Professionaliseringsnieuwsbrief AVS Centrum Educatief Leiderschap - Juni 2017

1 year ago


Text only:

Een leven lang professionaliseren
Professionaliseringsnieuwsbrief AVS Centrum Educatief Leiderschap - Juni 2017
Leergang Ondernemend leiderschap - start in september 2017
In deze nieuwe leergang gaan schoolleiders met directeuren, managers en ondernemers uit andere sectoren (her-)ontdekken hoe je als leider anticipeert op de veranderingen die zich (gaan) aandienen in onze samenleving. In lokale en regionale communities met schoolleiders,
lokale en/of regionale maatschappelijke instellingen, gaan culturele instellingen en het bedrijfsleven samen aan de slag. Delen is een belangrijk aspect in deze leergang. Deelnemers werken samen aan leiderschapsvraagstukken zoals visieontwikkeling, veranderingsprocessen,
inzet van technologie, innovatie, governance en ondernemerschap.
Meer informatie
.
Leergang Persoonlijk leiderschap - start 5 oktober 2017
Als leidinggevende heeft u een belangrijke voorbeeldfunctie voor uw medewerkers. U wilt dat persoonlijke, team- en organisatieniveaus op elkaar aansluiten. U heeft oog voor de visie, missie, waarden en overtuigingen, competenties en gedrag in de huidige, maar
ook in de toekomstige (meer complexe) omgeving. Wat doet u al goed en wat kunt u verbeteren? Hoe meet u het klimaat binnen uw team en de teamontwikkeling en hoe bepaalt u relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij uw voorkeur en
wat kunt u daarin ontwikkelen? In deze leergang staat het onderzoek naar uw talenten en sterke punten en die van uw team centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust, creativiteit en werkplezier. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een
samenwerking aangegaan met t Mannetje & Co.
Meer informatie

Leergang Action Learning - start 3 november 2017
De 21st century management skills doen hun intrede. De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is creatief, innovatief, communicatief, omarmt wereldburgerschap, werkt en leert samen en reflecteert. Centraal staat het zoeken naar diversiteit,
het verbinden van talenten en het creren van gelegenheidscoalities. De methodiek Action Learning leert u anders kijken, handelen en beleven en biedt een antwoord op de eisen die de continu veranderende wereld aan u en uw organisatie stelt. Het AVS Centrum
Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met Businesschool Nederland.

Meer informatie

Opleidingslijn
Leergang -
Middenkader
** (Start 8 november 2017) Opleiding -
Schoolleider basisbekwaam
* (start 17 januari 2018) Opleiding -
Schoolleider vakbekwaam
* (start 17 januari 2018) Leergang -
Op weg naar excellent schoolleiderschap
* (start 2 november 2017) Leergang -
Directeur Integraal KindCentrum (IKC)
* (start 25 september 2017) Leergang -
Interim-management: iets voor u?
*  Leergang -
Bildung voor schoolleiders
* (start 17 november 2017) Leergang -
Strategische communicatie en PR
* (start 21 september 2017) Leergang -
Persoonlijk leiderschap
* (start 5 oktober 2017) Leergang -
Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
* (start 10 november 2017)
Leergang -
Begrijpen vr ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
* (start 18 januari 2018)
Leergang -
Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
* (start 18 mei 2017) Leergang -
Veranderen in de onderstroom
* (start 12 oktober 2017) Leergang -
Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
* (start 17 november 2017)
Leergang -
Action Learning
* (start 3 november 2017) Leergang -
Orintatie op bestuurlijk leiderschap
* (start 12 oktober 2017) Leergang -
Professioneel Bestuurder
*

De opleidingen en leergangen gemarkeerd met een * zijn gecertificeerd (basis- of herregistratie) door het Schoolleidersregister PO.


** Deze leergang is gevalideerd door registerleraar.nl.Meer aanbod


Trainingen en masterclasses
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden,
lust of last?
* (14 september 2017) Geluk
voor leidinggevenden
* (22 september 2017) Hoe lees ik begroting,
jaarrekening en kengetallen?
* (25 september 2017)

De trainingen en masterclasses gemarkeerd met een * zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.Meer aanbod


Advies, coaching en mediation op maat
Executive
coaching
Performance
oaching
Personal
coaching
Mediation:
geeft kracht aan kansrijke communicatie


Meer advies op maat |

Meer coaching op maat


Contact
Voor al uw professionaliseringsvraagstukken neemt u contact op met het AVS Centrum Educatief Leiderschap:
cel@avs.nl of 030-2361010.
Afmelden voor deze nieuwsbrief? E-mailadres gewijzigd? Nieuwsbrief op een ander adres?
U kunt uw nieuwsbrief voorkeuren aangeven door in te loggen bij MijnAVS op
www.avs.nl/mijnavs
Afmelden voor deze nieuwsbrief?
U kunt zich afmelden via deze link:

http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl/professionalisering |
cel@avs.nl 


Leergang Ondernemend leiderschap
Leergang
Persoonlijk leiderschap
Leergang
Action Learning
Brochure Opleidingen
en leergangen
2017 en 2018

Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018