Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten

3 years ago


Text only:

Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten


Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is om middernacht gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

De Europese Commissie evalueert nut en effectiviteit van de natuurwetgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn en het Europese netwerk van beschermde gebieden Natura 2000). De publieksconsultatie is hier onderdeel van. Meer dan 100 natuurorganisaties in heel Europa hebben het publiek de afgelopen maanden met de Stem voor Natuur (Nature Alert) campagne opgeroepen zijn stem te laten horen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie de regels onder druk van economische belangengroepen wil versoepelen. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan. Het rapport van de Europese Commissie over deze ‘fitness check’ van de natuurwetgeving komt medio 2016, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU.
Overwinning voor de natuur
De coalitie van natuurbeschermingsorganisaties, die in Nederland wordt geleid door Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds (WNF) en Natuurmonumenten, bedankt iedereen die heeft meegedaan. “Het grote aantal reacties zien we als een overduidelijke overwinning voor de natuur! De Europese Commissie kan niet om al die mensen heen die vinden dat de natuur in de EU goed beschermd moet blijven”, zegt een woordvoerder.
Ruggengraat
De Europese natuurrichtlijnen vormen de ruggengraat voor bescherming van Europese natuur. Deze wetgeving is de afgelopen jaren effectief gebleken, zoals blijkt uit het eerder dit jaar gepubliceerde State of Nature rapport. Dit rapport biedt voor het eerst in de geschiedenis een volledige analyse van hoe het gesteld is met de Europese natuur.
Een derde vogels bedreigd
Het netwerk van Europese beschermde gebieden –het grootste natuurnetwerk ter wereld- heeft aantoonbare positieve invloed op instandhouding van soorten en leefgebieden. Door de Europese regels kon de kraanvogel zich in Europa herstellen. Aan de andere kant gaat het nog steeds onverminderd slecht met soorten buiten deze gebieden; zo is een derde van de Europese vogels nog steeds bedreigd, waaronder soorten waar Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft zoals de grutto. En van de 804 natuurgebieden in Europa verkeert 77 procent in slechte staat. De Europese natuurbeschermingsregels zijn niet alleen effectief, maar ook hard nodig stellen de milieu- en natuurorganisaties.

Meer nieuws op WNF.nl |
Afmelden voor deze nieuwsservice


Wnf.nl

Categories: Animals | Accessories Charity | Funds Environment | Nature
Age: 7 until 13 year 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018