Pesten/ Mijn kind stottert/ Pas op voor teken

5 years ago


Text only:

Wordt deze nieuwsbrief niet goed
weergegeven? Bekijk hier de online versie.

 

Inhoudsopgave:

Pesten, wat kan ik als ouder
doen?


Klik voor hulp!
Stel je vraag: Wanneer
krijgt mijn baby 'n gehoortest?

Depressie; wat nu?
Agenda
Mijn kind
stottert

Even voorstellen
Hoe bereid ik mijn kind voor op
logeren?

Vooroordelen en racisme
Teken


 
 
 
Volg ons:
 

 


Nieuwsbrief CJG Bronckhorst juni 2013
Pesten, wat kan ik als
ouder doen? 


Pesten houdt meestal niet vanzelf op en het kan grote gevolgen hebben. Je gepeste kind voelt zich bedreigd, elke dag weer. Hij kan onzeker en
ongelukkig worden. Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn en dat ze voldoende vertrouwen in
zichzelf en een positief zelfbeeld hebben. Als ouder heb je hierin een belangrijke rol.
Lees verder…
Klik voor hulp
De wereld is complex. Niet alleen voor
volwassenen, maar vooral ook voor jongeren. In toenemende mate worden zij met problemen geconfronteerd waar zijzelf geen oplossingen voor hebben.
De website www.klikvoorhulp.nl biedt online hulp voor
psychosociale problemen. Gratis en anoniem. Je kunt je vraag via een berichtenbox voorleggen aan een maatschappelijk werker in je eigen regio. In veel
regio’s kun je daarnaast deelnemen aan chatspreekuren.
Lees verder...
Stel je vraag: Wanneer krijgt mijn baby
’n gehoortest?
In de eerste weken na de geboorte krijgt je kind een gehoortest. Met deze test wordt
gemeten of je kind genoeg hoort om te leren praten. De gehoortest wordt meestal thuis uitgevoerd en soms op het consultatiebureau. Thuis gebeurt het
meestal samen met de hielprik. Van de gehoortest merkt je baby bijna niets. De meeste baby's slapen tijdens de test gewoon door.
Lees verder…
Depressie; wat nu?
Als jongeren zich lange tijd heel somber en wanhopig voelen, kunnen ze last hebben van een depressie. Een depressie is een serieuze
stemmingsstoornis die niet gewoon vanzelf weer overgaat. Door een depressie raken jongeren vaak het contact met vrienden kwijt. Ze kunnen zich minder
goed concentreren. Je kunt verschillende dingen merken aan jongeren die een depressie hebben.
Lees verder…
Agenda
Chillweekendje voor jonge mantelzorgers tussen 13 en 18 jaar.
Van zaterdag 6 juli 10.30 tot zondag 7 juli 15.30 uur.
Thema;
vrijheid, blijheid. Samen met de andere jongeren ga je lol trappen en lekker chillen.
Meer info.
Meer agendatips.

Mijn kind
stottert


Een kind dat stottert, kan niet vloeiend spreken. Het gaat daarbij om blokkades, herhalingen en verlengingen van woorden of woorddelen.
Op dat moment maakt het middenrif ongecontroleerde bewegingen. Klasgenootjes snappen misschien niet waarom je kind stottert. Ze kunnen een stotteraar
uitlachen, zijn zinnen afmaken en zeggen dat je kind normaal moet praten.
Wat kun je doen?
Even voorstellen: Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg zorgt ervoor dat jeugdigen en hun ouders hulp krijgen als zij ernstige problemen hebben rond
opgroeien en opvoeden. Als ouders het opvoeden moeilijk vinden en/of veel problemen ervaren op andere levensgebieden, gaan we samen de gezinsproblemen
bespreken. Wij vinden het belangrijk dat ouders door de opvoeding hun kinderen voldoende vaardig maken en dat kinderen op een evenwichtige manier
volwassen worden.
Lees verder...
Hoe bereid ik mijn kind voor op
logeren?
Als kinderen voor het eerst gaan logeren, is het verstandig om hen daarop voor te bereiden. Leg uit wat
logeren precies is en hoe dat gaat. Breng het als een leuk uitstapje. Zo kun je voorkomen dat je kind zenuwachtig of onzeker wordt. Geef ook antwoord
op vragen als waarom je kind gaat logeren of waarom het niet bij jou kan blijven. Houd er rekening mee dat je peuter nog weinig besef heeft van tijd.
Meer tips.
Vooroordelen en racisme
Vooroordelen gaan meestal over eigenschappen van een groep mensen, bijvoorbeeld: meisjes hebben geen verstand van
techniek. Een goede manier om hier tegenin te gaan is kennismaken met deze groep. Discriminatie op basis van kenmerken op gebied van herkomst en
huidskleur heet racisme. Dit leidt tot heel negatieve ideeën over andere rassen. Vooroordelen en discriminatie gaan vaak samen.
Lees verder…
Teken
Een
teek is een klein, bruinzwart insect dat vaak in een bosrijke omgeving, maar ook tussen hoog gras en struiken voorkomt. Teken voeden zich met bloed
dat ze door middel van een beet opzuigen. Teken kunnen ook ziekten met zich meedragen en die door een beet op mensen overbrengen. Als je een teek bij
je kind ontdekt, kun je deze het best direct verwijderen met een tekentang.
Meer tips.
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven voor de CJG
Achterhoek mailinglist.
Klik op uitschrijven om uzelf af te melden.
Ons
postadres is:
CJG Bronckhorst |Postbus 50| 7255 ZH | Hengelo (Gld.)
Copyright (C) 2012 CJG Achterhoek

Cjgbronckhorst.nl

Categories: Children | Babies Pregnancy Information
Age: 7 until 13 year 19 until 30 year 14 until 18 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019