Regeringsnieuws 18 december 2015

2 years ago


Text only:

Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Regeringsnieuws18 december 2015


 

Gaswinning Groningen ook volgend jaar beperktDe gaswinning uit het Groningenveld wordt in het gasjaar 2015/2016 beperkt tot 27 miljard kubieke meter gas. Het kabinet heeft besloten om de voorlopige voorziening die de Raad van State heeft getroffen voor het gasjaar 2015/2016 in stand te houden.
Lees meer


 

Meer ruimte voor bebouwing langs de kustDe regels voor kustbebouwing worden aangepast. Zolang de veiligheid van de waterkering niet in gevaar komt en er geen verhindering ontstaat voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Vanaf 1 juli 2016 mogen bijvoorbeeld strandpaviljoens het hele jaar open blijven.
Lees meer


 

Corporaties krijgen meer mogelijkheden voor huisvesting statushoudersWoningcorporaties mogen voor de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning tijdelijk ook gebouwen doorverhuren en verbouwen die zij niet zelf in eigendom hebben. De voorwaarden daarvoor zijn dat de gemeente daar behoefte aan heeft, er geen andere partijen zijn die de werkzaamheden willen uitvoeren en dat de Autoriteit woningcorporaties er geen bezwaar tegen heeft.
Lees meer


 

Colofon


Ministerie van Algemene Zaken

Redactie Rijksoverheid.nl


 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018