Loading...

Programma-advies en projectleiding 25 gebiedsontwikkelingen in 2018; synergie cruciaal

By Ruimte-en-vastgoed.nl received 8 months ago

Categories: Agent | Homes
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older
  • Html
  • Text
Programma-advies en projectleiding 25 gebiedsontwikkelingen in 2018; synergie cruciaal
Pieter van der Heijde: “Het einde van het jaar is in zicht; tijd om de balans op te maken. Terugkijkend op de projecten van Bureau Stedelijke Planning in 2018 waren we als adviseur of projectleider o.a. betrokken bij 25 gebiedsontwikkelingen. Hierbij adviseerden wij over het functionele programma van transformatie- en herontwikkelingen van bestaand stedelijk gebied, zoals Feyenoord City, Hyde Park in Haarlemmermeer, ArenaPoort, Hart van de Waalsprong en de Pier in Scheveningen. Ook adviseerden we over een grootschalige uitleglocatie met woningen en voorzieningen; Reeve in Kampen. Voor deze projecten onderzochten we haalbare programma’s voor wonen, werken, winkelen en vrije tijdsvoorzieningen en combineerden dit met het gemeentelijk beleid en de doelstellingen van private partijen. Synergie tussen de verschillende programma-onderdelen is hierbij essentieel. Oftewel het combineren van functies die elkaar in hoge mate versterken. Dit is cruciaal voor de creatie van levendige, leefbare en duurzame gebieden. Ook draagt dit in belangrijke mate bij aan het draagvlak voor voorzieningen. Het combineren van functies is maatwerk en is sterk afhankelijk van locatiekenmerken en marktruimte".
lees meer
VACATURES (MANAGER) PROJECTLEIDERS
Wij zoeken versterking voor ons projectmanagementteam! Onze project- en programmamanagers werken in heel Nederland aan spraakmakende en prominente projecten. Veelal grote gebiedsontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied. Wil jij ook deel uitmaken van dit team? Dat kan! Wij zoeken projectmanagers (3-5 jaar ervaring) en een teamleider (circa 10 jaar ervaring) die ons team wil aansturen én uitbouwen. Bekijk onze vacaturepagina voor meer informatie.
lees meer
Nieuw detailhandelsbeleid Medemblik met aandacht voor praktijk
Flexibeler inspelen op trends in detailhandelsland, winkelcentra weerbaarder maken tegen de groei van online winkelen en behoefte aan heldere afspraken over huidig beleid. Drie belangrijke redenen voor gemeente Medemblik om Bureau Stedelijke Planning te vragen haar detailhandelsbeleid te evalueren en te actualiseren. De nieuwe detailhandelsvisie geeft bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren duidelijkheid over de gewenste ruimtelijke structuur en ontwikkelingsrichting van detailhandel in Medemblik. De geactualiseerde visie is op 1 november 2018 vastgesteld in de gemeenteraad. Een visie met aandacht voor beleid én praktische handvatten voor het afwegen van nieuwe initiatieven.
lees meer
Groen licht voor nieuwe bestemmingsplannen bedrijventerrein H2O
De gemeenten Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O) ontwikkelen gezamenlijk Bedrijvenpark H2O. Een bovenregionaal bedrijventerrein gericht op de logistiek dat ook ruimte biedt voor lokale en zwaardere bedrijvigheid. In eerste instantie richtte H2O zich alleen op de lokale bedrijvigheid uit de drie gemeenten. Door de economische omstandigheden en tegenvallende kavelverkoop werd deze positionering geheroriënteerd. Inmiddels is de interesse groot. Bureau Stedelijke Planning adviseerde bij de regionale afstemming die volgde en over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De nieuwe bestemmingsplannen zijn inmiddels vastgesteld.
lees meer
Projectmanagement integrale ontwikkeling Hyde Park Haarlemmermeer
Projectleider Floris Taphoorn van Bureau Stedelijke Planning versterkt sinds juni de afdeling Projecten van de gemeente Haarlemmermeer. Hij werkt hier aan de integrale ontwikkeling van Beukenhorst-West in Hoofddorp. Een gebiedsontwikkeling van twee grote ontwikkelaars (Snippe Vastgoed en IC Netherlands) die zich verenigd hebben onder de noemer Hyde Park. Er worden (maximaal) 4.000 woningen ontwikkeld met bijbehorende retail en leisure voorzieningen nabij het station. Floris: “Door het grote woningtekort in de regio Amsterdam zijn ontwikkelingen als Hyde Park van groot belang om aan de woonvraag te voldoen”.
lees meer
DOCK HOTEL ROERMOND GERICHT OP AZIATISCHE (GROEPS)REIZIGER
Bij het Designer Outlet Center in Roermond is het plan om het DOCK Hotel (Dutch Design Hotel Roermond) met 138 kamers te ontwikkelen. Bijzonder is dat het hotel zich specifiek richt op de Aziatische (groeps)reiziger van het outletcentrum. In het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking heeft Bureau Stedelijke Planning de marktbehoefte voor het DOCK Hotel onderzocht. Hiervoor is onder andere een speciale methode ontwikkeld om de verwachte kamercapaciteit voor de Aziatische doelgroep te becijferen.
lees meer
Opkomst nieuwe woonvormen
Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een traditioneel appartement of grondgebonden woning. We worden steeds flexibeler, zowel qua relaties, werk, mobiliteit als bezit. Deze demografische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot veranderende woonbehoeftes. Dit zien we terug in de groeiende populariteit van nieuwe woonconcepten, zoals flexwonen, co-living en ruimte voor het delen van voorzieningen (bijvoorbeeld een auto of gereedschap). Bureau Stedelijke Planning volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij voeren veel adviesopdrachten uit naar nieuwe woonvormen en zijn betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingen waar nieuwe woonvormen een belangrijke bouwsteen vormen, zoals de Binckhorst in Den Haag, de spoorzone in Gouda, het Kabeldistrict in Delft en het centrumgebied in Zwolle.
lees meer
Projectmanagement bedrijventerrein Wijchen Oost van start
De gemeente Wijchen gaat samen met de parkmanager en de bedrijvenvereniging Wijchen Oost een visie maken voor de toekomst van bedrijventerrein Wijchen Oost. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en een mogelijke herziening van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema’s. Bureau Stedelijke Planning neemt het procesmanagement op zich om zo te komen tot een gedragen visie en plan van aanpak. Onze senior project- en procesmanager Anita van Limpt werkt hierbij samen met de gemeente Wijchen, parkmanager en gevestigde bedrijven. Ook de provincie Gelderland en de regio zullen worden betrokken. We verwachten in januari 2019 een eerste visie te kunnen opleveren.
Is deze mailing voor u slecht leesbaar? Klik dan hier voor de online versie.
Mocht u geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.
Bureau Stedelijke Planning BV
Gouda | Amsterdam | Eindhoven | www.stedplan.nl | LinkedIn | Privacyverklaring

Share this newsletter on

Loading...

Related newsletters

© 2019