Overlast door hangjeugd

4 years ago


Text only:

Indien deze e-mail van Politie niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Voeg e-nieuwsbrief@mw-brabant.politie.nltoe aan uw adresboek, dan wordt onze nieuwsbrief niet als spam gezien.
maandag 19 mei 2014    
    
Overlast door hangjeugd
 
Misschien voelt u zich weleens onveilig door de aanwezigheid van hangjeugd. Toch hebben jongeren lang niet altijd slechte bedoelingen. Ze zoeken een plek om samen te zijn. Het kan helpen om zelf in gesprek te gaan en te vertellen waar u mee zit.
Hebt u last van een groepje hangjeugd? Bel dan niet meteen de politie. Wij zullen u namelijk eerst vragen of u zelf iets heeft ondernomen. U kunt de groep zelf aanspreken. Vaak valt er met jongeren een normaal gesprek te voeren. Eventueel kunt u dit doen met uw partner of buren. Lukt dit niet, belt u dan de gemeente om het gedrag van de jongeren te melden. Het is aan de gemeente om daarop actie te ondernemen. Constateert u crimineel gedrag, zoals vernieling of diefstal, dan kunt u de politie inschakelen via telefoon 0900-8844 (24 uur per dag).
ANPR-camera in politieauto succesvol
 
Een politieauto met ANPR-apparatuur (Automatic Number Plate Regcognition) is afgelopen jaar 1005 keer succesvol geweest in de opsporing van personen op het gebied van openstaande gevangenisstraffen, geldboetes en belastingschuld. Zo inden politiemensen ondermeer voor ruim €145.000,- aan openstaande geldboetes voor justitie. Ook werden 101 auto's getakeld voor de Belastingdienst.
 
Criminaliteit bestrijden
Een reguliere politieauto van de noodhulp is uitgerust met een ANPR-camera en rijdt sinds maart 2013 24 uur per dag rond in Tilburg en omgeving. De camera maakt bij elk passerend voertuig een scan van het kenteken en checkt deze info met de gegevens in een landelijke databank. Bij een 'hit' wordt het betreffende voertuig gecontroleerd, indien mogelijk. Ook wordt de auto ingezet bij acties op woninginbraken, straatroven en overvallen. Het systeem slaat direct aan op daders en veelplegers die recentelijk voor dit soort delicten zijn opgepakt.
Minder doden in het verkeer
 
In Nederland is het aantal verkeersdoden flink gedaald. In 2013 kwamen 570 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor. Vooral in Brabant daalde het aantal verkeersdoden, en wel van 105 naar 81, dat is een daling van 23 procent.
 
Voorheen was Brabant steeds de provincie met de meeste verkeersdoden. Er is de laatste jaren echter veel werk gemaakt van het aanleggen van rotondes en vrijliggende fietspaden. Ook wordt verkeer steeds vaker om dorpskernen heengeleid. Ten slotte deelt ook de campagne 'Help Brabant naar NUL verkeersdoden' in het succes..
 
Schaduwkanten
Er zijn ook schaduwkanten te melden. Zo lieten maar liefst 32 Brabantse scootmobielers het leven in het verkeer, in 2012 waren dat er 23. Ook verdubbelde het aantal dode jongeren: 21 tegen 10 in 2012. Met projecten als Brom Effe Normaal hopen politie en gemeenten een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Daarnaast is er het project Shotgun van Veilig Verkeer Nederland waarbij een bijrijder erop moet letten dat de bestuurder na het stappen zijn aandacht bij het verkeer houdt.
Burenlawaai
 
’s Avonds blijft het langer licht en de avonden zijn vaak lekker warm. We zitten dan meer buiten. Barbecue, biertje erbij, muziek en gezellig 'buurten'. Soms wordt het wat te luidruchtig en hebben de buren er last van. Ook omdat iedereen de ramen open heeft staan. Vaak hebben buren zelf niet in de gaten dat ze luidruchtig zijn geworden en vinden ze het helemaal niet erg als u vraagt of het wat zachter kan. Andersom kunt u zelf ook opletten om overlast voor uw buren te voorkomen.
Bellen
Probeer altijd eerst om er samen met de buren uit te komen of buurtbemiddeling in te schakelen, die in de meeste gemeenten beschikbaar is. Soms lukt dat niet en loopt een ruzie hoog op. In dat geval kunt u de politie bellen via 0900-8844. Vaak om te bemiddelen, want wetten en regels geven niet altijd een duidelijke definitie van overlast. Overigens heeft de politie een geheimhoudingsplicht en maakt daarom nooit de naam van een klager kenbaar. Wel wordt iedere melding vastgelegd in het politiesysteem.
 
Motorseizoen
 
Hebt u als motorrijder ook het 'Voorjaar in de kop?' We hebben natuurlijk al wat mooie lentedagen gehad, maar traditioneel halen veel motorrijders rond deze dagen hun motor weer van stal. Elk voorjaar stijgt helaas ook het aantal motorongelukken in Zeeland en West-Brabant, sommige met dodelijke afloop.
Extra toezicht
Veel motorrijders gaan in deze periode voor het eerst na de winter de weg weer op. Zowel voor de motorrijders zelf als voor de andere weggebruikers is dit weer wennen. De politie zal de komende tijd extra controleren op verschillende locaties om de verkeersveiligheid te vergroten en de overlast te verminderen. Niet om bekeuringen uit te schrijven, maar juist ook om in gesprek te komen met de motorliefhebbers. Uiteraard wordt er bij excessen wel opgetreden door de verkeerspolitie.
Tips voor motorrijders:
• Zorg dat de motor technisch in orde is.
• Check het profiel en de spanning van uw banden,
• Laat zien dat u er bent en wat u van plan bent te doen, door voldoende afstand te houden en tijdig richting aan te geven.
• Minder vaart voor kruispunten.
• Voer ook overdag dimlicht.
• Draag een opvallende helm en beschermende en reflecterend motorkleding.
• Volg een motorvaardigheidstraining.
Gratis beveiligingsadvies
 
Slachtoffers van een woninginbraak krijgen gratis beveiligingsadvies via politieteam Oosterscheldebekken. Dat is besloten in het actieoverleg tussen de zes gemeenten in de Oosterschelderegio en de politie over woninginbraken, overvallen en straatroven.
Elk slachtoffer krijgt een brief van de gemeente en politie samen; de brief zit in de woninginbrakenmap die de politie uitreikt aan elke aangever van woninginbraak. In de brief staan niet alleen tips, maar ook een verwijzing naar lokale gecertificeerde bedrijven Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze bedrijven geven vakkundig advies over het beveiligen van een woning. Slachtoffers van woninginbraak krijgen tegen inlevering van de brief een gratis en vrijblijvend advies van deze bedrijven.
De regio's Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen overwegen om een soortgelijke actie in te zetten.
Inhoudsopgave
 
» Overlast door hangjeugd
 
» ANPR-camera in politieauto succesvol
 
» Minder doden in verkeer
 
» Burenlawaai
 
» Motorseizoen
 
» Gratis beveiligingsadvies
Links
 
   
» Politie.nl
» Kombijdepolitie.nl
» Twitter Politie Tilburg
» Twitter Politie Breda
» Twitter Politie Roosendaal
» Twitter Politie Zeeland  
» Contact      » Profiel Wijzigen      » Doorsturen      » Afmelden        » Aanmelden     
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: newsletter@newslettercollector.com
 

Geertruidenberg.nl

Categories: Police Town Information Local
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019