Pharos nieuws mei 2018

10 months ago


Text only:

        Nieuws mei 2018
Lees deze
nieuwsbrief
in je browser

Internationale Dag van het Gezin


Vandaag is het 15 mei. De VN heeft deze dag uitgeroepen als Dag van het Gezin, een dag die het belang onderstreept van een stabiel en gezond gezin. Ook het deze maand verschenen rapport 'Verkenning welzijn en gezondheid gezinsherenigers statushouders' stelt dat het samenzijn als familie, steun hebben aan elkaar, compleet zijn, belangrijk is voor de integratie; het vormt een krachtige beschermende factor. 


Rapport gezinsherenigers


Vluchtelingen willen vaak niets liever dan herenigd worden met familieleden die achter zijn gebleven. Vaak moeten zij lang wachten, wat stress oplevert en de gezondheid beïnvloedt. Terwijl de gezinsleden die nog niet in Nederland zijn vaak lange tijd in een moeilijke situatie zitten. Hoe is het gesteld met het welzijn en de gezondheid van gezinsherenigers? Wat zijn de positieve aspecten van de hereniging, hoe helpt het mensen hun leven weer op te pakken? En waar lopen zij tegenaan? Deze inzichten zijn behulpzaam om problemen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Lees het in het rapport ‘Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers – een Verkenning’ van Pharos.
Naar rapport Gezinsherenigers


Nieuwe handreikingen Gezondheid Statushouders


 

In ons 'Kenniscentrum Gezondheid Statushouders' vind je weer twee nieuwe handreikingen en een infosheet in een reeks voor gemeenten en zorgprofessionals: 


Zwemveiligheid voor nieuwkomers, wat kunt u als gemeente doen?
Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond
Infosheet Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders - waarom is samenwerken zo belangrijk en hoe organiseer je dat?
Bekijk alle handreikingen


Eenvoudige voorlichting over depressie in beeldverhaal


Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie. Psycho-educatie is voor veel van deze mensen moeilijk. Zij lopen daarom een groter risico om een ziekte als depressie niet te begrijpen, depressieve klachten niet te herkennen en de behandeling niet te snappen. Bestaande voorlichting sluit niet goed aan. Het beeldverhaal 'Marian heeft een depressie. Wat kan ze doen?' is een handig hulpmiddel dat zorgprofessionals in de eerstelijn, ggz en sociaal domein kan ondersteunen bij gesprekken. Het beeldverhaal is beschikbaar als boekje en als video, ingesproken in het Nederlands, Turks en Arabisch. 
 
Naar het beeldverhaal


Bekijk de ook video's!
Pharos heeft dit beeldverhaal ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het geven van eenvoudige uitleg over depressie . Een handig hulpmiddeld als je werkt in de geestelijke gezondheidszorg of het sociaal domein.


Wil Voogt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Mr. drs. W.C. (Wil) Voogt kreeg op 26 april door de burgemeester van Utrecht een lintje opgespeld, behorend bij de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wil zet zich al vele jaren in voor betere zorg aan vluchtelingen, migranten en uitgeprocedeerden. Als Inspecteur Volksgezondheid maakte zij zich hier sterk voor. Daarna o.a. als voorzitter van Lampion, dat zij 15 jaar geleden mede oprichtte. Lampion is een netwerkorganisatie waarin landelijke organisaties samenwerken met het bundelen en verspreiden van informatie over zorg aan ongedocumenteerden. Pharos faciliteert Lampion en beheert de website.
Naar Lampion


Inwoner centraal bij aanpak gezondheidsverschillen


Inwoners betrekken bij lokaal gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan doen al veel gemeenten. Maar hoe bereik en betrek je nu specifiek inwoners met een lage opleiding en/of migrantenachtergrond? Veel gemeenten worstelen met hoe zij in gesprek kunnen komen met deze inwoners die de grootste gezondheidsachterstand hebben. Pharos biedt ondersteuning met:


Checklist voor gemeenten: ga na of je er alles aan hebt gedaan om inwoners met lage SES en/of migrantenachtergrond te bereiken en te betrekken.
Goede voorbeelden van gemeenten die actief inwoners met een lage opleiding betrekken bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden.
Praktische tips in een handreiking: hoe ga je met deze bewoners in gesprek?
Naar ondersteuningsmogelijkheden


Ramadan van start en duurt tot 14 juni


Vandaag aan het eind van de dag start de ramadan, de islamitische vastenmaand. Voor gezonde mensen levert de ramadan geen gezondheidsproblemen op. Belangrijke factor is dat het vasten een bewuste keus is.
Hoofdpijn aan begin ramadan (first of ramadan headache), misselijkheidsklachten of algemeen gevoel van onbehagen komen vaak voor.
Voor sommige groepen kan deze periode nadelige invloed hebben op de gezondheid
Patiënten met diabetes of aandoeningen aan hart- en bloedvaten lopen gezondheidsrisico's door het nuttigen van grote maaltijden ’s nachts.
Een grote groep medicijngebruikers past naar eigen inzicht medicatiegebruik aan (alleen 's nachts innemen) of stoppen zonder overleg met de huisarts.
Er is risico op uitdroging, vooral als de ramadan in de zomer valt.
Reactievermogen vermindert door vermoeidheid.
Foto www.nies.ch
Uitgebreide info over ramadan


Première voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en dood'


Donderdag 24 mei kun je aanwezig zijn bij de première van twee nieuwe voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en dood'. De films ondersteunen migranten, voorlichters en zorgverleners in gesprekken in de laatste levensfase. Pharos maakte de nieuwe films waarin acteurs herkenbare situaties naspelen. Naast de bestaande versies voor Turkse en Marokkaanse migranten zijn er nu voorlichtingsfilms voor Chinese en Antilliaanse migranten. De films zijn beschikbaar in 5 talen: Papiamento, Kantonees (met ondertiteling in het Mandarijn), Turks en Berbers. Ze zijn bedoeld om het gesprek over palliatieve zorg aan te gaan: in migrantengezinnen, voorlichtingsbijeenkomsten en tussen zorgverleners en patiënten.


Aanmelden première

Willem Jan Meerding vertrekt bij Pharos


In goed gezamenlijk overleg is besloten dat Willem Jan Meerding wegens privé omstandigheden per direct stopt als adjunct-directeur bij Pharos. Patricia Heijdenrijk, directeur Pharos, en Willem Jan Meerding betreuren dit besluit zo kort na zijn aantreden te hebben moeten nemen.
Vacatures


Junior Communicatieadviseur m/v (32 uur)
 
Contentmanager m/v (32 uur)


Agenda


 

5 juni Netwerkbijeenkomst Gezondheidsvaardigheden>>
12 juni Leergemeenschap Culturele Diversiteit>> 
14 juni Symposium Gezondheid Statushouders>>
12 september Congresfestival Sociaal & Gezond 2018


Op de hoogte blijven? Volg ons op social media!
Copyright © 2018 Pharos, All rights reserved.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u als abonnee bij Pharos geregistreerd staat.
Adresgegevens:
PharosArthur van Schendelstraat 620Utrecht, UT 3511 MJ Netherlands
Add us to your address book
Uw gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019