Snerydning, storskrald og omvendte uger, læs mere her

2 years ago


Text only:


Hjælp skraldemanden i den kolde og mørke tid


 
Efteråret og vinteren bringer særlige udfordringer med for skraldemanden. Foruden mørket kan vejret på denne årstid bringe sne, slud og isslag. Det giver et markant forværret arbejdsmiljø for skraldemanden, hvis adgangsvejen til beholderen ikke ryddes og saltes eller gruses, samt hvis låget ikke holdes fri for sne. Det er særlig vigtigt at rydde og salte eller gruse, hvis dine beholdere hentes inde på din grund. I det tilfælde skal du også være opmærksom på, om der er tilstrækkelig belysning på den strækning skraldemanden tilbagelægger på din grund. Huskereglerne er, at du:  
tænder lyset i den mørke tid.
rydder og salter eller gruser fortov og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden (standplads).
fjerner sne fra beholderlåget.
Ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen.
sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen.
rydder privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så skraldebilen kan køre på vejen.
 
Du kan læse mere om dit ansvar i forhold til snerydning på www.skovlsne.dk der også henviser til kommunes hjemmesider. På www.renosyd.dk og i vores App, vil det fremgå, hvis vinterens vejrforhold giver anledning til forsinkelser, udskydelse af tømninger eller særligt beredskab omkring indsamling af affald.

Storskraldsordningen vender stærkt tilbage i 2016


Renosyd har kørt den sidste runde i 2015 for at afhente storskrald. I 2015 er det blevet til 1.400 antal afhentninger. I vintermånederne holder storskraldsindsamlingen pause, men den vender stærkt tilbage til foråret i 2016. Hold øje med www.renosyd.dk i starten af det nye år for en ny kalender, der fortæller, hvornår vi kommer i netop dit område. I vintermånederne henviser vi til Renosyds genbrugsplader og Værdiparken, hvis du har affald du ikke kan komme af med via indsamlingsordningerne. Se genbrugspladserne og Værdiparkens åbningstider her

Lige bliver til ulige og omvendt


Hovedparten af vores kunder får tømt deres restaffaldsbeholder hver 14. dag. Derfor er en almindelig huskeregel for mange af de vores kunder, der stiller restaffaldsbeholderen frem til skel på tømmedagen, at forbinde tømning med en ugedag i enten en lige eller ulige uge, f.eks. torsdag i ulige uger. Hvis du bruger denne huskeregel, skal du fra årsskiftet være opmærksom på, at ulige skifter til lige og omvendt. Det sker fordi år 2015 slutter med en ulige uge (53) og år 2016 starter med en ulige uge (1). Vi rykker altså ikke på tømmefrekvensen. Du vil opleve, at stadig får tømt fast hver 14. dag, hvilket vi vurderer, giver mindst mulig gene for dig som kunde.   
 
Hvis du er tilmeldt SMS-påmindelser, skal du kun tænke over at stille frem, når du får en SMS.
 
Du kan til en hver tid se din tømmekalender i selvbetjeningen på www.renosyd.dk eller i vores App. Vi sidder også klar på telefon 86 52 52 11 eller email renosyd@renosyd.dk til at give dig forklaringen.  
 
Ændringen gælder kun restaffald.

Påsætning af nye labels


Vi oplever desværre at mange af de labels, der blev påsat, da beholderne blev bragt ud i maj 2012, er faldet af eller krøllet sammen. Det gør det svært at identificere beholderne. Derfor starter vores leverandør af beholdere med at skifte labels fra mandag d. 30. november. Mandskabet der skifter labels er uniformeret i påklædning med Renosyd-logo. Hvis du har spørgsmål til udskiftning af labels, så henvend dig til Renosyd på telefon  86 52 52 11 eller på e-mail renosyd@renosyd.dk.  

Konkurrence i Værdicentralen


November måned ud kører vores genbrugsbutik Værdicentralen en konkurrence, hvor du kan vinde et gavekort på 500 kr. til butikken. Du skal blot på Værdicentralens Facebook-side fortælle om det bedste køb, du har gjort dig. Læs mere om konkurrencen her

Navneændring på miljøgebyret


Næste gang du modtager en faktura fra Renosyd, vil du opdage, at miljøgebyret har skiftet navn til genbrugspladsgebyr. Det sker for at give gebyret et mere retvisende navn. Læs mere om navneændringen og hvorfor, du betaler gebyret her

Værdiparken er en vinder


Lørdag d. 21. november vandt Værdiparken Skanderborg Kommunes Arkitekturprisen 2015. Det er vi glade og stolte over og håber, at vores kunder også nyder omgivelserne, når turen går fordi Værdiparken. Læs mere om prisen her
Klik her for at framelde dig

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018