PO-front wil gesprek met minister Slob over noodzaak eerlijk salaris en minder werkdruk - Nieuwsbrief Funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 5
PO-front
wil gesprek met minister Slob over noodzaak eerlijk salaris en minder werkdruk
 
Het kabinet Rutte III weigert de problemen in het primair onderwijs echt aan te pakken. Dit blijkt uit een beperkt budget van 270 miljoen euro voor de salarissen en pas aan het einde van de regeerperiode geld voor werkdrukverlichting. Hiermee negeert het kabinet
de krachtige oproep tijdens de staking van 5 oktober voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Beide zijn noodzakelijk om het werken in de sector aantrekkelijker te maken.
Meer aanmeldingstijd voor ontwikkelscholen
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die als ontwikkelschool willen bijdragen aan het curriculum kunnen zich tot 17 november 15.00 uur inschrijven. De aanmeldtijd is verlengd omdat scholen aangaven meer tijd nodig te hebben om een team samen te stellen.
Inschrijven voor een ontwikkelteam is niet meer mogelijk, die inschrijfprocedure is op 13 oktober jl. gesloten. 
Schoolleiders en bestuurders in gesprek met Alma Harris
Schoolleiders en -bestuurders hebben op 8 november de gelegenheid hun ervaringen en visie te toetsen aan die van prof. dr. Alma Harris. Zij heeft een grote reputatie vanwege haar internationaal vergelijkend onderzoek naar leiderschap in het onderwijs. U kunt
nog aanmelden tot 6 november aanstaande.
Tweede Nationale Schoolleiders Top op 25 november
Op zaterdag 25 november vindt de tweede Nationale Schoolleiders Top plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het thema luidt: Leiderschap ontwikkel je samen. Naast schoolleiders is er ook een groot aantal toonaangevende leiders en bestuurders vanuit het
bedrijfsleven, sporters en kunstenaars aanwezig. De spreker van het plenaire programma wordt binnenkort bekendgemaakt.
De Nationale Schoolleiders Top PO op 25 november aanstaande
Overig nieuws
Slob en Van Engelshoven nieuwe ministers OCW 
‘270 miljoen voor arbeidsvoorwaarden leerkrachten is structureel’ 
Stichting van het Onderwijs mist heldere visie in regeerakkoord
Aanvraagtermijn subsidieregeling herintreders gestart
Wijzigingen ABP per 1 januari 2018
Vraag een tegemoetkoming aan voor duurzame inzetbaarheid 
Professioneel statuut geeft invulling aan zeggenschap leraren
Meer nieuws »
Advertentie
Word lid van de AVS en ontvang een cadeaubon van 50 euro
 
Advertentie
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Training -
Power of 2
(8 maart en 24 mei 2018) Nieuw!
Deze tweedaagse geeft een ‘boost’ aan een nog betere/fijnere samenwerking, meer (werk)plezier, een slimmere taakverdeling en daardoor betere resultaten.
Training -
Progressiegerichte Waarderende Ontwikkelgesprekken
(16 januari, 10 april, 3 oktober 2018 of 6 december 2018)
Nieuw!
U heeft aan het eind van deze dag concrete ervaring opgedaan, een aantal acties vastgelegd die betrekking hebben op uw eigen groei en ontwikkeling en een aantal acties die te maken hebben met de progressiegerichte en waarderende manier van gesprekken
voeren.
Leergang -
Cultuurpracticum
(start 30 januari 2018) Nieuw!
Het begrip ‘cultuur’ is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij het aangaan van een cultuuraanpak. 
In deze leergang leert u uw eigen cultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden. 
Leergang -
Bildung voor schoolleiders
(start 12 januari 2018)
Leergang -
Strategische Communicatie en PR
(start 25 januari 2018)
Leergang -
Interim-management: iets voor u?
(start 25 januari of 22 maart 2018)
Meer professionaliseringsaanbod »
Uitgelicht
Vacatures
Directeur (per 1-1-2018 te Workum)
Teamleider voortgezet onderwijs (per 1-1-2018 te Deventer)
Enthousiaste en daadkrachtige schooldirecteur (per 1-1-2018 te Haaren)
Meer vacatures  »
Fiscaal voordeel - verrekening vakbondscontributie
 
Agenda
Leve het jonge kind (7 november 2017)
Rhythm of Life (7 november 2017)
Schoolleiders en bestuurders in gesprek met Alma Harris (8 november 2017)
Verschil in de klas (9 november 2017)
Nationale Schoolleiders Top voortgezet onderwijs (11 november 2017)
Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs (25 november 2017)
EAPRIL 2017 (29 november  tot en met 1 december 2017)
Meer gebeurtenissen »
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018