Regeringens energiudspil er en ommer

9 months ago


Text only:

Pressemeddelelse fra SMVdanmark
 
 
OM SMVdanmark · NYT & PRESSE · POLITIK · YDELSER · FOR SMV'ER
 
 
 
 Energiudspil på bekostning af arbejdspladser og miljø er en ’ommer’


 
Pressemeddelelser - 26. apr. 2018
 


Regeringen fjerner i sit energiudspil tilskud til energibesparelser i bygninger. Det rammer miljø og arbejdspladser, og erhvervsorganisationerne SMVdanmark, Arbejdsgiverne og Dansk Håndværk kalder derfor udspillet en ”ommer”.


 

Regeringen har tilsyneladende opgivet at reducere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse, og energiudspillet gør det direkte mindre rentabelt for danskerne at energioptimere.


 


”Vi er enige i behovet for et opgør med den gamle energisparordning, som er blevet misbrugt af store og små, men ikke i en afskaffelse. Det er i forvejen vanskeligt at overbevise hr. og fru Danmark om det fornuftige i at energirenovere og på den måde reducere deres energiforbrug og regninger”. Det siger energipolitisk medarbejder i SMVdanmark, Henrik Lilja.


 


Set i et klimaperspektiv giver det ikke mening at fjerne de få værktøjer i værktøjskassen, som peger i retning af et lavere energiforbrug i vores eksisterende bygningsmasse, som står for ca. 40 pct. af det samlede danske energiforbrug.


De fleste energiøkonomer er samtidig enige om, at det danske energiforbrug bør og kan reduceres med ca. 40 pct. Dels for ikke at gøre udbygningen med vedvarende energi så meget desto dyrere. Dels for at vi kan leve op til vores internationale CO2-forpligtelser.


 


Små og mellemstore virksomheders potentiale glemmes


Energibesparelsespotentialet i små og mellemstore virksomheder som energiforbrugere er enormt, men hverken den hidtidige energipolitik eller det nye udspil søger at realisere potentialet. 


 


”SMV’erne som energiforbrugere fik med den gamle energiaftale intet ud af energispareindsatsen, som altovervejende blev målrettet energitunge virksomheder. Det bliver kun værre af, at tilskudselementet til energibesparelser i bygninger, herunder SMV’ernes bygninger, nu foreslås fjernet. Derfor er udspillet en 'ommer'!”, siger Henrik Lilja.


 


Udbygningen med vedvarende energi, ikke mindst med vindkraftkapacitet, bakker SMVdanmark selvsagt op om. Men uden en samtidig og løbende realisering af det meget store energisparepotentiale ikke mindst i bygninger vil kapacitetsudbygningen blive unødigt stor.


 


"Regeringen har tidligere ved flere lejligheder slået til lyd for, at en ny energiaftale - i lighed med den gamle - skal være bredt politisk funderet. Den tilgang er vi meget enige i”, siger Henrik Lilja.


 


Kontakt


Energipolitisk medarbejder i SMVdanmark, Henrik Lilja, telefon 60 88 89 64


Direktør i Arbejdsgiverne, Mads Graves, telefon 66 17 33 33


Direktør i Dansk Håndværk, Morten Frihagen, telefon 32 63 04 70


Kommunikationschef i SMVdanmark, Frederik Faurby, telefon 51 34 43 77


 
 

Find en medarbejder, som kan udtale sig om en sag, i presserummet på SMVdanmarks hjemmeside.


 
 

>> Find mere information på SMVdanmarkshjemmeside: SMVdanmark.dk.


 
 


SMVdanmark - Hovederhvervsorganisationen for ca. 18.000 små og mellemstore
danske virksomheder inden for bl.a. industri, byggeri, handel og service.


Ændring af dit abonnement på nyhedsbreve

SMVdanmark · Islands Brygge 26 · Postbox 1990 · 2300 København S · tlf. 33 93 20 00 · SMV@SMVdanmark.dk


Afmeld pressemeddelelser fra SMVdanmark

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019