Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter - Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 7

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 7
Sectorakkoorden:
professionalisering en verbetercultuur kan beter

Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en verbetercultuur, is nog extra inzet nodig. Dit schrijft staatssecretaris
Sander Dekker in de tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Vr 24 december 2e jaar bekostiging onderwijs vluchtelingenkinderen
aanvragen

Vanaf 1 december aanstaande kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. De AVS heeft zich samen met de PO-Raad
en LOWAN lang hard gemaakt voor deze bekostiging van een tweede jaar taalonderwijs aan vluchtelingenkinderen. De deadline voor het aanvragen ervan is 24 december 2016.
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed, vindt Dekker geen goed teken. De staatssecretaris van Onderwijs
schrijft dat op 6 december aan de Tweede Kamer, in inmiddels de Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs.
Word lid van de AVS
Overig nieuws
Zorgen over vervanging n oplossingen  
Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om
Passend onderwijs waar te maken

Dekker over PISA: Nederland moet beter kunnen
Basisschoolleerlingen achteruitgegaan in exacte vakken
Minder traditionele schooltijden, meer continurooster 
Ga mee op studiereis naar De Noordse Driehoek
Scholen hebben weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling
Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur
Internetconsultatie Onderwijs op een andere locatie
Advertentie
Educatieve reis - De Noordse driehoek
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Leergang -
Op weg naar excellent schoolleiderschap
* (start 12 januari 2017 - er is nog 1 plaats beschikbaar)
Training -
De CAO-PO - nieuw en anders
* (13 januari 2017)
Masterclass -
Leren in de 21e eeuw
  (26 januari 2017)
Training -
Mediationvaardigheden voor schoolleiders
* (8 maart 2017)
Leergang -
Begrijpen vr ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
* (start 24 maart 2017)
Meer professionaliseringsaanbod
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
Uitgelicht
Nationale Dyslexie Conferentie
Voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij leerlingen met dyslexie.
Het succes van de jaarlijkse Nationale Dyslexie Conferentie  ligt in de mix van onderwijspraktijk, gezondheidszorg en wetenschap. Laat u inspireren
op 5 april 2017. Thema: Stilstaan is geen optie!
Let op: vroegboekkorting geldig tot 15 januari!   
Vacatures
Leerkracht binnen Tyltylcentrum De Witte Vogel (Den Haag)
Zelf een vacature plaatsen
Agenda
Nationale Schoolleiders Top VO (10 december 2016)
Rouw op je dak (13 december 2016)
Maatwerk vereist leiderschap (18 januari 2017)
NOT 2017 (24 januari tot 28 januari 2017)
Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema Management en organisatie/diensten 
AVS-congres 2017 (17 maart 2017)
Meer gebeurtenissen
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018