Regeling openstelling nationale en Europese EZ-subsidies 2016 gepubliceerd | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Ondernemers

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 09 december 2015
 
Nieuws
Regeling openstelling nationale en Europese EZ-subsidies 2016 gepubliceerd
€ 8 miljard voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2016
Nog ruim budget beschikbaar voor STEP-subsidie
Subsidie vanuit Regeling cofinanciering sectorplannen ook in 2016 uitgekeerd
Vergoeding van werkgeverslasten bij loonkostensubsidie wijzigt niet
Maximale projectduur voor onderzoek met TKI-projecttoeslag verlengd
Voorlichtingsbijeenkomsten over de SDE+ 2016 voor de categorieën Wind en Biomassa aangekondigd
Aanmelding voor Smart Industry jaarevent geopend
Jonge landbouwersregeling binnenkort weer geopend voor aanvragen
Vergoeding voor verbeteren taal- en schrijfvaardigheid van werknemers mogelijk
Indientermijn Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi verlengd
Selection results second round of the Fast Track to Innovation (FTI) scheme
Aanvragen Groningens landbouwfonds mogelijk tot en met 15 mei 2016
MIT Zuid regeling 2015 succesvol in Zeeland
Geen vergoedingen meer mogelijk vanuit Innovatiekrediet Overijssel en Innovatiefonds Overijssel
 
 
Nieuws
Regeling openstelling nationale en Europese EZ-subsidies 2016 gepubliceerd
Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 gepubliceerd. In deze regeling zijn de openstellingen en subsidieplafonds voor zowel de nationale als de Europese EZ subsidies opgenomen.
lees verder
 
€ 8 miljard voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2016
Voor 2016 wordt het budget voor SDE+ meer dan verdubbeld naar € 8 miljard. Voor 2016 zijn er twee gefaseerde openstellingen aangekondigd, zodat ontwikkelaars een extra mogelijkheid hebben om een aanvraag in te dienen voor nieuwe duurzame energieprojecten.
lees verder
 
Nog ruim budget beschikbaar voor STEP-subsidie
Er blijkt nog meer dan € 340 miljoen aan subsidie beschikbaar te zijn voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens. Een groot aantal verhuurders heeft de aanvraag ingetrokken, waardoor het totale budget van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is gestegen.
lees verder
 
Subsidie vanuit Regeling cofinanciering sectorplannen ook in 2016 uitgekeerd
Doel van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 is de instroom en het verblijf in de WW te verminderen en langdurige werkeloosheid te voorkomen. Aanvragen kunnen verdeeld over verschillende tranches worden ingediend.
lees verder
 
Vergoeding van werkgeverslasten bij loonkostensubsidie wijzigt niet
Bij de toepassing van loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ontvangt de werkgever ook een vergoeding van werkgeverslasten. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon (WML).
lees verder
 
Maximale projectduur voor onderzoek met TKI-projecttoeslag verlengd
In 2013 is de TKI-toeslagregeling geïntroduceerd met als doel om de privaat-publieke samenwerking binnen de topsectoren te versterken door een toeslag te verlenen op de private bijdrage aan publiek gefinancierd onderzoek.
lees verder
 
Voorlichtingsbijeenkomsten over de SDE+ 2016 voor de categorieën Wind en Biomassa aangekondigd
Op 20 en 21 januari 2016 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee voorlichtingsbijeenkomsten over de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) voor de categorieën Wind en Biomassa. Beide bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle.
lees verder
 
Aanmelding voor Smart Industry jaarevent geopend
Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 11 november de Actieagenda Smart Industry in ontvangst genomen. Het initiatief tot de Smart Industry Actieagenda komt van: FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW Kamer van Koophandel en Nederland IC.
lees verder
 
Jonge landbouwersregeling binnenkort weer geopend voor aanvragen
De Jonge Landbouwersregeling wordt op korte termijn opengesteld. Dit heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) de Tweede Kamer geantwoord.
lees verder
 
Vergoeding voor verbeteren taal- en schrijfvaardigheid van werknemers mogelijk
De Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor een meer geletterde samenleving, onder meer met de Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers. Werkgevers kunnen tot en met 14 februari 2016 een aanvraag indienen voor een taaltraject voor medewerkers, om hen beter te leren lezen en schrijven.
lees verder
 
Indientermijn Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi verlengd
SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. De stimuleringsregeling voorziet universiteiten van een subsidie voor het organiseren van bijeenkomsten/bezoeken voor een cohort (beginnende) promovendi met potentiele werkgevers van buiten de universiteit.
lees verder
 
Selection results second round of the Fast Track to Innovation (FTI) scheme
The Fast Track to Innovation (FTI) scheme was launched in January 2015. A total of 231 proposals were submitted in response to this second cut-off date for applications on 1 September 2015.
lees verder
 
Aanvragen Groningens landbouwfonds mogelijk tot en met 15 mei 2016
Het Fonds voor de Landbouw in Groningen ondersteunt landbouwbedrijven in de ruimste zin van het woord en levert daarnaast een bijdrage aan culturele activiteiten. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 30.000 beschikbaar.
lees verder
 
MIT Zuid regeling 2015 succesvol in Zeeland
Samen met het Rijk hebben de Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland 2015 de MIT Zuid regeling opgesteld om innovatie in Zuid Nederland te stimuleren. Vanuit Zeeland zijn er elf haalbaarheidsonderzoeken ingediend, waarvan zijn er negen zijn goedgekeurd.
lees verder
 
Geen vergoedingen meer mogelijk vanuit Innovatiekrediet Overijssel en Innovatiefonds Overijssel
Het is niet langer mogelijk, een subsidie aan te vragen vanuit het Innovatiefonds Overijssel en het Innovatiekrediet Overijssel. Voor beide subsidieregelingen is officieel een subsidieplafond vastgesteld van € 0. Beide regelingen zijn bestemd voor het MKB.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 09 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019