REMINDER: Uitnodiging informatiebijeenkomst Historische Interieurs 6 december

2 months ago


Text only:

Informatiebijeenkomst Historische Interieurs


Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert op donderdag 6 december een Informatiebijeenkomst over Historische Interieurs. Interieurs vormen een kwetsbaar en minder bekend bestanddeel van monumenten. De minister heeft daarom de wens uitgesproken om de bewustwording en kennis van bijzondere interieurensembles te vergroten.


De architectuurhistorische waarde van een monument wordt niet alleen bepaald door de uiterlijke verschijning van het bouwvolume. Interessante en belangwekkende interieurelementen zoals de constructie van een kap, versieringen op de schouw, met bladmotieven versierde stucplafonds en de marmeren vloeren zijn even belangrijk.


Dergelijke interieurelementen komen we in alle typen monumenten tegen, van kasteel tot arbeiderswoning en van een 17de-eeuwse molen tot een 19de-eeuwse fabriekshal. Het onderhoud van dit vaste deel van interieurs in rijksmonumenten is subsidiabel in het kader van de instandhoudingsregeling: volgens de Erfgoedwet zijn rijksmonumenten met al hun bestanddelen (voorheen: de ‘aard- en nagelvaste’ onderdelen) beschermd. De meeste erfgoedverordeningen volgen hierin de Erfgoedwet, zodat dit ook geldt voor gemeentelijke monumenten.
Maar hoe zit dat met de losse onderdelen (roerende zaken) die in een hun vormgeving onlosmakelijk verbonden zijn met de architectuur van het gebouw? Roerende zaken vallen niet onder de wettelijke bescherming van (rijks)monumenten, ook niet als het een zogenoemd ‘interieurensemble’ betreft.
Wij hebben drie sprekers uitgenodigd om over hun praktijkervaringen met  historische interieurs een presentatie te geven:
• Wyke Sybesma, conservator toegepaste kunst museum Huis van Gijn
• Christine Weijs, bouwhistoricus gemeente Dordrecht
• Bart Ankersmit, onderzoeker Rijkserfgoedlaboratorium (RCE), betrokken bij programma Interieurs


Programma
De bijeenkomst vindt plaats in het museum Huis van Gijn, Nieuwe Haven 30 in Dordrecht.
Je bent welkom vanaf 13.00 uur (let op: geen lunch!).
Het programma begint om 13.30 uur en is rond 16.30 uur afgelopen. Je kunt nog tot 17.00 uur een drankje nuttigen, napraten en netwerken.
Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen vooraf gratis het museum bezoeken (melden bij de kassa van het museum). Deelnemers met een museumjaarkaart wordt verzocht deze laten scannen.


Aanmelden en meer informatie


Meld  je voor deze bijeenkomst aan via de website van het Erfgoedhuis.
Voor meer informatie kan je een e-mail sturen naar laman@erfgoedhuis-zh.nl.
Afbeelding: Huis Van Ogtrop door K.P.C. de Bazel (foto: BMBeeld 2016)


Ja, ik schrijf me in voor dit evenement!


INSCHRIJVEN

CONTACT


015 215 4350

http://www.erfgoedhuis-zh.nl


loomans@erfgoedhuis-zh.nl


BEZOEKADRES


Erfgoedhuis Zuid-HollandOude Delft 116Delft, Zuid-Holland 2611CG Netherlands
Add us to your address book

VOLG ONS OP
Wil je veranderen hoe je onze mails ontvangt?


Je kunt je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
Erfgoedhuis-zh.nl

Categories: History
Age: 7 until 13 year 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019