Loading...

Regeerakkoord 2017; wat heb ik er als zzp'er aan?

By Zzp-nederland.nl received 1 year ago

Categories: Business goods Self-employed without employees Staff
Age: 19 until 30 year 14 until 18 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year
  • Html
  • Text
Het regeerakkoord 2017 is bekend. Maar welke effecten heeft het voor u. Vul onze enquête in.
Nieuwsbrief onleesbaar of verkeerde indeling?
Bekijk deze e-mail in browser
 
13 oktober 2017

Regeerakkoord 2017: we hebben veel bereikt, maar we zijn er nog niet!

Stichting ZZP Nederland heeft tijdens de kabinetsformatie voorstellen ingebracht, die de positie van zzp’ers moeten verbeteren. Deze week is het Regeerakkoord gepresenteerd. Bijna onze gehele inbreng is overgenomen, maar we maken ons ook nog zorgen, met name als het gaat om de opvolger van de DBA.
Er is nog veel werk aan de winkel en we hebben uw steun daarbij hard nodig. U kunt ons helpen, door de enquête onder aan de pagina in te vullen, zodat wij uw wensen beter kunnen vertegenwoordigen.

De 7 belangrijkste onderdelen

In het regeerakkoord staan heel veel thema's. Hieronder de belangrijkste punten voor zzp'ers uit het regeerakkoord, de inzet van Stichting ZZP Nederland en de beoordeling Ondernemer of werknemer St. ZZP Nederland zegt: Ruim baan voor ondernemers en af van de DBA. Ondernemerschap is vrije keuze.
Regeerakkoord zegt: Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnconstructies worden aangepakt. De DBA wordt vervangen door nieuwe wetgeving.
Bedrijven, die zzp’ers inhuren, kunnen een Opdrachtgeversverklaring via een webmodule invullen om zich te vrijwaren van werkgeversverplichtingen (loonbelasting en premieheffing). Ons belangrijkste bezwaar tegen dit soort oplossingen is, dat de Belastingdienst dan op basis van eigen criteria kan bepalen wie ondernemer is en wie niet
Oordeel: belangrijk minpunt!
>> Naar de toelichting
  Eigen rechtspositie St. ZZP Nederland: Ondernemerschap is een bewuste en rechtsgeldige keuze d.m.v. de Verklaring Zelfstandige Ondernemer. Zelfstandigen willen een eigen rechtspositie, die hen onderscheidt van werknemers.
Regeerakkoord: Verkenning invoering van de Ondernemersovereenkomst voor een eigen plek in het Burgerlijk Wetboek voor ondernemers.
Oordeel: pluspunt
>> Naar de toelichting
  Verzekeringen St. ZZP Nederland: Geen verplichte verzekeringen. Wel betere polisvoorwaarden bij individuele verzekeringen: maximale acceptatie, geen uitsluitingen, polisduur tot AOW-leeftijd en betaalbaar.
Regeerakkoord: Geen verplichte verzekering voor zzp’ers. Het kabinet streeft naar verbetering van de toegang van zelfstandigen tot de verzekeringsmarkt. De overheid zal met verzekeraars in overleg gaan om tot een beter verzekeringsaanbod te komen.
Oordeel: pluspunt
>> Naar de toelichting
  Pensioen St. ZZP Nederland: Zelfstandige ondernemers regelen hun eigen pensioen op eigen wijze. Geen pensioenverplichting voor zzp’ers. Pensioenverplichting Schilderspensioenfonds voor zzp’ers opheffen. Wel vrijwillige deelname mogelijk maken.
Regeerakkoord: Doorsneepremie afschaffen, opbouw persoonlijk pensioenvermogen mogelijk maken. Vrijwillige deelname aan een pensioen-fonds is eigen keuze van de zzp'er.
Oordeel: pluspunt
>> Naar de toelichting 
  Belasting St. ZZP Nederland: Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling behouden. Mogelijkheid om zelf belastingvrij vermogen op te bouwen bestemd voor mogelijke inkomensterugval in de toekomst, bijvoorbeeld oude dag of arbeidsongeschiktheid.
Regeerakkoord: Zelfstandigenaftrek en MKB Winstvrijstelling blijven. Belastingverlaging voor werkenden, invoering twee schijventarief. Na 2020 aftrekposten naar het lage tarief. Minpunt is dat de hogere inkomens minder aftrek krijgen per 2024.
Oordeel: plus-min
>> Naar de toelichting
  Positie Franchisenemers St. ZZP Nederland: De rechtspositie van franchisenemers moet verbeteren en wettelijk vastgelegd.
Regeerakkoord: Er komt aanvullende wetgeving voor de verbetering van de positie van franchisenemers.
Oordeel: pluspunt
>> Naar de toelichting
  Aanbestedingsbeleid overheid St. ZZP Nederland: Het aanbestedingsbeleid van overheidsdiensten moet vriendelijker en toegankelijker worden voor zzp’ers.
Regeerakkoord: Het aanbestedingsbeleid van overheidsinstanties wordt meer toegankelijk gemaakt voor kleine bedrijven.
Oordeel: pluspunt
>> Naar de toelichting

Beoordeling Regeerakoord. Uw mening telt!

Bijna alle aanbevelingen die Stichting ZZP Nederland aan de formatiepartijen heeft gedaan zijn overgenomen in het regeerakkoord. Daar zijn wij trots op. Het regeerakkoord 2017 bevat volgens Stichting ZZP Nederland meer plussen dan minnen, maar de minpunten zijn belangrijk, wij blijven strijden om die ook om te buigen naar pluspunten.
Hoe denkt u over het regeerakkoord? Vul de enquête in en geef uw mening zodat Stichting ZZP Nederland kan optreden in uw belang.
Naar de enquête
Copyright © 2017 Stichting ZZP Nederland, Alle rechten voorbehouden
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u producten of diensten heeft afgenomen van ZZP Nederland of omdat u bij ZZP Nederland bent aangesloten.
Ons adres is
Stichting ZZP NederlandRegattaweg 482Groningen, Groningen 9731 NE Netherlands
Add us to your address book
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u producten of diensten heeft afgenomen van ZZP Nederland of omdat u bij Stichting ZZP Nederland bent aangesloten.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik dan op deze link

Share this newsletter on

Loading...

Related newsletters

© 2019