Reclame Code Commissie oordeelt over vloggers die reclame maken

1 year ago


Text only:

Bekijk deze e-mail online

9 mei 2017 

Geachte heer of mevrouw **bedrijf**,
 

Nieuws


Reclame Code Commissie oordeelt over vloggers die reclame maken
In de berichtgeving rondom reclame via vloggers, YouTubers en andere online content creators wordt niet altijd verwezen naar de Reclamecode Social Media en de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Reclame Code Commissie. Daarom heeft de Stichting Reclame Code op 20 april jl. een persbericht verspreid waarin hier nog eens de nadruk op wordt gelegd.  Lees verder

NieuwsSRC TrainingUit de praktijkAfhandeling van klachten in cijfersComplianceAgenda

BVA en FNLI maken gids voor adverteerders die met vloggers (willen) werken
De Bond van Adverteerders (BVA) en de brancheorganisatie van de levensmiddelenindustrie FNLI hebben de “Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators” uitgebracht voor hun leden. Doel van de gids is om adverteerders en hun bureaus een kompas te bieden hoe ze op het gebied van content creation verantwoord reclame kunnen maken. In de gids wordt dan ook verwezen naar de Nederlandse Reclame Code. De gids van BVA en FNLI is gebaseerd op rondetafelgesprekken en presentaties met experts van PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Unilever en McDonald’s, enkele van hun bureaus en MCN’s (Multi Channel Networks). Ook is er samenspraak geweest met de SRC. Lees de berichtgeving van BVA en FNLI hier en hier


DDMA geeft uitleg over reclame via vloggers
De brancheorganisatie voor marketing en data DDMA heeft op haar website de publicatie “Vloggen: hoe heurt het eigenlijk?” geplaatst. Deze praktische handleiding over de regels uit de Reclamecode Social Media kunt u hier raadplegen.

Dick Molman, nieuwe voorzitter van Stichting Reclame Code
Het bestuur van de Stichting Reclame Code heeft Dick Molman benoemd tot voorzitter van het bestuur. Hij is per 22 maart 2017 Willem van der Mee opgevolgd, die sinds 1 november 2005 voorzitter was. Lees verder

 

Nieuwe collega
Per 1 mei jl. is onze nieuwe marketing- en communicatiecoördinator Kirsten van Kleeff begonnen. Kirsten heeft Communicatiewetenschap gestudeerd in Amsterdam en o.a. gewerkt bij uitgeverijen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen. 
 

Jaarverslag 2016
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan ons jaarverslag 2016. De verwachting is dat het jaarverslag eind mei online zal staan. Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, neemt u dan contact op met communicatie@reclamecode.nl


Financiële bijdrage SRC 2017
Bent u adverteerder en zijn uw bruto mediabestedingen volgens Nielsen minimaal 1 miljoen euro? Dan ontvangt u binnenkort van ons de jaarlijkse brief voor de financiële bijdrage aan de SRC. Dankzij deze bijdrage kan de SRC haar werk om via zelfregulering te bevorderen dat reclamemaken op verantwoorde wijze geschiedt blijven voortzetten. 
 

Trainingsdata
Op dinsdag 16 mei a.s. wordt van 15:00 tot 17:00 de training ‘Misleidende reclame en prijsvermelding' gegeven op het kantoor van SRC. Een groot deel van de klachten die jaarlijks bij ons binnenkomen gaan over misleiding. Misleiding kent verschillende aspecten   Lees verder

Uit de praktijk

 

Reclamedrukwerk bij krant: nee of ja?
Als sprake is van een Nee/Ja-sticker op de brievenbus, mag een huis-aan-huisblad wel worden bezorgd maar ongeadresseerd reclamedrukwerk niet. Maar hoe zit het met drukwerk dat tegelijk met een huis-aan-huisblad wordt bezorgd? In dat geval hangt het ervan af of het drukwerk als onderdeel van de krant kan worden gezien of niet.  Lees verder

Schokkende tissues
Adverteerder biedt consumenten de mogelijkheid een kaart met tissues aan een bekende te verzenden waarbij men zelf een foto kan uploaden die op de kaart komt te staan. Klaagster heeft een tissuekaart ontvangen met daarop de foto van haar overleden vader.  Zij vindt het uiterst schokkend dat zij op deze manier met deze foto wordt geconfronteerd. Ze begrijpt niet hoe adverteerder aan de foto van haar vader komt en dacht deze foto te mogen gebruiken. Lees verder

Pippi Langkous 
Op een billboardposter voor de serie “Made in Europa” is een getekende afbeelding van Pippi Langkous te zien die lachend een middelvinger opsteekt. Klager maakt ertegen bezwaar dat een kinderheld op vulgaire wijze voorbijgangers beledigt. Het gaat dus om een kwestie van goede smaak en fatsoen. Wat vond de Reclame Code Commissie hiervan?  Lees verder

Verontrustende wonderpil
In een folder staat aan de voorzijde een rond tablet in een gele kleur en daaromheen de tekst: “Voor altijd slank” en “Neem deze wonderpil meteen in voor direct resultaat!”.  Klager maakt hier bezwaar tegen omdat de folder een “echt pilletje” zou bevatten dat huis-aan-huis verspreid wordt. Klager vindt dit onacceptabel gelet op kinderen en huisdieren en het feit dat volgens hem in deze tijd veel gevaarlijke pilletjes overal rondzwerven. Adverteerder stelt dat het tablet een pepermuntje is.  Lees verder

RSS-feed 

Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

Afhandeling van klachten in cijfers

 

In het eerste kwartaal van dit jaar (januari tot en met maart 2017) zijn in totaal 814 klachten en meldingen ontvangen. Hieronder ziet u het kwartaaloverzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 1e kwartaal van voorgaande jaren):

Lees verder

Voorzittersbeslissingen

Er werden in het afgelopen kwartaal 161 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen. 

 

Lees verder

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 1e kwartaal van 2017 in totaal 80 beslissingen.

Lees verder

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 10 uitspraken (7 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 3 afwijzingen). Het College heeft 7 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd en 3 keer vernietigd.  

 

Compliance

 

De Afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als compliant aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. De Afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code. 
 
De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

 

Cijfers
In het afgelopen jaar heeft 97% van de adverteerders wiens reclame-uiting in strijd met de regels was bevonden gevolg gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep.  
De afdeling Compliance is momenteel in 12 van de 78 dossiers waarin (na bezwaar/beroep) het afgelopen kwartaal een overtreding van de NRC is geconstateerd nog in afwachting van een reactie van de adverteerder dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Er is in het eerste kwartaal van 2017 vooralsnog één adverteerder op de non-compliant lijst geplaatst. 
 

Agenda

In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar de Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.

 

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

Raadpleeg onze website voor meer informatie | Gegevens wijzigen | Contact

Schrijf u hier uit


Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018