Pharos Nieuwsbrief Gezondheid Statushouders juni 2018

8 months ago


Text only:

Pharos Nieuwsbrief Gezondheid Statushouders juni 2018
      Nieuws juli 2018
Lees deze
nieuwsbrief
in je browser

Pharos heeft jarenlang kennis opgebouwd over gezondheid van vluchtelingen en kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedereen. In het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is in samenwerking met GGD GHOR en VNG een impuls gegeven aan het delen van kennis, ervaringen en mooie voorbeelden op dit gebied. Er zijn materialen ontwikkeld om (zorg)professionals en gemeenten te ondersteunen en er zijn sleutelpersonen opgeleid om een brugfunctie te vervullen. Het programma is op 14 juni afgerond met een succesvol en inspirerend eindsymposium. Maar Pharos gaat door: de kennis en materialen blijven we updaten, aanvullen en delen. 
Ben je enthousiast over deze nieuwsbrief? Stuur hem door naar een collega of deel hem via social media!
Deel
Tweet
Mail door
Deel


Lancering vlog-campagne door jongeren
Aandacht zwemveiligheid jonge nieuwkomers van levensbelang 


VeiligheidNL, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten. Deze organisaties lanceren vlogs over zwemveiligheid met daarin nieuwkomers uit Eritrea, Somalië en Syrië in de hoofdrol. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op verdrinking. Dit komt doordat zij vaak minder zwemvaardig en niet bekend zijn met de Nederlandse water- en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal. 
Meer over de vlog-campagne


Verslag eindsymposium Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders


Het Ondersteuningsprogramma en Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is afgerond met een eindsymposium op donderdag 14 juni.
Hoe creëren we een passend preventie- en zorgaanbod voor statushouders? Hoe voorkomen we uitval bij de inburgering? Hoe kunnen gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd? Hoe zorgen we dat statushouders duurzaam en naar draagkracht participeren en bijdragen?
Er is een verslag met links naar de presentaties en en een video-impressie.
Naar verslag symposium


Oog voor gezondheid 


Opleiding en vooral werk is het credo in veel gemeenten als het gaat om de integratie van statushouders, schrijft Evert Bloemen, arts en adviseur bij Pharos, in zijn blog. Klantmanagers van gemeenten beamen dit. Maar als statushouders problemen hebben met hun gezondheid , kunnen zij moeite hebben met inburgering en participatie. Het doen van ‘hele gewone dingen' helpt om erger te voorkomen.
Lees meer in Everts' blog

Het verhaal van Stalin 


Stalin Ahwash uit Syrië kwam in 2014 naar Nederland. Twee jaar lang probeerde hij zijn zoon Hani via gezinshereniging naar Nederland te krijgen. Hij voelde zich eenzaam en ervaarde  stress in deze periode. Toch slaagt Stalin erin de wachttijd te gebruiken om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Stalin en zijn zoon kijken terug op deze periode. Kijk en luister naar hun verhaal.


Hoe is het gesteld is met het welzijn en de gezondheid van gezinsherenigers? Wat zijn de positieve aspecten van de hereniging? En waar lopen zij tegenaan? Het rapport 'Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers' is een eerste inventarisatie van hoe het gaat met gezinsherenigers in Nederland.
Naar rapport Gezinsherenigers


Protect: vragen over psychische klachten


Het is bekend dat vluchtelingen meer dan gemiddeld kans hebben op psychische problematiek . De lijst met Protect-vragen is bedoeld om in een vroeg stadium de juiste vragen te stellen aan vluchtelingen over mogelijk aanwezige psychische klachten. 
Naar de Protect vragenlijst


Psychische gezondheid


Een goede psychische gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor integratie en participatie. Veel vluchtelingen beschikken over (mentale) veerkracht en het is van belang om deze te behouden en waar mogelijk te versterken. Onderstaande materialen helpen je bij de aanpak 'psychische gezondheid vluchtelingen':
Handreiking Wijkgericht werken psychische gezondheid
Eenvoudig voorlichtingsmateriaal Folder 'Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt'
Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders
Meer materiaal over psychische gezondheid


Veerkracht en gezondheid jeugd


Het is belangrijk om kinderen uit statushoudersgezinnen vroeg in beeld te hebben en in te zetten op een duurzaam preventiebeleid. Het bevorderen van de gezondheid van vluchtelingenkinderen vraagt, net zoals bij andere kinderen, om een brede aanpak. Onderstaande materialen helpen je bij de aanpak 'gezondheid jeugd':


Handreiking bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders
Factsheet gezondheid jeugd Eritrea (GGD GHOR)
Factsheet gezondheid jeugd Syrië (GGD GHOR)
Factsheet gezondheid jeugd Afghanistan (GGD GHOR)
Facebookpagina Gezond opgroeien in Nederland
Meer materiaal over gezondheid jeugd


Gezonde leefstijl


Gezondheid van statushouders is positief te beïnvloeden door in te zetten op preventie in brede zin. Onderstaande materialen helpen je bij de aanpak 'gezonde leefstijl statushouders':


Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik
Infosheet Sportief integreren
Handreiking gezonde leefstijl statushouders
Supermarkt Safari - nieuwkomers kennis laten maken met de Nederlandse supermarkt
Meer materiaal over gezonde leefstijl


Trainingen sleutelpersonen


Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en vaak in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen een brugfunctie vervullen tussen de gemeente, zorgprofessionals en statushouders. Pharos biedt dit najaar weer een 3-daagse training voor sleutelpersonen.
Welke sleutelpersoon is actief in jouw gemeente? Bekijk de folder>>


Info en aanmelden trainingen


Zwemveiligheid


Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst als autochtone Nederlanders. Ook in de zomer van 2017 waren er weer berichten over nieuwkomers die verdronken in zwembaden, plassen of rivieren. Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen is het van belang om een multidisciplinaire aanpak te volgen. In de handreiking Zwemveiligheid lees je wat je als gemeente kunt doen.
Naar de handreiking


Seksuele gezondheid


In het land van herkomst, onderweg naar Nederland maar ook in Nederland zelf, kunnen vluchtelingen te maken krijgen met onveilige situaties. Vanwege hun kwetsbare positie, lopen ze meer seksuele risico’s als soa, hiv, seksueel geweld, seksuele dwang of uitbuiting, onbedoelde zwangerschap, (onveilige) abortus of genitale verminking. In de handreiking preventie en zorg seksuele gezondheid statushouders lees je wat je als gemeente kunt doen.
Naar de handreiking


Agenda


1 en 19 oktober en 9 november:
Basistraining voor sleutelpersonen


Op de hoogte blijven? Volg ons op social media!
Copyright © 2018 Pharos, All rights reserved.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u als abonnee bij Pharos geregistreerd staat.
Adresgegevens:
PharosArthur van Schendelstraat 620Utrecht, UT 3511 MJ Netherlands
Add us to your address book
Uw gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019