Pharos Nieuws februari 2018

1 year ago


Text only:

Februari 2018
Lees deze nieuwsbrief in je browser
De kracht van eenvoud


Weblog Patricia Heijdenrijk-Can, directeur Pharos
Een samenleving georganiseerd op Hbo-niveau
Veel knappe koppen bij de landelijke overheid en gemeenten bedenken tal van regelingen, vormen van zorg en ondersteuning  en manieren om deze aan te vragen. Allemaal bedoeld om mensen te helpen gezond te blijven of steun te bieden als de gezondheid in het geding is. We raken er echter steeds meer van doordrongen dat een grote groep mensen verdwaalt in ons zeer geprofessionaliseerde gezondheidszorgsysteem. De aanvraagprocedures, regelingen, toeslagen, formulieren en toelichtingen zijn te ingewikkeld voor veel mensen. Ook hoog opgeleiden raken het spoor soms bijster, laat staan de mensen die slechts lager onderwijs of VMBO (30% ) hebben genoten.
Lees de blog


Minister de Jonge (VWS) bezoekt Schiedam als inspirerende gemeente

Gezond in... start samenwerking met Erasmus MC en DRIFT om gemeenten te ondersteunen bij aanpak ‘gezonde start’


 
Het landelijke stimuleringsprogramma Gezond in…(Pharos en Platform31), zal de komende drie jaar samenwerken met Erasmus MC en onderzoeksinstituut DRIFT. Het doel van de samenwerking is aandacht te vragen voor het belang van een ‘gezonde start’ bij het terugdringen van gezondheidsverschillen. Met de kennis en ervaring van deze partijen kunnen de 165 GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) hun lokaal beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden verbreden en versterken op gezonde start. Hugo de Jonge, minister van VWS, wil investeren in de gezondheid van toekomstige generaties. De minister bracht op 7 februari jl. een bezoek aan de gemeente Schiedam en bekeek met eigen ogen hoe deze gemeente de kans op een gezonde start vergroot. Schiedam is één van de 17 gemeenten die met kennis uit het programma Healthy Pregnancy 4all (Erasmus MC), werkt aan een samenhangende aanpak rond gezonde start. Bekijk het videoverslag.
Meer lezen
Terugblik eHealthweek 2018 met lancering Quickscan digivaardigheden

Hoe digitaal vaardig zijn úw patiënten? 


Pharos zette quickscan 'De vier stappen naar eHealth4All' stevig neer op verschillende locaties tijdens de eHealthweek 2018 van 19-26 januari. Zo openden we samen met gemeente Utrecht de WeHealth Week Utrecht, sprak collega Chandra Verstappen op het eerstelijnscongres op Terschelling, waren we bij de Kick-off van Kijksluiter in het IJsselland Ziekenhuis (Capelle a/d IJssel) en droegen we bij aan het patiëntendebat over eHealth.
Last but not least organiseerden we tijdens de ICT&Health slotconferentie een debat ter onderbouwing van eHealth4All met vooraanstaande wetenschappers waaronder Niels Chavannes (LUMC). 
Op de foto: Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS en Robbert van Bokhoven, programmaleider eHealth4All bij Pharos, lanceren de Quickscan digivaardigheden. 
Meer over de Quickscan digivaardigheden

Het verhaal van….


Het stimuleringsprogramma Gezond in… (Pharos en Platform31) werkt samen met 165 gemeenten aan de aanpak van gezondheidsachterstanden (voor mensen met een lagere sociaal economische status en/of een migrantenachtergrond). In de lokale aanpak van gemeenten staan inwoners centraal. Iedere gemeente betrekt inwoners op eigen wijze, afhankelijk van de lokale context en behoeften. De ene keer door hen actief te laten meedenken in plannen voor wijk of buurt. De andere keer door met GIDS-gelden activiteiten mogelijk te maken waardoor het inwoners lukt hun eigen kracht te benutten. Wat betekenen al die verschillende initiatieven nu voor individuele inwoners? Gezond in… trok het land in en vroeg het hen zelf. Nieuwsgierig naar hun ervaring? Bekijk hier het verhaal van Anchela, Jan en Francis
Naar de drie portretten

Handleiding laaggeletterdheid FTO


Het is belangrijk dat zorgverleners laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen bij patiënten. En weten hoe zij vervolgens moeten handelen. Effectief communiceren met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is essentieel voor het bevorderen van juist medicijngebruik en therapietrouw. FTO-online en Pharos ontwikkelden een publicatie die gebruikt kan worden voor een farmacotherapeutisch overleg tussen huisartsen en apothekers. De publicatie biedt een handleiding om de onderwerpen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden onder de aandacht te brengen.
Naar de handleiding

Beeldverhalen helpen bij opvoedproblemen


Het Wijkteam in Amersfoort ontwikkelde samen met Youké, Pharos en Al Amal twee beeldverhalen die ouders met opvoedproblemen ondersteunen bij het vinden van de weg naar hulp in de wijk. Een boekje voor lichtere opvoedvragen:  'Soms heeft je kind een probleem. Met wie kan je praten?' En een uitgave voor moeilijkere opvoedvragen: 'Soms zijn er problemen in je familie. Met wie kan je praten?' De beeldverhalen zijn ook digitaal beschikbaar op Youtube en bruikbaar in elke gemeente.
Meer lezen

9 tips voor professionals over gezondheid en opvoeding


Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-Zaanstad vroeg Pharos te onderzoeken wat gezondheid betekent voor ouders. De resultaten staan beschreven in het rapport ‘Inwoners van Zaanstad Zuidoost over het recept van een gezonde opvoeding’. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in de leefwereld van ouders en concrete handvatten om aan de slag te gaan. Jeroen Olthoff, wethouder zorg en sport in Zaanstad, nam de publieksversie in ontvangst. In de publicatie staan 9 concrete tips om mee aan de slag te gaan. 
Meer lezen

e-learning cultuurverschillen aan de balie


Een apothekersassistente ziet aan de balie elke dag veel verschillende mensen, allemaal met hun eigen karakter, humeur, taalgebruik en culturele achtergrond. Al die mensen moeten uiteindelijk hun geneesmiddel goed gebruiken. De e-learning ‘Cultuurverschillen aan de balie’ helpt assistenten hun advies en voorlichting af te stemmen op de (culturele) achtergrond van de cliënt. En draagt bij aan het beter herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid. De e-learning heeft afwisselende leervormen, duurt twee uur, biedt 2,5 accreditatiepunten en kennis en vaardigheden waarmee assistentes meteen aan de slag kunnen.
Meer lezen

GezondInNederland.info nu ook voor Eritrese nieuwkomers


De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid. Er bleek een groeiende behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg en opgroeien en opvoeden in Nederland. De website voldoet aan deze behoefte en brengt informatie per thema overzichtelijk bij elkaar. De website heeft al sinds juli 2017 meer dan 7.576 bezoekers.
Naar de website

Project ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ van start


COPD en complicaties als gevolg van COPD komen vaker voor onder laagopgeleiden, ouderen en sommige migrantengroepen. Pharos en het Longfonds startten in september 2017 het project ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen’. Het doel van dit project is om COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen bij beter begrip van en goed omgaan met hun ziekte. De interventie bestaat uit ondersteunende materialen voor in spreekkamer en een training voor professionals. Hiervoor werken we samen met laaggeletterde COPD patiënten, prakijktondersteuners Somatiek en pilotprakijken verspreid over heel Nederland. Het project loopt tot eind 2019, daarna komt materiaal beschikbaar voor laaggeletterden voor alle huisartsprakijken in Nederland.

Vacatures en agenda


Vacature arts: projectleider/adviseur
Leergemeenschap culturele diversiteit- 21 februari, 10 april en 12 juni
Training 'Heldere voorliching over depressie' 16 maart
Copyright © 2018 Pharos, All rights reserved.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u als abonnee bij Pharos geregistreerd staat.
Adresgegevens:
PharosArthur van Schendelstraat 620Utrecht, UT 3511 MJ Netherlands
Add us to your address book
Uw gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019