachte heer Do,


Op het moment dat wij dit schrijven is Nederland volop oranje gekleurd. Onze jongens in Brazilië doen het nog steeds fantastisch en ‘we’ maken ons op voor de strijd tegen Argentinië.
Als we kijken naar de inhaakadvertenties en commercials die gemaakt zijn voor deze WK, kunnen we niet ontevreden zijn. Er zijn slechts enkele klachten binnengekomen, waarvan een deel deze week in behandeling wordt genomen in de Reclame Code Commissie.


Wat leest u verder in deze nieuwsbrief?
In de rubriek Uit de praktijk laten we ons licht schijnen over drie praktijkgevallen die gerelateerd zijn aan deze zomer: twee zaken die refereren aan reizen en zomervakanties en een die alles te maken heeft met uitslagen van voetbalwedstrijden.
Ook krijgt u zoals gebruikelijk een kwartaaloverzicht met daarin het totaal aantal verwerkte klachten, de klachten die zijn afgehandeld door de Reclame Code Commissie en hoeveel zaken bij het College van Beroep terecht zijn gekomen.  Nieuws
Nieuwe informatieverplichtingen (online) adverteerder
Sinds 13 juni 2014 is artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code aangevuld met extra informatieverplichtingen die gelden voor bijvoorbeeld webshops en straatverkoop. Deze informatieverplichtingen vloeien voort uit de nieuwe Wet Consumentenrechten die op 13 juni jongstleden in werking is getreden. Lees verder


Europese Commissie steunt zelfregulering
In het kader van de Digitale Agenda voor Europa, wil de Europese Commissie praktijkvoorbeelden verzamelen op het gebied van zelfregulering, ook als het gaat om reclame. De Europese Commissie heeft daartoe een online forum (“Community of Practice”) opgericht, waarin alle belanghebbenden best practices en case studies kunnen delen en daarover met elkaar kunnen discussiëren. Onze Europese zelfreguleringsorganisatie EASA is nauw betrokken bij dit initiatief. Volgens de Europese Commissie kan de zelfregulering in de reclamebranche als voorbeeld dienen voor andere sectoren.
Lees verder


Videocursus internationale reclame
De Engelse organisatie Clearcast, die tv-commercials van tevoren keurt maar ook training en advies geeft, biedt in juli en augustus gratis online toegang tot zijn internationale trainingsvideo’s over reclameregels. Handig voor internationale reclamecampagnes of als je gewoon eens wilt weten hoe het in andere landen is geregeld op het gebied van bijvoorbeeld alcohol- of autoreclame. Ook SRC heeft hieraan meegewerkt. Lees verder


Nieuwe editie Nederlandse Reclame Code
Begin juli komt een nieuwe editie beschikbaar van het Nederlandse Reclame Code (NRC) boekje. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de editie van 1 april 2014 is de aanpassing in artikel 8.4 met betrekking tot de Informatieverplichting. Vanzelfsprekend kunt u de meest actuele versie altijd vinden op de website. Wilt u een gedrukt exemplaar van het boekje ontvangen dan kunt u een bericht sturen naar communicatie@reclamecode.nl.


Social Media
Al is de Bijzondere Code Social Media per 1 januari van dit jaar ingevoerd, het secretariaat van SRC was tot op heden zelf niet al te actief op social media. Daar gaat binnenkort voorzichtig verandering in komen. Wilt ook niets missen van wat we u daar tonen of te vertellen hebben, is het zinvol om Stichting Reclame Code nu alvast te volgen, liken en/of linken via .


Wijzigingen team SRC
Met ingang van juni 2014 is Kimberly Nerrings in dienst gekomen als secretaresse. Met haar komst is het secretariaat van SRC weer op volle sterkte. Margot Bary heeft de PR & Communicatie-functie overgenomen van Laura van Lingen, die de organisatie eind april heeft verlaten. Deze maand is afscheid genomen van secretaris Iedje van Gelder. Zij was tijdelijk teruggekeerd op haar oude functie. Medio augustus wordt Iedje opgevolgd door Marloes Meijer-Kürble. Met de komst van Marloes is het team weer compleet.


Kimberly Nerrings 
Margot Bary
Marloes Meijer


Uit de praktijk


Vergelijkingssites soms verantwoordelijk voor fouten derden
Op internet wordt steeds meer gebruik gemaakt van vergelijkingssites waarop kan worden gekeken wie de beste aanbieding heeft. Ook voor vliegtuigtickets bestaan dergelijke websites. De ANVR heeft een klacht ingediend tegen een prijsvergelijker op wiens website niet alle prijzen conform de Reclamecode Reisaanbiedingen werden getoond. Daardoor werd een Franse luchtvaartmaatschappij als goedkoopste getoond terwijl die in werkelijkheid (als alle vaste kosten bij de prijs worden opgesteld, zoals dat hoort) niet de goedkoopste was. Dit was de aanleiding voor een ingewikkeld juridisch geschil bij de Reclame Code Commissie. De Commissie oordeelde dat de vergelijkingssite in dit geval verantwoordelijk was voor de juistheid van de gegevens die bij de vergelijking werden getoond. Het College van Beroep bevestigt deze beslissing. Het College oordeelt dat de prijsvergelijker voldoende maatregelen moet nemen om naleving van de regels af te
dwingen. Zie ook dossier 2013-00690.


Wedden dat dit reclame is?
Op een website over voetbal wordt in een redactioneel ogend artikel specifiek naar een bepaalde bookmaker verwezen in verband met de vraag of “een gokje op Real Madrid misschien de moeite waard is”, gevolgd door gedetailleerde informatie over de mogelijke opbrengsten bij diverse inzetten. Ook wordt de consument aangespoord in te zetten op een andere wedstrijd met een link naar die bookmaker. Zowel de Reclame Code Commissie als het College van Beroep oordelen dat hier sprake is van reclame voor de bookmaker. Deze reclame is onvoldoende herkenbaar en daardoor in strijd met de Nederlandse Reclame Code, waaronder punt 10 van de zogenaamde zwarte lijst. Dit laatste impliceert dat de uiting onder alle omstandigheden misleidend is. Omdat de bookmaker heeft besloten om met onmiddellijke ingang geen reclame meer te maken die is gericht op Nederland en de beslissing van de Commissie opvolgt, ziet het College geen aanleiding
voor een alert. Dossier 2014-00327.


Hoeveel kamers hebben “we”?
Via de website van adverteerder kunnen hotelkamers worden geboekt waarbij adverteerder een eigen, beperkt, aanbod aan kamers heeft. Vaak staat daardoor bij de accommodatie: "We hebben nog 1 kamer vrij!". De Reclame Code Commissie diende onder meer te oordelen over de vraag of voldoende duidelijk is dat “we” specifiek naar adverteerder verwijst. Dit is volgens de Commissie niet het geval. Daardoor lijkt het alsof het hotel bijna is volgeboekt, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval hoeft te zijn. Het College gaat in op de vraag hoe de consument de uiting vermoedelijk zal uitleggen. Daarbij oordeelt het College dat niet moet worden uitgegaan van de gemiddelde klant van adverteerder, maar van degene die met behulp van internet accommodatie zoekt en boekt. Het College oordeelt dat voor deze consument onduidelijk is dat “we” specifiek naar adverteerder verwijst. Dat komt onder meer doordat de
mededeling "We hebben nog 1 kamer vrij!" is opgenomen tussen de informatie over de kamers en de bijbehorende prijs in een kader met specifieke informatie van het hotel. Daardoor zal de consument ten onrechte (kunnen) menen dat sprake is van een zeer beperkt aanbod en dat hij, wil hij in het hotel de gewenste kamer boeken, dit met spoed moet doen en zich niet moet oriënteren op de mogelijkheid elders misschien tegen een lagere prijs te boeken. Dossier 2014-00190


RSS-feed 
Wilt u dat u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen kunt? Vraag een RSS-feed aan via website en u mist geen enkele uitspraak.


Afhandeling van klachten in cijfers

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn weer de nodige klachten in behandeling genomen en uitspraken gedaan. Het totaal aantal is ongeveer gelijk met vorig jaar, en zelf iets hoger als je de gelijkluidende klachten niet meerekent.
Hieronder ziet u een overzicht van de afhandeling van klachten in het 2e kwartaal van 2014 (vergeleken met het 2e kwartaal van vorig jaar):Lees verder


Voorzittersbeslissingen
Er werden in het afgelopen kwartaal 196 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.
Lees verder


Zie de grafiek hieronder voor de verdeling per maand van de voorzittersbeslissingen in het 2e kwartaal van 2014.


Reclame Code Commissie (RCC)
De Reclame Code Commissie nam in het 2e kwartaal van 2014 in totaal 104 beslissingen.
Lees verder


De grafiek hieronder geeft u een overzicht van het aantal door de RCC genomen beslissingen per maand in het afgelopen kwartaal.


College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 11 uitspraken. Het College heeft 9 uitspraken van de RCC bevestigd en 1 vernietigd. Daarnaast heeft het College 1 beroep niet-ontvankelijk verklaard omdat het beroepschrift te laat was ontvangen.


Zie de grafiek hieronder voor een jaaroverzicht van de door het CvB genomen beslissingen.


Compliance en het effect van zelfregulering

De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting waarover een aanbeveling is gedaan, wordt ingetrokken of gewijzigd. Indien de reclame wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep naar aanleiding van een nieuwe klacht oordelen of die uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.


Cijfers
De afdeling Compliance is na het 2e kwartaal van 2014 momenteel in 8 van de 163 dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd nog in afwachting van een reactie van de adverteerder dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Tot nu toe zijn 4 adverteerders (5 dossiers) op de Non-Compliant lijst geplaatst. Gemiddeld geeft zo’n 96% van de adverteerders jaarlijks gevolg aan een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep.


 


Agenda
In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Mocht u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
     nieuwsbrief

  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2014 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018